094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Nottingham Trent University (Direct pathway to Nottingham Trent University)

Nottingham Trent University ก่อตั้งขึ้นในปีคศ. 1843 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Nottingham   ที่มีการเดินทางอย่างสะดวกรวดเร็ว เมือง Nottingham อยู่ห่างจากลอนดอน 1 ชั่วโมงครึ่งหากเดินทางโดยรถไฟ
Kaplan International College, Nottingham Trent ตั้งอยู่ใน Nottingham Trent University

Nottingham Trent University’s Awards

1. Nottingham Trent University ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 49 ของสหราชอาณาจักร (โดย Complete University Guide 2011)
2. Nottingham Trent University ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 42 ของสหราชอาณาจักร (โดย Guardian University Guide 2010)
2. Nottingham Trent University มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านหลักสูตรที่ทันสมัย และเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานเรียนปริญญาโทอังกฤษ
3. บัณฑิต Nottingham Trent University มีอัตราการว่าจ้างเข้าทำงานสูงที่สุด 10 อันดับแรกของสหราชอาณาจักร
4.Nottingham Trent University มีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการมาแล้วกว่า 160 ปี
5.Nottingham Trent University มีสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและกว้างขวางกับบริษัทกว่า 6,000 แห่งทั่วโลก
6.Nottingham Trent University มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในวิชาชีพเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Nottingham Trent’s Strengths

1. Art and Design (โดยเฉพาะด้าน Fashion), Creative art
2. Law
3. Business
4. Media & Communicationsเรี

Kaplan UK University pathways

นักเรียนของ Kaplan International College ได้รับความสะดวกมากกว่านักเรียนต่างชาติของสถาบันอื่นๆ ในเรื่องของการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา  เพราะเมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยของ Kaplan International College, Kaplan รับประกันว่าคุณจะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan International College ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาได้เรียนปริญญาโทอังกฤษ

Kaplan International College สามารถช่วยให้นักเรียนต่างชาติได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาได้ง่ายขึ้น เพียงแค่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อมหา วิทยาลัยของ Kaplan International College นักเรียนจะได้รับการรับประกันการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทใน มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรของ Kaplan International College

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตร Pathway ของ Kaplan International College ได้ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิเช่น
• นักเรียนจะได้รับการดูแลทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กทำให้ผู้สอนสามารถดูแลและให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เหมาะสม
• หลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของเรา เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น ธุรกิจ, ภาษา หรือ ทางด้านวิศวกรรมเรียนปริญญาโทอังกฤษ
• รับประกันการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan International Collegeเรียนปริญญาโทอังกฤษ

 • Aston University
 • University of Aberdeen
 • University of Bristol
 • University of Birmingham
 • University of Essex
 • University of Glasgow
 • University of Kent
 • University of Leeds
 • University of Liverpool
 • University of Manchester
 • The University of Nottingham
 • University of Sheffield
 • University of York
 • City, University of London
 • Queen Mary University of London
 • Royal Holloway, University of London
 • Nottingham Trent University
 • Northumbria University
 • University of Portsmouth
 • University of Brighton
 • University of Salford
 • University of Westminster
 • Birmingham City University
 • bournemouth University
 • Leeds Beckett University
 • Manchester Metropolitan University
 • Sheffield Hallam University
 • The University of Bradford
 • University of Huddersfield
 • Cranfield University
 • University of the West of England, Bristol
 • Kingston University London
 • Liverpool John Moores University
 • University of Bedfordshire
 • University of Hull

ทำไมจึงควรศึกษาหลักสูตร Pathways เพื่อเตรียมศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรของ Kaplan International College?เรียนปริญญาโทอังกฤษ

• หลักสูตร Pathways ทุกหลักสูตร ล้วนได้รับการออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะ
• วิทยาลัยนานาชาติของ Kaplan ทุกแห่งล้วนตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตร ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติของ Kaplan ในลอนดอน ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางลอนดอน
• Kaplan International College มีประสบการณ์ในการปูพื้นฐานเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมานานกว่า 14 ปี
• นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการที่ดีเยี่ยม ,ได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนขนาดเล็ก, ครูสอนพิเศษที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนเป็นรายบุคคล และการให้การสนับสนุนแก่นักเรียนด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องวิชาการอย่างครบถ้วน
• หลักสูตรวิชา Foundation, Diploma, Graduate Diploma และ Pre Master ที่มีให้เลือกหลากหลายสาขาวิชา ตั้งแต่ด้านศิลปะ, ธุรกิจ ไปจนถึงวิศวกรรมศาสตร์
• รับประกันการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรที่เป็น พันธมิตรกับ Kaplan ภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Pathways ในระดับที่กำหนด
• เรียนรู้ทักษะทางวิชาการ ความรู้ในวิชาต่างๆ และทักษะภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
• นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและสันทนาการที่ดีเยี่ยม ของมหาวิทยาลัยพันธมิตรนั้นๆ ในระหว่างศึกษาหลักสูตร Pathways

ยนปริญญาโทอังกฤษ

Why study at  Kaplan International College, Nottingham Trent

• นักเรียนของ Nottingham Trent International College จะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่าง Kaplan กับ Nottingham Trent University ไม่เพียงในแง่ของการเรียนการสอนในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสบการณ์จริงที่นักเรียนส่วนมากจะได้รับจากบริการจัดหางานของมหาวิทยาลัยเรียนปริญญาโทอังกฤษ
• นักเรียนของ Nottingham Trent International College สามารถเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของ Nottingham Trent University ได้ ไม่ว่าจะเป็น Sports and fitness center, student societies กว่า 80 society, computer lab 24 ห้อง

หลักสูตรต่างๆ ของ Nottingham Trent International College

หลักสูตร Foundation และหลักสูตร Graduate Diploma ของ Nottingham Trent International College ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ ในด้านวิชาการ ทักษะวิชาต่างๆ และทักษะภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
นักเรียนจะได้รับการรับประกันการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ Nottingham Trent University หลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจาก Nottingham Trent International College ในระดับที่กำหนด

1.Foundation Certificate

หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนก้าวสู่ระดับมาตรฐานเทียบเท่า GCE “A” อย่างรวดเร็ว และเข้าศึกษาต่อชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตร Graduate Diploma ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่นักเรียนเลือก
•  Foundation Certificate ด้านศิลปะและการออกแบบ
•  Foundation Certificate ด้านธุรกิจ กฎหมาย และสังคมศาสตร์
•  Foundation Certificate ด้านคอมพิวเตอร์
•  Foundation Certificate ด้านสื่อสารมวลชนและการสื่อสาร

Entry Requirement of Foundation Certificate

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มี GPA อย่างน้อย 2.5 ขึ้นไป
3. มีผลภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 5.0

2.Diploma Course

เป็นเส้นทางลัดสู่ชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตร 3 ปีระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่นักเรียนเลือก หลักสูตรนี้ช่วยให้นักเรียนไม่ต้องศึกษาหลักสูตร Foundation และจบการศึกษาภายใน 3 ปี รวมทั้งเป็นหลักสูตรเข้มข้นที่ทำให้นักเรียนเริ่มมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านคอมพิวเตอร์หรือธุรกิจ และศึกษาต่อชั้นปีที่ 2 ภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Diploma ในระดับที่กำหนด

•  Diploma Course ด้านธุรกิจ
•  Diploma Course ด้านคอมพิวเตอร์

Entry Requirement of Diploma Course

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มี GPA อย่างน้อย 2.5 ขึ้นไป
3. มีผลภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 5.0

3.Graduate Diploma Course

เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรนี้จะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโททันทีในสาขาวิชาที่นักเรียนเลือก ภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Graduate Diploma ในระดับที่กำหนด
•  Graduate Diploma ด้านธุรกิจ
•  Graduate Diploma คอมพิวเตอร์เรียนปริญญาโทอังกฤษ
•  Graduate Diploma ด้านการบริหารจัดการห้องแสดงงานศิลปะ, พิพิธภัณฑ์ และมรดกทางวัฒนธรรมเรียนปริญญาโทอังกฤษ
•  Graduate Diploma ด้านวารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชนและการสื่อสาร
•  Graduate Diploma ด้านกฎหมาย
Presessional Study Skills Programme เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสำหรับทักษะภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยกับ Kaplan

Entry Requirement of Graduate Diploma Course

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. มี GPA อย่างน้อย 2.5 ขึ้นไป
3. มีผลภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 5.0
(หากมีผลภาษาน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น สามารถเรียนหลักสูตร Presessional ที่เปิดสอนในแต่ละแคมปัสของ Kaplan ได้ และหากไม่มีผลภาษา สามารถสอบวัดผลภาษาด้วยข้อสอบ Password test กับทาง Kaplan Thailand ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

ค่าเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ Kaplan International College Nottingham Trent

Programme Length Tuition fee (GBP) Tuition fee (Baht)
Foundation Certificate in Art and Design/all other subjects 2 terms 10,250/9,600 563,750/528,000
3 terms 11,150/10,400 613,250/572,000
4 terms (including one term of intensive English Preparation) 14,450/13,700 794,750/753,500
5 terms (including two terms of intensive EnglishPreparation) 17,750/17,000 976,250/935,000
Diploma 2 terms 9,750 536,250
3 terms 11,200 616,000
4 terms (including one term of intensive English Preparation) 14,500 797,500
5 terms (including two terms of intensive EnglishPreparation) 17,800 979,000
Graduate Diploma 2 terms 9,700 533,500
3 terms 10,500 577,500
4 terms (including one term of intensive English Preparation) 13,800 759,000
5 terms (including two terms of intensive EnglishPreparation) 17,100 940,500

1 GBP = 55 Baht

Foundation Certificate in Art and Design (progression to Year 1)
BArch (Hons) Architecture*
BA (Hons) Architectural Technology
BA (Hons) Costume Design and Making
BA (Hons) Decorative Arts
BA (Hons) Design for Film and Television
BA (Hons) Fashion Accessories Design
BA (Hons) Fashion and Textile Management
BA (Hons) Fashion Communication and Promotion
BA (Hons) Fashion Design
BA (Hons) Fashion Knitwear Design and Knitted Textiles
BA (Hons) Fashion Marketing and Branding
BA (Hons) Fine Art
BA (Hons) Furniture and Product Design
BA (Hons) Graphic Design
BA (Hons) Interior Architecture and Design**
BA (Hons) Multimedia
BA (Hons) Photographyเรียนปริญญาโทอังกฤษ
BA/BSc (Hons) Product Design
BA (Hons) Textile Design
BA (Hons) Theatre Design
* Course average of 65% required and production of portfolio and interview.
** Course average of 60% requiredเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Foundation Certificate in Media and Communications
(progression to Year 1)เรียนปริญญาโทอังกฤษ
BA (Hons) Global Studies and Communications and Society
BA (Hons) Global Studies and European Studies
BA (Hons) Global Studies with TESOLเรียนปริญญาโทอังกฤษ
BA (Hons) International Relations and Communication and Society
BA (Hons) International Relations and Global Studies
BA (Hons) Media (with pathways in Communications, Creative Industries,
Film and TV, Journalism Studies, Media Practices and Popular Culture)
BA (Hons) Media and Global Studiesเรียนปริญญาโทอังกฤษ
BA (Hons) Media and International Relations
BA (Hons) Philosophy and Global Studies
BA (Hons) Philosophy and International Relations
BA (Hons) Politics and International Relations
A number of other Joint Honours degrees are available in the School of
Arts and Humanities. A full list of these options is available on request.

Foundation Certificate in Computingเรียนปริญญาโทอังกฤษ
Diploma in Computing followed by direct entry into Year 2
(see Diploma in Computing section for list of degree progressions)
Foundation Certificate in Business, Law and Social Sciences:
Business pathwayเรียนปริญญาโทอังกฤษ
Diploma in Business followed by direct entry into Year 2
(see Diploma in Business section for list of degree progressions)

Foundation Certificate in Business, Law and Social Sciences:
Law and Social Sciences pathwayเรียนปริญญาโทอังกฤษ
BSc (Hons) Building Surveying
BA (Hons) Business and Educational Development
BA (Hons) Business Economics
BA (Hons) Business Management and Economics
BA (Hons) Childhood Studiesเรียนปริญญาโทอังกฤษ
BSc (Hons) Construction Management
BA (Hons) Criminology**
BA (Hons) Early Years and Educational Development
BA (Hons) Early Years and Special & Inclusive Education
BA (Hons) Early Years, Psychology and Education
BA (Hons) Economics
BA (Hons) Economics, Finance and Banking
BA (Hons) Fashion and Textile Management
BA (Hons) Fashion Communication and Promotion
BA (Hons) Fashion Marketing and Branding
BA (Hons) Global Studies and Communications and Society
BA (Hons) Global Studies and European Studies
BA (Hons) Global Studies with TESOL
BA (Hons) Health and Social Careเรียนปริญญาโทอังกฤษ
LLB (Hons) International Law**
BA (Hons) International Relations
BA (Hons) International Relations and Communications and Society
BA (Hons) International Relations and European Studies
BA (Hons) International Relations and Global Studies
BA (Hons) International Relations with TESOL
LLB (Hons) Law**เรียนปริญญาโทอังกฤษ
LLB (Hons) Law with Business**
BA (Hons) Law with Criminology**
LLB (Hons) Law with Psychology**
BA (Hons) Media and Global Studies
BA (Hons) Media and International Relations
BSc (Hons) Planning and Property
BA (Hons) Philosophy and Global Studies
BA (Hons) Philosophy and International Relations
BA (Hons) Politics**เรียนปริญญาโทอังกฤษ
BA (Hons) Politics and International Relations
BSc (Hons) Property Finance and Investment
BA (Hons) Psychology and Educational Development
BA (Hons) Psychology and Special & Inclusive Education
BA (Hons) Psychology, Business and Education
BSc (Hons) Quantity Surveying
BSc (Hons) Real Estate Management
BA (Hons) Special & Inclusive Education and Educational Development
BA (Hons) Sport & Leisure and Educational Development
BA (Hons) Sport & Leisure and Special & Inclusive Education
BA (Hons) Sport & Leisure, Business and Education
BA (Hons) Sport & Leisure, Psychology and Education
** Course average of 60% requiredเรียนปริญญาโทอังกฤษ
A number of other Joint Honours degrees are available in the School of
Arts and Humanities. A full list of these options is available on request.

Diploma in Computing (direct entry to Year 2)
BSc (Hons) Computer Science
BSc (Hons) Computer Science (Games Technology)
BSc (Hons) Computer Studiesเรียนปริญญาโทอังกฤษ
BSc (Hons) Computer Systems Engineering
BSc (Hons) Computer Systems (Forensics and Security)
BSc (Hons) Computer Systems (Networks)
BSc (Hons) Digital Media Technology
BSc (Hons) Information and Communications Technology
BSc (Hons) Information Systemsเรียนปริญญาโทอังกฤษ
BSc (Hons) Software Engineering

Diploma in Business (direct entry to Year 2)
BA (Hons) Accounting and Finance
BA (Hons) Businessเรียนปริญญาโทอังกฤษ
BA (Hons) Business Management and Accounting and Finance
BA (Hons) Business Management and Entrepreneurship
BA (Hons) Business Management and Human Resources
BA (Hons) Business Management and Marketing
BA (Hons) International Businessเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Graduate Diploma in Business
MSc Building Surveying
MSc Economics and Finance
MSc Engineering Management^
MSc International Business
MSc International Finance
MSc Managementเรียนปริญญาโทอังกฤษ
MSc Management and Entrepreneurial eBusiness
MSc Management and Human Resource Management
MSc Management and International Business
MSc Management and Investment Strategy
MSc Management and Marketing
MSc Marketing
MSc Marketing (Advertising and Communications)
MSc Marketing (Customer Management)
MSc Marketing (Retail)
MSc Planning and Development
MA Public Health
MSc Quantity Surveying
MSc Real Estate
MSc Strategic Accounting and Finance
^ Also available as a two-year course with a one year work placement,
leading to a Diploma in Industrial Studies in addition to the MSc.

Graduate Diploma in Computing
MRes/MSc Computer Science^
MSc Computer Games Systems^
MSc Computing Systems^
MA Creative Technologies
MRes Electronic Systems^
MSc Engineering (Cybernetics and Communications)^
MSc Engineering (Electronics)^
MSc Engineering Management^
MSc Internet and Enterprise Computing^
MSc Internet and Security^
MSc Multimedia Engineering^
MSc Multimedia Games Engineering^
MA/MSc Smart Design
^ Also available as a two-year course with a one year work placement,
leading to a Diploma in Industrial Studies in addition to the MSc.Graduate Diploma in Gallery, Museum and Heritage Management
MA Museum and Heritage Management

Graduate Diploma in International Relations
MA Human Security and Environmental Change
MA International Development
MA International Relations

Graduate Diploma in Journalism, Media and Communications
MA Broadcast JournalismX
MA Human Security and Environmental Change
MA International Development
MA International Relations
MA Magazine JournalismX
MA Media and Globalisation
MA Newspaper Journalism (International)X
X All students progressing to journalism degrees will need to satisfactorily completeเรียนปริญญาโทอังกฤษ
a journalism test and interview and achieve a minimum of 70% in English prior toเรียนปริญญาโทอังกฤษ
enrolment on the degree course.

Graduate Diploma in Legal Studies
LLM Competition Law
LLM Corporate Law
LLM Criminal Justice
LLM Employment Law
LLM Europe and the Law
LLM General
LLM Health Law
LLM Human Rights Lawเรียนปริญญาโทอังกฤษ
LLM Insolvency Law
LLM Intellectual Property Law
LLM International Criminal Justice
LLM International Public Law
LLM International Trade

 

ที่พักสำหรับนักเรียนของ Kaplan International College, Nottingham Trent

The Glasshouseเรียนปริญญาโทอังกฤษ
ตั้งอยู่บนถนน Union Road ในใจกลางเมืองน็อตติ้งแฮม ซึ่งใช้เวลาเดินจาก Kaplan International College, Nottingham Trent 10 นาที ลักษณะที่พักเป็นแฟลตแบบอยู่รวมกัน 4, 5 หรือ 6 ห้องนอน โดยแต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่างดี พร้อมบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และห้องครัว / ห้องนั่งเล่นส่วนกลาง ให้บริการแก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตรวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรบัณฑิต

Cotton Millsเรียนปริญญาโทอังกฤษ
ตั้งอยู่บนถนน Radford Boulevard ซึ่งใช้เวลาเดินทาง 10 นาที โดยรถโดยสารประจำทางจาก Kaplan International College, Nottingham Trent ลักษณะที่พักเป็นแฟลตแบบอยู่รวมกัน 4, 5 หรือ 6 ห้องนอน พร้อมห้องอาบน้ำส่วนตัว ห้องพักผ่อนสังสรรค์และห้องครัวส่วนกลาง ให้บริการแก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตรวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรบัณฑิต

Trinity Squareเรียนปริญญาโทอังกฤษ
ตั้งอยู่บนถนน North Church Street ซึ่งใช้เวลาเดินจาก Kaplan International College, Nottingham Trent 5 นาที ลักษณะที่พักเป็นแฟลตแบบอยู่รวมกัน พร้อมห้องอาบน้ำส่วนตัว ห้องพักผ่อนสังสรรค์และห้องครัวส่วนกลาง ให้บริการแก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตรวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรบัณฑิต

Liberty Livingเรียนปริญญาโทอังกฤษ
ตั้งอยู่ที่ Liberty Square ซึ่งใช้เวลาเดินจาก Kaplan International College, Nottingham Trent 10 นาที ลักษณะที่พักเป็นห้องเดี่ยวพร้อมห้องน้ำส่วนกลาง และบริการอินเทอร์เน็ตฟรี ให้บริการแก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตรวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรบัณฑิต

St Peter’s Courtเรียนปริญญาโทอังกฤษ
ตั้งอยู่ที่ Midland Avenue ซึ่งใช้เวลาเดินทาง 10 นาที โดยรถโดยสารประจำทางจาก Kaplan International College, Nottingham Trent ลักษณะที่พักเป็นห้องเดี่ยวพร้อมห้องน้ำอาบน้ำส่วนตัว และมีห้องออกกำลังกายสำหรับผู้พักอาศัย ให้บริการแก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตรวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรบัณฑิตเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.