02-009-1172, 094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

เรียนทำอาหารกับสถาบันระดับโลก Le Cordon Bleu พร้อมฝึกงานแบบมีรายได้ (700,000 บาท/6 เดือน) เมื่อเรียนที่ Le Cordon Bleu, Australia

York Institute เป็นตัวแทนของสถาบัน Le Cordon Bleu อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

Le Cordon Bleu สถาบันสอนอาหารและการโรงแรมที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งของโลก เปิดสอนใน London, Australia & Paris

Le Cordon Bleu เป็นสถาบันสอนทำอาหารที่เก่าแก่ และเปิดสอนมานานกว่า 120 ปี มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ สามารถรังสรรค์ศิลปะบนจานอาหารได้แบบเชฟมืออาชีพ พิเศษเฉพาะ Campus ที่ Australia เมื่อเรียนจบคอร์ส Diplome de Cuisine หรือ Patisserie จะได้ฝึกงาน ( Paid-Internship) อีก 6 เดือน รายได้ประมาณ 15-24 AUD / ชั่วโมง ( ประมาณ 700,000 – 750,000 บาท/ 6 เดือน)  และถ้าสมัครเรียนหลักสูตร Advance Diploma สามารถทำงานหลังเรียนจบได้ถึง 18 เดือน

Le Cordon Bleu, Australia มี 2 แคมปัสคือ

 1. Sydney campus – Culinary Arts Institute
 2. Adelaide campus – Management Programs

1.Sydney campus – Culinary Arts Institute

Sydney เป็นเมืองหลักของรัฐ  New South Wales    Le Cordon Bleu , Sydney ตั้งอยู่ที่  North Ryde  ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งทางตอนเหนือของซิดนีย์   โดยอยู่ห่างจากซิดนีย์ประมาณ  17 กิโลเมตร   ซึ่งใช้เวลาเดินทางไปยังใจกลางเมืองซิดนีย์ประมาณ  2 – 5 นาที

Sydney – School of Culinary Arts (Commercial Cookery)

หลักสูตรที่เปิดสอน

LE CORDON BLEU SYDNEY CULINARY ARTS

หลักสูตร Diploma ของ Le Cordon Bleu จะใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับการพิจารณาจากว่ามีความเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ รวมถึงมีการเพิ่มเติมหลักสูตร Classic French cuisine และ pastry techniques   โดยมีโปรแกรมหลักๆ ดังนี้

 1. Le Cordon Bleu Diploma de Cuisine
 2. Le Cordon Bleu Diploma de Patisserie
 3. Professional  Culinary Arts Management

หลักสูตรของสถาบัน Le Cordon Bleu  มีการฝึกงานหลายชั่วโมงและยังมีการเรียนการสอนในครัว  ที่ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน  ตั้งแต่จานแรกจนถึงจานสุดท้าย   เรามุ่งเน้นในทักษะที่สำคัญซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความมั่นใจและมีความรู้จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกๆ style of cuisine โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้จากเชฟที่ดีที่สุดในโลก   นอกจากนี้เราจะพัฒนาให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพ่อที่จะสามารถเนรมิตอาหารจานใหม่ๆที่น่าประทับใจได้  โดยมีหลักสูตรให้เลือกเรียนดังนี้

 1. Patisserie courses
  1. Le Cordon Bleu  Basic Patisserie   *  Certificate I in HospitalityLe Cordon Bleu Intermediate Patisserie * Certificate II in Hospitality
  2. Le Cordon Bleu Superior Patisserie  * Certificate III in Hospitality
 2. Cuisine courses
  1. Le Cordon Bleu  Basic  Cuisine *  Certificate I in Hospitality
  2. Le Cordon Bleu Intermediate Cuisine * Certificate II in Hospitality
  3. Le Cordon Bleu Superior Cuisine * Certificate III in Hospitality

LE CORDON BLEU PROFESSIONAL  CULINARY MANAGEMENT  PROGRAM

Le Cordon Bleu Diploma de Direction de Cuisine

หลักสูตรที่เข้มข้นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา  culinary management  เพื่อที่จะเพิ่มความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในตำแหน่ง  Executive culinary position.

วิชาที่เรียน

 1. FRENCH STUDY MODULES
 2. Restaurant Financial Management 2
 3. Restaurant Management
 4. Business Law and Relationships
 5. Human Resource Management2
 6. Management 1
 7. Certificate I   Basic ( Cuisine/or Patisserie) – 9 weeks Practical
 8. Certificate II   Intermediate ( Cuisine/or Patisserie) – 9 weeks Practical
 9. Certificate III   Superior ( Cuisine/or Patisserie) – 9 weeks Practical + 6 months Professional Experience
 10. Certificate IV   Hospitality ( Cuisine/or Patisserie) – 18 weeks Practical
 11. Advanced Diploma  18 weeks Theory of Hospitality

ENTRY CRITERIA

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า Year 11
 2. มีผลภาษา IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5

2.Adelaide campus – Management Programs

Adelaide เป็นเมืองหลักของรัฐ South Australia  , Le Cordon Bleu แคมปัส Adelaide ตั้งอยู่ที่ The TAFE SA Regency International Centre for Tourism, Hospitality and Food Studies ที่อยู่บริเวณ Regency Park  ตั้งอยู่ทางเหนือของเมือง Adelaide ห่างจากย่านธุรกิจ ใจกลางเมือง 9 กิโลเมตร     , approximately 9 kms north of the Adelaide CBD, the internationally renowned centre features อาคารที่ Le Cordon Bleu ตั้งอยู่นี้เป็นอาคารที่เป็นที่รู้จักกันดีว่ามี สิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อการสอนที่ทันสมัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. Bachelor in Business, International  Hotel Management (2.5 -3 years)
 2. Bachelor in Business, International  Restaurant Management (2.5 -3 years)
 3. Master of International  Hospitality Management (2  years)
 4. Master of Business Administration ( International  Hotel& Restaurant Management ) ( 1.5 years)
 5. Master of Arts ( Gastronomy) – 1.5 years

ENTRY CRITERIA for Bachelor Degree

 1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า Year 12
 2. มีผลภาษา IElTS ไม่ต่ำกว่า 5.5
 3. เปิดสอนปีละ 2 ครั้งคือ เดือนมกราคมกับกรกฎาคม

LE CORDON BLEU MASTER OF INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT

หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 2 ปี  เป็นหลักสูตรที่เน้นศึกษาในด้านการบริหารทั่วไปและ  การเป็นผู้นำในด้านธุรกิจโรงแรมโลก  โดยหลักสูตรได้ออกแบบมาให้เหมาะสมกับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก   โดยหลักสูตรได้รับการออกแบบและรับรองจาก  University of South Australia  รวมถึงมีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ENTRY CRITERIA

จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจหรือมีประสบการณ์ในด้านการโรงแรมในระดับปฎิบัติงาน
มีผลสอบ IELTS 6.5 (ทุก Part 6.0 ขึ้นไป)

DURATION

สำหรับหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียน 2 ปี    โดยหลักสูตรจะประกอบด้วย  4 เทอมการศึกษา ( ในแต่ละเทอมมี 11 สัปดาห์)  และหลักสูตร  Hospitality Industry Experience (/ฝึกงาน)   6 เดือน เปิดรับสมัครทุกเดือนมกราคมและกรกฎาคม

Hospitality  Business Experience  6 month  placement

เป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนของเราจะได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ ในที่ทำงาน   โดยมีการฝึกงานในโรแรมและมีการประเมินผลหลังจากสิ้นสุดหลักสูตร

วิชาที่เรียน

ปีที่ 1
 • Introduction to Global Operation
 • Lead and Managing People
 • Financial  Management
 • Hospitality  Marketing Management
 • Strategic Principles
 • Managing Hospitality in the international context
 • Data Analysis for Hospitality Managers
 • Risk and Contingency Management
ปีที่ 2
 • Service Quality Management
 • Successful  Hospitality Project Design
 • Applied Hospitality Management
 • Hospitality Industry Experience  6 minths

วิชาที่เรียน

 • Introduction to Global Hospitality Operations
 • Leading and Managing People
 • Financial Management
 • Hospitality Marketing Management
 • Strategic Principles
 • Managing  Hospitality  in the International Context
 • Data Analysis for Hospitality Managers
 • Risk and Contingency Management
 • Service Quality Management
 • Successful Hospitality Project Design
 • Applied Hospitality Management
 • Hospitality Industry Experience

ค่าเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ Le Cordon Bleu, Australia

Course Campus Tuition ($AU) Tuition (Baht)
Master of International Hospitality Management Adelaide 51,409 1,336,634
Graduate Diploma in International Hospitality Management Adelaide 31,708 824,408
Graduate Certificate in International Hospitality Management Adelaide 15,854 412,204
Bachelor of Business (International Hotel Management) Adelaide, Sydney 80,351 2,089,126
Bachelor of Business (International Restaurant Management) Adelaide, Sydney 82,072 2,133,872
Bachelor of Business (Food Entrepreneurship) Adelaide 82,551 2,146,326
Bachelor of Business (Convention and Event Management) Perth 78,734 2,047,084
Bachelor of Business (Tourism Management) Perth 75,976 1,975,376
Certificate III in Commercial Cookery Adelaide 34,767 903,942
Certificate IV in Commercial Cookery Adelaide, Sydney, Melbourne 12,450 323,700
Advanced Diploma of Hospitality Adelaide, Sydney, Melbourne 12,450 323,700
Certificate III in Patisserie Adelaide 34,767 903,942
Certificate IV in Patisserie Adelaide, Sydney, Melbourne 12,450 323,700
Diploma of Business Adelaide 19,920 517,920
Diplome de Cuisine-Certificate III in Commercial Cookery Sydney, Melbourne 34,767 903,942
Diplome de Patisserie-Certificate III in Patisserie Sydney, Melbourne 34,767 903,942

 

Le Cordon Bleu, London

Le Cordon Bleu, London ตั้งอยู่ใจกลางมหานครลอนดอน ในทำเลที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น มีชีวิตชีวา และเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก   ทุกวันนี้เชฟใหญ่ของ Le Cordon Bleu ได้นำประเพณีและประสบการณ์จากร้านอาหารชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก   มาผสมผสานเป็นหลักสูตรของสถาบัน Le Cordon Bleu โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ประสบการ์ณที่ล้ำค่าเหล่านั้นผ่านการอาศัย การเรียนและทำอาหารที่ Le Cordon Bleu London   แล้วหัวใจของท่านจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความหลากหลายและไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ   มันเป็นเรื่องที่ง่ายเลยทีเดียวที่จะมีประสบการณ์เรียนรู้ศาสตร์การทำอาหารในช่วงหนึ่งของชีวิต

Le Cordon Bleu London เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

Diploma Programs   เปิดสอน 3 สาขาได้แก่

 1. The Patisserie Diplom
 2. The Cuisine Diploma
 3. The Grand Diploma

Certificate Programs เปิดสอน 6 สาขาได้แก่

 1. Basic Cuisine
 2. Intermediate Cuisine
 3. Basic Patisserie
 4. Superior Cuisine
 5. Intermediate Patisserie
 6. Superior Patisserie

Short Courses  หลักสูตรระยะสั้นมีให้เอกหลากหลายตั้งแต่หลักสูตร 1 วัน –  1 เดือน โดยมีตัวอย่างตารางเรียนดังนี้

1 DAY

 • Demonstration & Practical – Taste of Le Cordon Bleu
 • Demonstration & Practical – Feast for all Seasons – Autumn
 • Demonstration & Practical – Feast for all Seasons – Winter
 • Practical – Boulangerie
 • Practical – Viennoiserie
 • Practical – Chocolate
 • Practical – Christmas Chocolate

2 DAYS

 • Demonstration & Practical – Pâtisserie à la Carte
 • Practical – Desserts for Entertaining

4 DAYS

Practical – Techniques

4 WEEKS

 • Demonstration & Practical – Essentials Course
 • Practical – Fish and Shellfish (Evening Classes)
 • Practical – Techniques Evening

 

Hospitality Management

– Professional Diploma in Entrepreneurial Hospitality Management

ค่าเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ Le Cordon Bleu London

Course ค่าเรียน (GBP) ค่าเรียน (Baht)
Le Grand Diplôme 26,965 1,483,075
Cuisine Diploma 15,717 864,435
Pâtisserie Diploma 13,204 726,220
Cuisine & Pâtisserie Certificate
Basic 9,889 543,895
Intermidiate 9,299 511,445
Superior 10,395 571,725
Cuisine Certificate
Basic 6,054 332,970
Intermidiate 5,228 245,716
Superior 5,853 287,540
Pâtisserie Certificate
Basic 5,187 285,285
Intermidiate 4,373 240,515
Superior 4,844 266,420
Professional Diploma in Entrepreneurial Hospitality Management 13,050 717,750

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 90 Fifty Fifth Thonglor, Unit 4L4 (4th. Fl.), Sukhumvit 55 (Thonglor 2), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 2-009-1172, (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institue.com Copyright © 2019 All Rights Reserved.