02-009-1172, 094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

HTMi สถาบันการโรงแรมอันดับ 14 ของโลก ที่มีชื่อเสียงมากว่า 100 ปี

สถาบัน HTMi หรือ Hotel and Tourism Management Institute Switzerland ตั้งอยู่ที่เมือง Sorenberg รัฐ Luzern ซึ่งถือเป็นเมืองที่สวยงาม ที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมือง Luzern ถือเป็นถิ่นกำเนิดของสถาบันการโรงแรม อยู่ห่างจากเมือง Bern ประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีธรรมชาติงดงาม สะอาด แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว ทั้งในหน้าร้อน และหน้าหนาว ที่นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นสกี และการเล่นสโนว์บอร์ด

HTMi Switzerland เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการโรงแรมมากว่า 100 ปี มีมาตรฐานการสอนที่ได้รับการยอมรับจากโรงแรมทั่วโลก นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก HTMi  จะมีการ Guarantee ในด้านการทำงานที่รองรับในอนาคต

Why study at HTMi

1. นักเรียนจะได้เรียนท่ามกลางบรรยากาศโรงแรมในสไตล์สวิตเซอร์แลนด์ที่มีทัศนียภาพงดงาม เพราะที่นี่เคยเป็นโรงแรมดั้งเดิมของชาวสวิส

เป็นสถานที่จริงที่นักเรียนจะได้ศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนปฎิบัติงาน ทางด้านการโรงแรมอย่างแท้จริง

2. หลักสูตรทั้งหมดของ HTMi สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และมีการผสมผสานระหว่างระบบการศึกษาของสวิสเซอร์แลนด์ ทั้ง Certificate, Diploma, Higher Diploma และ Postgraduate Diploma ร่วมกับระบบการศึกษาระดับนานาชาติทั้งของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

3. หอพัก กับสถานที่เรียนอยู่ติดกัน ทำให้นักเรียนสะดวกในการมาเรียน สามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ในการเรียน

4. สถาบันมีระบบออนไลน์ต่าง ๆ ให้นักเรียนใช้ได้อย่างเต็มที่ พร้อมกับมีการแจก iPAD กับนักเรียนใหม่ทุกคนเพื่อใช้ในการเรียน

5. ทุกหลักสูตรจะมีการให้นักเรียนได้ฝึกงาน เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในทางปฏิบัติ (การฝึกงานในสวิสเซอร์แลนด์จะได้เงินเดือนขั้นต่ำ 2,172 สวิสฟรังค์ หรือประมาณ 66,000 – 79,200 บาท ต่อเดือน ) โดยการฝึกงานของ HTMi จะเน้นให้นักเรียนได้ฝึกงานในโรงแรมเท่านั้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบการโรงแรมอย่างแท้จริง

6. มีจำนวนนักเรียนไทยน้อย ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงการฝึกฝนภาษาอย่างเต็มที่

 Courses Duration Tuition per year Requirement

 Undergraduate

ปีการศึกษาที่ 1 Certificate in International Hotel and Tourism Operations  เรียน 20 สัปดาห์ + ฝึกงาน 20-24 สัปดาห์ CHF19,000 17 years and above , IELTS 5.0 or equivalent
ปีการศึกษาที่ 2 Diploma in International Hotel and Tourism Management  เรียน 20 สัปดาห์ + ฝึกงาน 20-24 สัปดาห์ CHF19,000 18 years and above, IELTS 5.0 – 5.5 or equivalent
ปีการศึกษาที่ 3 Higher Diploma in International Hotel and Tourism Management  เรียน 20 สัปดาห์ + ฝึกงาน 20-24 สัปดาห์ CHF19,000 19 years and above, IELTS 5.5 or equivalent
Bachelor, BSc (honours) Degree in International Hospitality Management CHF21,000 19 years and above, IELTS 6.0 or equivalent
*Degree from Ulster University, UK*
Prior work experience: 1 year, may include work placements/internships
Bachelor, BA Degree in International Hotel and Tourism Management CHF21,000 19 years and above, IELTS 6.0 or equivalent
Bachelor, BA Degree in International Hotel and Events Management
Bachelor, BA Degree in Culinary Management

Postgraduate

ปีการศึกษาที่ 1 Postgraduate Diploma in International Hotel and Tourism Management  เรียน 20 สัปดาห์ + ฝึกงาน 20-24 สัปดาห์ CHF20,500  20 years and above,  IELTS 5.5 or equivalent
ปีการศึกษาที่ 2 Master (MSc) Hospitality and Tourism Management (Degree from Edinburg Napier University,UK)and MBA in Hospitality Management(Joint Course-Triple Award : Includes MBA PgD)  เรียน 20 สัปดาห์ + ฝึกงาน 20-24 สัปดาห์
หลักสูตร 1 ปี* Master (MSc) Hospitality and Tourism Management (Degree from Edinburg Napier University,UK) and MBA in Hospitality Management (Joint Course-Triple Award : Includes MBA PgD)  เรียน 20 สัปดาห์ + ฝึกงาน 20-24 สัปดาห์ CHF22,000 21 years and above,  IELTS 6.0 or equivalent

 

หลักสูตร 1 ปี* Master of Arts (MA) in Hotel Business Management

 เรียน 20 สัปดาห์ + ฝึกงาน 20-24 สัปดาห์ CHF25,000 20 years and above,  IELTS 6.0 or equivalent
* หลักสูตร 1 ปี ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์ทางการด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 ปี

 Specialisation Course

Diploma Manager in Training for Trainers in Hotel Management  เรียน 20 สัปดาห์ + ฝึกงาน 20-24 สัปดาห์ 18 years and above, IELTS 5.5 or equivalent
Advanced Diploma in European Baking and Pastry Arts  เรียน 20 สัปดาห์ + ฝึกงาน 20-24 สัปดาห์ 18 years and above, IELTS 5.0 or equivalent
Advanced Diploma in Culinary Arts

Certified Professional Course

Certified Professional Foundation in English for the Hospitality Industry UG : 17 years and above , IELTS 3.5-4.5 or equivalent
PG : 20 years and above , IELTS 4.5-5.0 or equivalent
Certified Professional Foundation in  Hospitality Operations 17 years and above , IELTS 4.0-4.5 or equivalent

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ, รายได้จากการฝึกงาน และส่วนต่างหลังหักรายได้จากการฝึกงาน

ตัวเลขในตารางด้านล่างคิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 สวิสฟรังค์ = 33 บาท

หลักสูตร ค่าเล่าเรียน รวมค่าที่พัก+อาหาร (สวิสฟรังค์) ค่าเล่าเรียนรวมค่าที่พัก+อาหาร (บาท) รายได้จากการฝึกงานขั้นต่ำ ( เดือนละ 2,172 สวิสฟรังค์ เป็นเวลา 5 เดือน) (สวิสฟรังค์) ส่วนต่างหลังหักรายได้ออกจากค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมด (สวิสฟรังค์) ส่วนต่างหลังหักรายได้ออกจากค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมด (บาท)

ปริญญาตรี การโรงแรม / การจัดการ

 ◆ ปริญญาตรีปีที่ 1 23,500 775,500 10,800 12,700 419,100
 ◆ ปริญญาตรีปีที่ 2 23,500 775,500 10,800 12,700 419,100
 ◆ ปริญญาตรีปีที่ 3 (ไม่บังคับฝึกงาน) 23,500 775,500 10,800 12,700 419,100
 ◆ ปริญญาตรีปีที่ 4 25,500 841,500 10,800 14,700 485,100

ปริญญาโท

ปีการศึกษาที่ 1 Postgraduate Diploma in International Hotel and Tourism Management 25,000 825,000 10,800 17,200 567,600
ปีการศึกษาที่ 2 Master (MSc) Hospitality and Tourism Management (Degree from Edinburg Napier University,UK) and MBA in Hospitality Management (Joint Course-Triple Award : Includes MBA PgD) 29,500 973,500 10,800 18,700 617,100
หลักสูตร 1 ปี Master (MSc) Hospitality and Tourism Management (Degree from Edinburg Napier University,UK) and MBA in Hospitality Management (Joint Course-Triple Award : Includes MBA PgD) 29,500 973,500 10,800 18,700 617,100
Master of Arts (MA) in Hotel Business Management 26,500 874,500 10,800 15,700 518,100

 Specialisation Course

Diploma Manager in Training for Trainers in Hotel Management 23,500 775,500
Advanced Diploma in European Baking and Pastry Arts 26,000 858,000
Advanced Diploma in Culinary Arts 26,000 858,000

Certified Professional Course

Certified Professional Foundation in English for the Hospitality Industry 10 weeks 8,500 280,500
Certified Professional Foundation in English for the Hospitality Industry 20 weeks 17,000 561,000
Certified Professional Foundation in  Hospitality Operations 23,500 775,500

 

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 90 Fifty Fifth Thonglor, Unit 4L4 (4th. Fl.), Sukhumvit 55 (Thonglor 2), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 2-009-1172, (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institue.com Copyright © 2019 All Rights Reserved.