094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Kaplan International College (Direct pathway to Bournemouth University)

Kaplan UK University pathways

นักเรียนของ Kaplan International College ได้รับความสะดวกมากกว่านักเรียนต่างชาติของสถาบันอื่นๆ ในเรื่องของการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา  เพราะเมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยของ Kaplan International College, Kaplan รับประกันว่าคุณจะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan International College ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาได้เรียนปริญญาโทอังกฤษ

Kaplan International College สามารถช่วยให้นักเรียนต่างชาติได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาได้ง่ายขึ้น เพียงแค่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อมหา วิทยาลัยของ Kaplan International College นักเรียนจะได้รับการรับประกันการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทใน มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรของ Kaplan International College

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตร Pathway ของ Kaplan International College ได้ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิเช่นเรียนปริญญาโทอังกฤษ
• นักเรียนจะได้รับการดูแลทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กทำให้ผู้สอนสามารถดูแลและให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เหมาะสม
• หลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของเรา เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น ธุรกิจ, ภาษา หรือ ทางด้านวิศวกรรมเรียนปริญญาโทอังกฤษ
• รับประกันการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan International College

City University London
University of Glasgow
Nottingham Trent University
University of Sheffield
University of Liverpool
University of Brighton
Cranfield University
Bournemouth University
University of Westminsterเรียนปริญญาโทอังกฤษ

ทำไมจึงควรศึกษาหลักสูตร Pathways เพื่อเตรียมศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรของ Kaplan International College?เรียนปริญญาโทอังกฤษ

• หลักสูตร Pathways ทุกหลักสูตร ล้วนได้รับการออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะ
• วิทยาลัยนานาชาติของ Kaplan ทุกแห่งล้วนตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตร ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติของ Kaplan ในลอนดอน ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางลอนดอน
• Kaplan International College มีประสบการณ์ในการปูพื้นฐานเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมานานกว่า 14 ปี
• นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการที่ดีเยี่ยม ,ได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนขนาดเล็ก, ครูสอนพิเศษที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนเป็นรายบุคคล และการให้การสนับสนุนแก่นักเรียนด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องวิชาการอย่างครบถ้วน
• หลักสูตรวิชา Foundation, Diploma, Graduate Diploma และ Pre Master ที่มีให้เลือกหลากหลายสาขาวิชา ตั้งแต่ด้านศิลปะ, ธุรกิจ ไปจนถึงวิศวกรรมศาสตร์
• รับประกันการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรที่เป็น พันธมิตรกับ Kaplan ภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Pathways ในระดับที่กำหนด
• เรียนรู้ทักษะทางวิชาการ ความรู้ในวิชาต่างๆ และทักษะภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
• นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและสันทนาการที่ดีเยี่ยม ของมหาวิทยาลัยพันธมิตรนั้นๆ ในระหว่างศึกษาหลักสูตร Pathways

Bournemouth Universityเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Bournemouth ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนใต้ของอังกฤษ  ใช้เวลาในการเดินทางสู่ London โดยรถไฟประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นเมืองที่สะดวกในการเดินทาง โดยมีรถโค้ช รถประจำทาง และรถไฟ  เป็นเมืองหนึ่งที่มีนักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจมาศึกษาต่อตลอดปี

Kaplan International College Bournemouth ตั้งอยู่ใน Westbourne ห่างจากชายหาด, ใจกลางเมือง และ Bournemouth University เพียง 10 นาที วิทยาเขตหลักของ Bournemouth University คือ Talbot ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Bournemouth ส่วนวิทยาเขต Lansdowne  ซึ่งประกอบด้วยอาคารเรียนมากมายตั้งอยู่ใจกลางเมือง

Bournemouth University’s Awardsเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Bournemouth University เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญของเมืองนี้ที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเรียนปริญญาโทอังกฤษ
1. ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ในสหราชอาณาจักร (โดย Guardian University Guide 2009)เรียนปริญญาโทอังกฤษ
2.ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยดีเด่นอันดับ 1 ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ในสาขา Tourism and Hospitality (โดย Guardian University Table 2008 & 2009)

Bournemouth University’s Strengths

Tourism and Hospitalityเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Why study at Kaplan International College Bournemouth

• Kaplan International College มีชื่อเสียงในด้านการปูพื้นฐานให้นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักร  Kaplan International College Bournemouth มีชั้นเรียนขนาดเล็ก และผู้สอนให้ความสนใจแก่นักเรียนทุกคนในชั้นเรียน ในขณะเดียวกัน Kaplan International College Bournemouth เป็นพันธมิตรกับ Bournemouth University  ทำให้นักเรียนของ Kaplan International College Bournemouth สามารถเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ Bournemouth University  ได้เรียนปริญญาโทอังกฤษ

• Kaplan International College Bournemouth ห่างจากชายหาด, ใจกลางเมือง และ Bournemouth University เพียง 10 นาที

• นอกเหนือไปจากห้องสัมมนาและห้องเรียนแล้ว  นักเรียนยังสามารถเข้าใช้ IT Centre, Multimedia study centre, ห้องพักนักเรียนขนาดใหญ่และยังมีบริเวณให้นั่งเล่นกลางแจ้งอีกด้วยเรียนปริญญาโทอังกฤษ

• Kaplan International Bournemouth เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับนักเรียนผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรต่างๆ ของ Kaplan International College Bournemouth

Foundation Certificate เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรนี้ นักเรียนสามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่หนึ่งในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ ของ Bournemouth University และในมหาวิทยาลัยอื่นๆ หลักสูตรนี้เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
• Business and Finance
• Computer Science
• Engineering
• Law / Social Science
• Media
• Tourism and Hospitability

Diploma courses เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่สองในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ Business หรือ Management ในมหาวิทยาลัยพันธมิตร ของ Kaplan International College 21 แห่งทั่วสหราชอาณาจักร
• Diploma in Business and Managementเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Pre-Masters/Pre-MBA: เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร
• Pre-Masters/Pre-MBA programmes (10, 20 หรือ 30 สัปดาห์)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม (Pre-Sessional English Courses) เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสำหรับทักษะภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยกับ Kaplan
• หลักสูตร 3 สัปดาห์ที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ได้รับ unconditional offer จาก Bournemouth Universityเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เรียนปริญญาโทอังกฤษ

ค่าเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ Kaplan International College Bournemouth

Programme Length Tuition fee (GBP) Tuition fee (Baht)
Foundation Certificate 30 weeks 9,000 495,000
Diploma 2 terms 7,700 423,500
4 terms 9,850 541,750
Pre-Masters 10 weeks 3,250 178,750
20 weeks 5,850 321,750
30 weeks 8,500 467,500

1 GBP = 55 Baht

Bournemouth University International Foundation Certificate:
Business pathway
Progress to Year 1 of:
BA (Hons) Accounting & Business
BA (Hons) Accounting & Finance
BA (Hons) Accounting & Law
BA (Hons) Accounting & Taxation
BA (Hons) Business Studies
BA (Hons) Business Studies with Economics
BA (Hons) Business Studies with Enterprise
BA (Hons) Business Studies with Finance
BA (Hons) Business Studies with Human Resource Management
BA (Hons) Business Studies with Law
BA (Hons) Business Studies with Marketing
BA (Hons) Business Studies with Operations & Project Management
BA (Hons) Finance & Business
BA (Hons) Finance & Economics
BA (Hons) International Business Studies
LLB (Hons) (Business Law)
LLB (Hons) (Entertainment Law)
LLB (Hons) Law
LLB (Hons) Law and Taxationเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Bournemouth University International Foundation Certificate:
Design, Engineering and Computing pathway
Progress to Year 1 of:
BSc (Hons) Business Information Technology
BSc (Hons) Business Computing
BSc (Hons) Computing
BA (Hons) Design Business Management
BSc (Hons) Design Engineering
BSc (Hons) Digital Media Development
BSc (Hons) Forensic Computing & Security
BSc (Hons) Games Technology
BSc (Hons) Internet Communication Systems
BSc (Hons) Information Technology Management
BSc (Hons) Multimedia Business & Entrepreneurship
BSc (Hons) Multimedia Communication Systems
BSc (Hons) Music & Audio Technology
BSc (Hons) Network Systems Management
BSc (Hons) Psychology
BSc (Hons) Software Engineering
BSc (Hons) Software Engineering Management
BSc (Hons) Software Product Design
BSc (Hons) Web Systems
The Bournemouth University International Foundation Certificate is also
accepted by over 60 institutions in the UK. Further details on request.

Bournemouth University International Foundation Certificate:
Media pathway
Progress to Year 1 of:เรียนปริญญาโทอังกฤษ
BA (Hons) Advertising with Marketing Communications
BA (Hons) Communication & Media
BA (Hons) Computer Animation Arts
BA (Hons) Computer Visualisation & Animation
BA (Hons) Interactive Media Production
BA (Hons) Marketing
BA (Hons) Multi-Media Journalism
BA (Hons) Public Relations
BA (Hons) Radio
BA (Hons) Scriptwriting for Film & Television
BSc (Hons) Software Development for Animation, Games & Effects
BA (Hons) Television Production

Bournemouth University International Foundation Certificate:
Tourism pathway
Progress to Year 1 of:
BA (Hons) Events Management
BA (Hons) Hospitality Management
BA (Hons) Leisure Marketing
BA (Hons) Retail Management
BA (Hons) Tourism Management

Diploma in Business and Management
Progress directly to Year 2 of:
• BA (Hons) Accounting and Business*
• BA (Hons) Accounting and Finance *
• BA (Hons) Accounting and Law*
• BA (Hons) Accounting and Taxation*
• BA (Hons) Business Studies with Economics
• BA (Hons) Business Studies with Enterprise
• BA (Hons) Business Studies with Finance
• BA (Hons) Business Studies with Human Resource Management
• BA (Hons) Business Studies with Law
• BA (Hons) Business Studies with Marketing
• BA (Hons) Business Studies with Operations and Project Management
• BA (Hons) Finance and Business*
• BA (Hons) Finance and Economics*
• BA (Hons) International Business Studies
* Students must successfully complete the Business Law module of the Diploma to
enter Year 2 of this degree.
The Diploma in Business and Management is also accepted by over 20

Requirement enquiryเรียนปริญญาโทอังกฤษ

หลักสูตร Foundation

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มี GPA อย่างน้อย 2.5 ขึ้นไป
3. มีผลภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 5.0

หลักสูตร Diploma
1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มี GPA อย่างน้อย 2.5 ขึ้นไป
3. มีผลภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 5.0

หลักสูตร Pre-Master
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. มี GPA อย่างน้อย 2.5 ขึ้นไป
3. มีผลภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 5.0
(หากมีผลภาษาน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น สามารถเรียนหลักสูตร Presessional ที่เปิดสอนในแต่ละแคมปัสของ Kaplan ได้ และหากไม่มีผลภาษา สามารถสอบวัดผลภาษาด้วยข้อสอบ Password test กับทาง Kaplan Thailand ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

ที่พักสำหรับนักเรียนของ Kaplan International College Bournemouthเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Homestay Accommodation
ระหว่างที่นักเรียนเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Bournemouth University นักเรียนสามารถเลือกพักในโฮมสเตย์ได้  โฮมสเตย์เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีในการเรียนรู้วัฒนธรรมอังกฤษ  นักเรียนจะได้ร่วมรับประทานอาหารเช้าและอาหารเย็นกับครอบครัวชาวอังกฤษและนักเรียนจะได้ประโยชน์จากการ สนทนากับครอบครัวชาวอังกฤษ
Students Apartments
Kaplan International College มีที่พักแบบอพาร์ทเมนท์ไว้คอยบริการนักเรียน โดยที่พักแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก Kaplan International College Bournemouth อพาร์ทเมนท์นี้มีนักเรียนต่างชาติเข้าพักจำนวนหนึ่ง นักเรียนสามารถเพลิดเพลินกับความเป็นอิสระระหว่างที่พักอยู่อพาร์ทเมนท์นี้เรียนปริญญาโทอังกฤษ

Bournemouth University Accommodation
Bournemouth University มีที่พักหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเข้าพัก โดยที่พักส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับ Talbot Lansdowne campuses พร้อมแหล่งบันเทิงและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทาง  ที่พักใน Bournemouth University จะให้สิทธิ์กับนักเรียนที่เลือกเรียนหลักสูตร Foundation Certificate เท่านั้น และต้องสมัครก่อนกลางเดือนสิงหาคมเท่านั้นเรียนปริญญาโทอังกฤษ

The Student Village
ตั้งอยู่ติดกับ Talbot Campus มีขนาด 3, 4, 5 และ 7 ห้องนอน สำหรับนักเรียน 250 คน

Corfe House
ตั้งอยู่ที่พูล ประกอบด้วย 308 ห้องพักที่มีห้องน้ำในตัว แต่ละแฟลตประกอบด้วย 5 – 6 ห้องนอน  ที่พักแห่งนี้มีรถโดยสารประจำทางไปยัง Talbot Campus

Purbeck Houseเรียนปริญญาโทอังกฤษ
ประกอบด้วนแฟลตที่มีขนาด 5 – ห้องนอนพร้อมห้องน้ำในตัว สำหรับนักเรียน 518 คน ในกลางใจเมืองบอร์นมัธ

Cranborne Houseเรียนปริญญาโทอังกฤษ
เป็นห้องพักที่ขนาด 6 ห้องนอน หรือ 7 ห้องนอน สำหรับนักเรียน 497 คน  ห้องพร้อมมีห้องน้ำในตัว แชร์ห้องครัวและห้องนักเล่นในแต่ละแฟลต

Hurn House
หอพักรูปแบบดั้งเดิมอยู่กลางใจเมืองบอร์นมัธ เป็นที่ขนาดสำหรับนักศึกษา 151 คน  ที่พักแห่งนี้มี 18 ห้องต่อหนึ่งชั้น แชร์ห้องครัว ห้องสังสรรค์ และห้องน้ำ

Uniletเรียนปริญญาโทอังกฤษ
Unilet เป็นที่พักแบบ Pivatie accommodation ที่บริหารโดยมหาวิทยาลัยบอร์นมัธ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย

Private Accommodationเรียนปริญญาโทอังกฤษ
มีบริการจัดหาที่พักผ่าน the Bournemouth University Letting Service

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.