094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Bellerbys College

Bellerbys College  เป็นโรงเรียนนานาชาติเอกชนที่ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี เปิดสอนหลักสูตรวิชาการให้แก่นักเรียนต่าง ชาติกว่า 60 ประเทศทั่วโลกที่ต้องการเตรียมตัวเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในประเทศอังกฤษ

Bellerbys College ก่อตั้งขึ้นที่เมือง Brighton ประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรก ต่อมาได้ขยายเพิ่มแคมปัสมาเป็น 4 แห่งคือที่ Brighton, Cambridge, Oxford และ London แต่ละวิทยาเขตประกอบไปด้วยคณาจารย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศอังกฤษ อาจารย์แต่ละท่านมีประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน และมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนประกอบกับหลักสูตรการสอนที่ดีเยี่ยมบวกกับคุณภาพความพร้อม ของโรงเรียนทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนของ Bellerbys College จะได้รับความรู้เป็นอย่างดีและสามารถศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยชั้นนำที่นักเรียนต้องการได้

นักเรียนที่จบจาก Bellerbys College สามารถศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการ ปี 2010 ที่ผ่านมา 43% ของนักเรียนที่จบจาก Bellerbys College ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อใน Top 20 universities ของสหราชอาณาจักรและ ในปี 2011 นักเรียน A level กว่า 60%ของโรงเรียนสามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยอันดับ Top 10 ของอังกฤษได้

นักเรียนสามารถ เลือกเรียนหลักสูตร Foundationได้ถึง 7 สาขาวิชา เช่น Business, Finance and Management Law, Engineering and Computer Science, Art and Design and Humanities เป็นต้น

ขนาดของห้องเรียนที่ Bellerbys College นั้น จะเรียนห้องละไม่เกิน 15 คน แต่โดยเฉลี่ยจะประมาณ 10 คนหรือน้อยกว่า ทำให้นักเรียนได้รับการสอนอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมี Interactive Whiteboard เพื่อช่วยในการสอนอย่างทันสมัยแล้ว ทางโรงเรียนยังมี Science Lab, Art Studio, Music Room, Computer Suite มากพอเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนของโรงเรียนแต่ละคนได้มีโอกาสฝึกฝนวิชาและ เข้าใจหลักสูตรอย่างแท้จริง  นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา (Personal Tutor) เมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น นักเรียนสามารถคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมั่นใจ

Bellerbys Colleges มี 4 วิทยาเขต

•    Bellerbys College Brighton

เป็นวิทยาเขตหลักของ Bellerbys ที่มีนักเรียนเรียนกว่า 1000 คน โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 10-15 นาที และ ห่างจากลอนดอนเพียง 55 นาทีโดยรถไฟ โรงเรียน มี 62 ห้องเรียน, 6 ห้องแล็ป, 5 สตูดิโอศิลปะ ห้องสมุดขนาดใหญ่และห้องอินเตอร์เนท สำหรับนักเรียนอีกด้วย
ในส่วนที่พักมีหอพักนักเรียน 2 แห่ง หอพักแรกสำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะอยู่ใกล้กับโรงเรียน สามารถเดินไปสถานีรถไฟได้แค่ 2 นาที และอีกหอพักเหมาะสำหรับนักเรียนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป เดินทางจากที่พักประมาณ 10 นาทีโดยรถประจำทาง

Brighton เป็นเมืองชายทะเล ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าหลงใหล สิ่งแวดล้อม และ ผู้คนที่อัธยาศัยดีเป็นมิตรทำให้ Brighton เป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าอยู่ ของอังกฤษ

สาขาวิชาที่ เปิดสอนในระดับ A Level ของ Bellerbys College Brighton คือ
Accounting, Art, Biology, Business, Chemistry, Economics, English Literature, Mathematics, Geography, Politics, History, Law, Languages, Photography, Physics, Psychology และ Sociology

Bellerbys College Brighton มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาดังนี้ e Management & Computer Systems Foundation programme

•    Bellerbys College Cambridge

ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง Cambridge ประมาณ 10-15 นาที และห่างจากตัวเมือง ลอนดอนประมาณ 80 กิโลเมตรประกอบด้วย 2 วิทยาเขตย่อยได้แก่ Queen Campus และ Manor Campus โดย Manor Campus จะเน้นสอนวิชาด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมี Media Centre ที่เน้นทางด้านศิลปะ , Media และการออกแบบ

Bellerbys College Cambridge จะมีหอพัก 3 แห่ง โดยจะแยกระหว่างนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และนักเรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

Bellerbys College Cambridge เหมาะสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติเพราะเป็นเมืองที่เกี่ยวกับ วัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์,และ การศึกษา นักเรียนจะเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตแบบ สมัยใหม่และประวัติศาสตร์ในสมัยเก่าได้อย่างกลมกลืน

สาขาวิชาที่ เปิดสอนในระดับ A Level ของ Bellerbys College Cambridge คือ
Biology, Business, Chemistry, Computing, Economics, Mathematics, Physics และ Psychology

Bellerbys College Cambridge มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาดังนี้Engineering Foundation and Science & Pharmacy Foundation courses

•    Bellerbys Colege London

ตั้งอยู่ใน Zone 2 ของกรุงลอนดอน ห่างจาก London Bridge เพียง 10 นาทีถ้าเดินทางด้วยรถไฟ โรงเรียนประกอบด้วยห้องเรียน 40 ห้อง, ห้องแล็ป, ห้องสมุด และ ห้องอาหาร ที่ใหญ่อำนวยความสะดวกให้นักเรียนอีกด้วย
หอพักอยู่ใกล้กับโรงเรียน โดยจะแยกระหว่างนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และนักเรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

Bellerbys College London มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาดังนี้ Business, Finance & Management Foundation.

สาขาวิชาที่ เปิดสอนในระดับ A Level ของ Bellerbys College London คือ
Accounting, Business, Economics, Mathematics, Politics, Physics และ Psychology

 

Bellerbys College Oxford

เป็นวิทยาเขตใหม่ล่าสุดที่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นาน มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15-20 นาที และมีหอพักในเมืองเพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนด้วย

Oxford  เป็นเมืองที่สวยงามมากเมืองหนึ่งของอังกฤษ เงียบสงบ และมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม
Bellerbys College Oxford มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาดังนี้ Art & Design, Humanities, Law, and Media

สาขาวิชาที่ เปิดสอนในระดับ A Level ของ Bellerbys College Oxford คือ
Art, Biology, Business, Economics, English Literature, Mathematics, Politics, History, Law, Languages, Media Studies, Photography, Physics, Psychology และ Sociology

 

Course Normal Fee ( 5 terms) Fees after

scholarship

deducted

(5 terms)

Normal Fee ( 6 terms) Fees after

scholarship

deducted

(6 terms)

A-Level
3.7 – 3.8 GPA £40,850 £24,510 £49,020 £29,412
3.4 – 3.6 GPA £40,850 £32,675 £49,020 £39,210
Foundation Normal Fees (3terms) Total Fees (3 terms) after Bursary

Oxford:

Art/Design,Media,

Humanities,Law

£20,745 £15,975
London: Business £20,745 £15,975
Cambridge:
Engineering, Science
£20,745 £15,975

 

หลักสูตรที่เปิดสอนของ Bellerbys College

English Language Preparation Programme

Bellerby’s English Language Preparation Programme (ELPP) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาใน Bellerbys College

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร Bellerby’s English Language Preparation Programme (ELPP)
ผู้เรียน : อายุ 15 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาหลักสูตร : 1, 2 หรือ 3 เทอม
เวลาเริ่มหลักสูตร : มกราคม, เมษายน, มิถุนายน และกันยายน
จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ : 25 ชั่วโมง
วิทยาเขตที่เปิดสอน : Brighton, Cambridge, London และ Oxford
Study plan : นักเรียนจะต้องทำ English Assessment Test ก่อน แล้วเจ้าหน้าที่จะทำการแนะนำ และวางแผนให้ว่าควรเลือกเรียนในหลักสูตรใด และใช้ระยะเวลาเรียนเท่าใด

Pre-GCSE

หรือคอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนหลักสูตร GCSE

General Certificate of Secondary Education (GCSE)

คอร์ส GCSE เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป อาจจะเปรียบเสมือนมัธยมต้นของประเทศไทย นักเรียนเลือกลงเรียนได้ 5-6 วิชา วิชาบังคับคือคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 1 ปีการศึกษา

Bellerbys Colleges เป็นโรงเรียนสอนหลักสูตร GCSE เพียง 1 ปี เนื่องจากมีการเปิดสอน 4 เทอมต่อปี คือ สามารถเข้าเรียนได้ในข่วงกันยายนและมกราคม โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนที่ต้องการเรียน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร GCSE
ผู้เรียน : อายุ 14.5 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาหลักสูตร : 1 ปี (3 หรือ 4 เทอม)
เวลาเริ่มหลักสูตร : กันยายน – มิถุนายน (3 เทอม) หรือ มกราคม – ธันวาคม(4 เทอม)
เกณฑ์การรับเข้าเรียน : มีผลการเรียนที่ดี และมีผล IELTS 4.5 หรือเทียบเท่า(ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวสามารถเข้าเรียนหลักสูตร Pre-GCSE programme เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนได้)
วิทยาเขตที่เปิดสอน : Brighton, Cambridge, London และ Oxford

Foundation

เป็นคอร์สหลักสูตรเร่งรัด 1 ปีการศึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี Bellerbys College มีพาร์ทเนอร์กว่า 50 มหาวิทยาลัย 24 แห่งนั้นอยู่ใน Top 30 นักเรียนที่จบคอร์ส Foundation สามารถเลือกเรียนกับพาร์ทเนอร์ได้โดยที่ไม่ต้องผูกมัดตั้งแต่ต้น หลักสูตรหลักมี 8 Routes ที่นิยมนั้นเป็น Business, Engineering, Art & Design และ Law Bellerbys College เปิดสอน Foundation ทุกๆ เดือนมกราคมและกันยายน (สำหรับ Business Route เปิดสอนช่วงเมษายนด้วย)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร Foundation

ผู้เรียน : อายุ 16.5 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาหลักสูตร : 3  เทอม
เวลาเริ่มหลักสูตร : กันยายน และ มกราคม สำหรับทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตร Business เปิดเรียนเดือน เมษายน
เกณฑ์การรับเข้าเรียน : มีผล IELTS 4.5
วิทยาเขตที่เปิดสอน : Brighton, Cambridge, London และ Oxford

 

A-level

เป็นหลักสูตรบังคับของนักเรียนอังกฤษที่สามารถเข้าศึกษา ต่อในมหาวิทยาลัยใดๆ ก็ได้ในประเทศอังกฤษ รวมถึง Oxford, Cambridge, Imperial College และ St Andrews ทาง Bellerbys College เปิดสอนตั้งแต่ 3, 5 และ 6 เทอม แล้วแต่ความต้องการ และความเหมาะสมของนักเรียน นักเรียนสามารถเลือกเรียน 3-4 วิชาจากทั้งหมด 27 วิชา คลาส A-Level นั้นจะเล็กกว่า Foundation อาจารย์ของโรงเรียนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอร์สและมหาวิทยาลัยที่นัก เรียนสนใจศึกษาต่อ
หมายเหตุ : โดยทั่วไปนักเรียนที่จบได้เกรด A ทั้ง 4 วิชา สามารถเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ ยกเว้น Oxford & Cambridge ซึ่งจะต้องได้เกรดA+ 2 วิชา และ A 2 วิชา จึงจะสามารถเข้าเรียนได้

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร A-level
ผู้เรียน : อายุ 15.5 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาหลักสูตร : 3 , 5 หรือ 6 เทอม
เวลาเริ่มหลักสูตร : กันยายน  (3 เทอม, 6 เทอม)  มกราคม หรือ เมษายน (5 เทอม)
เกณฑ์การรับเข้าเรียน : มีผล IELTS 5.5
วิทยาเขตที่เปิดสอน : Brighton, Cambridge, London และ Oxford

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.