02-712 -7338, 02-712-7159, 02-712-7176 @york-institute

About Canada

ข้อมูลทั่วไป

เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา มีมหาสมุทรล้อมรอบ 3 ด้าน มีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 9,970,610 ตารางกิโลเมตร ส่วนกว้างมีความยาวกว่า 8,000 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถยนต์จากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออก โดยเริ่มจากเมืองแวนคูเวอร์ไปจนถึงเมืองโตรอนโตใช้เวลาถึง 3 วันปัจจุบันแคนาดาประกอบด้วย 11 มณฑล ละเขตปกครอง 2 เขต (Territories) อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลาง เมืองหลวงชื่อ “ออตตาวา” มณฑล “ออนตาริโอ” เครื่องหมายประจำประเทศคือ ใบเมเปิล

แคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูงให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก และมีสถานศึกษาชั้นหนึ่ง แคนาดาใช้จ่ายเงินต่อคนในด้านการศึกษามากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม G-8 และเป็นประเทศอันดับ 3 ที่เป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (โออีซีดี) ปริญญาจากมหาวิทยาลัยแคนาดาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลและนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคนาดามักจะประสบความสำเร็จ จากผลการสำรวจที่ผ่านมาขององค์การสหประชาชาติพบว่าแคนาดาเป็นประเทศที่น่าอยู่เหมาะแก่การดำรงชีพมากที่สุดในโลก

แคนาดาได้ถูกจัดอยู่ในอันดับสูงในการศึกษา และระดับอายุเฉลี่ยสูง (โดยใช้ระบบสุขอนามัยมาตรฐานเป็นเกณฑ์)มีอัตราอาชญากรรมและการก่อความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำ มีความสะอาดปลอดภัย มีอิสระในการทำกิจกรรมของแต่ละวัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป ชาวแคนาดามากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ มีบ้านเป็นของตนเอง และมากกว่าร้อยละ 65 มีทรัพย์สินถาวร เช่น รถยนต์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ โทรศัพท์ และวิทยุ

สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น

แคนาดาเป็นประเทศที่มีผู้คนอพยพ จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีหลากหลาย ประชากรมีหลากหลายเชื้อชาติ มีอาหารหลากหลายเชื้อชาติ ในย่านใจกลางเมืองใหญ่ๆทุกแห่งมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ห้องแสดงภาพ และพิพิธภัณฑ์มากมาย เมืองต่างๆในแคนาดายังมีสวนดอกไม้และชายหาดสาธารณะ พร้อมทั้งกีฬาและสันทนาการชั้นเยี่ยมสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

นักศึกษาที่มาศึกษา ณ ประเทศแคนาดาจะพบกับสภาพแวดล้อมที่สวยงามที่สุด และคงความงดงามตามธรรมชาติได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย เริ่มจากชายฝั่งที่เขียวขจีของมณฑลบริติชโคลัมเบีย เทือกเขาร็อคกี้ขนาดใหญ่ ที่มณฑลอัลเบอร์ต้า ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ของทุ่งหญ้าแพร์รี่จนถึง “ดินแดนแห่งน้ำตาลเมเปิ้ล”ที่ทะเลสาบทั้งห้าและเซนต์ลอเรนซ์ไปจนถึงแถบภูเขาและชายฝั่งอันงดงามของมณฑลในแถบฝั่งแอตแลนติก

ประชากร

แคนาดามีประชากรน้อยมากเมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ไพศาลของประเทศ ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 30 ล้านคนอาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ชาวแคนาดาส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากที่ต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศล เยอรมนี โปแลนด์ ยูเครน อิตาลี แอฟริกา ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และอินเดีย แต่กลุ่มอพยพล่าสุดมาจากเอเชีย สังคมของชาวแคนาดาเป็นสังคมที่วัฒนธรรมผสมผสาน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ แต่ที่มณฑลควิเบคจะพูดภาษาฝรั่งเศล แคนาดาเป็นประเทศที่มีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

การปกครอง

แคนาดาเป็นสหพันธรัฐปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา นายกรัฐมนตรีเป็นประมุขสูงสุดทางด้านบริหาร ประชาชนเป็นผู้เลือกผู้แทน พรรคที่มีเสียงส่วนใหญ่มีหน้าที่จัดตั้งรัฐบาล ไม่ค่อยมีการเดนขบวนหรือการใช้ความรุนแรงทางการเมือง

สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล

มีความหลากหลายตั้งแต่ขั้วโลกเหนือที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็งที่เส้นรุ้งที่ 70ไปจนถึงแนวป่าที่เขียวขจีของแถบชายฝั่งตะวันตกของบริติชโคลัมเบีย โดยทั่วไปแล้วมีฤดูกาลที่แตกต่างอย่างเด่นชัด 4 ฤดู โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกา มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35 องศาเซลเซียสหรือร้อนกว่านั้น อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง หลายปีที่ผ่านมาชาวแคนาดาได้ปรับตัวอย่างมากให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีสภาพอันหนาวเหน็บ โดยติดตั้งเครื่องทำความร้อนในที่อยู่อาศัย และยานพาหนะรวมถึงระบบขนส่งมวลชน และระหว่างอาคารในสถานศึกษา

เศรษฐกิจ

เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ประเทศหนึ่ง ภาคตะวันตกของประเทศเป็นพื้นที่เพาะปลูก มีอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ มณฑลบริติชโคลัมเบียมีชื่อเสียงด้านเหมืองแร่การประมง การทำฟาร์มและกิจการโรงเรื่อย ภาคกลางเป็นศูนย์กลางของด้านการเมืองและอุตสาหกรรม สถาบันการเงินและการบริการ มณฑลทางมหาสมุทรแอตแลนติก มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตอาหาร

ระบบการศึกษา

ประกอบด้วยสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้รัฐธรรมนูญของแคนาดาการศึกษาถือว่าเป็นความรับผิดชอบของมณฑล เพราะฉะนั้นระบบการศึกษาของแต่ละมณฑลจะแตกต่างกัน

โดยทั่วไปแล้ว เด็กชาวแคนาดาเข้าเรียนระดับอนุบาล 1-2 ปี เมื่ออายุ 4 หรือ 5 ขวบ เด็กทุกคนจะเริ่มเรียนเกรดหนึ่งเมื่ออายุประมาณ 6 ขวบโดยทั่วไปจะเริ่มเรียนเดือนกันยายนจนถึงเดือนมิถุนายนถัดไป บางแห่งอาจเปิดเดือนมกราคม ชั้นมัธยมศึกษามีถึงเกรด 11,12 หรือ 13 แล้วแต่มณฑล จากระดับนี้นักเรียนอาจจะเข้าเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือซีเจ็ฟ CEGEP เป็นคำย่อที่มาจากการรวมชื่อของวิทยาลัยเพื่อการศึกษาทั่วไป และวิชาชีพสำหรับการศึกษาทั่วไป หลักสูตรการเรียน 2 ปี ส่วนการศึกษาเชิงวิชาชีพใช้หลักสูตรการเรียน 3 ปี ในระหว่างมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา มณฑลควิเบคใช้ระบบการศึกษาซีเจ็ฟ ระบบการศึกษาของแคนาดาประกอบด้วยสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับก่อนเข้าวิทยาลัย แต่ระดับมหาวิทยาลัยของแคนาดาเป็นภาครัฐทั้งหมดและทุกมหาวิทยาลัย

การทำงานระหว่างเรียน

ในขณะศึกษา นักศึกษาสามารถที่จะทำงานได้ในมหาวิทยาลัยที่กำลังจะศึกษาอยู่ เช่น ในห้องสมุด ห้องอาหาร สโมสรของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกสามารถทำงานเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน ส่วนนักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรที่มีการร่วมงานกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการที่เรียกว่า Co-op Education แล้ว นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในสาขาที่สำเร็จการศึกษา โดยขอวีซ่าทำงาน (Employment Authorization) ได้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศแคนาดา (The Local Canadian Immigration Center) และต้องขอหมายเลขประกันสังคมเพื่อใช้เสียภาษีเงินได้ คู่สมรสของนักศึกษาในฐานะผู้ติดตามสามารถสมัครขอวีซ่าทำงานได้

ที่พักอาศัย

การพักอาศัยอาจจะเป็นลักษณะพักอยู่กับครอบครัวชาวแคนาดา เช่าบ้าน หรืออพาร์ตเมนต์ ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามระดับราคาของที่พัก

 

York Institute 283/43 Home Place Bldg (9th Fl) Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (662) 712-7159, 712-7176 712-7338 Fax: (662) 712-7339 Email: info@york-institue.com Copyright © 2011 All Rights Reserved.