094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Middlesex University

Middlesex University ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน Middlesex University มีนักศึกษาจากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก มีนักเรียนประมาณ 25,000 คน มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด มีสาขาวิชาและการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการวิจัยที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก และเมื่อผนวกกับนวัตกรรมใหม่ๆ จึงทำให้ Middlesex University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนอีกด้วยเรียนปริญญาโทอังกฤษ

ชื่อเสียงของ Middlesex University

 • Middlesex University ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 19 ใน 20 อันดับแรกของ Guardian League Table ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ในปีคศ. 2004เรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • Middlesex University ได้รับรางวัล Queen’s Anniversary ในสาขา Higher&Further Education เป็นจำนวน 3 รางวัลเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • Middlesex University ได้รับรางวัล Queen’s Award for Enterprise 1 รางวัล

5 เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่ Middlesex University

 1. สิ่งอำนวยความสะดวกระดับ First – Classเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 2. หลักสูตรที่มีชื่อเสียงในหลากหลายสาขาวิชา
 3. การเรียนการสอนที่เป็นที่เข้าใจ
 4. การดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด
 5. มีทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนมากมายเรียนปริญญาโทอังกฤษ

หลักสูตรต่างๆ ของ Middlesex University

Middlesex University เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทโดยมีหลักสูตรที่หลากหลายดังนี้เรียนปริญญาโทอังกฤษ

 1. Art and Design
 2. Performing Arts
 3. Biological Sciences and the Environment
 4. Business and Management
 5. Computing and IT
 6. Humanities
 7. Languages and Cultural Studiesเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 8. Health
 9. Social Sciences and Product Design Engineering

** หลักสูตร MBA ของ Middlesex Universityได้รับการยอมรับจาก AMBA (Association of MBA)


ระดับผลภาษาที่ใช้ในการสมัครเรียนเรียนปริญญาโทอังกฤษ

สำหรับนักเรียนที่ Middlesex นั้นจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี ซึ่งสามารถวัดได้จากผลการสอบวัดระดับภาษา ดังนี้
* Minimum English Language Requirement

ระดับปริญญาตรี: IELTS 6.0 , TOEFL 550 ระดับปริญญาโท: IELTS 6.5, TOEFL 575

Pre-sessional English Tuitionเรียนปริญญาโทอังกฤษ

สำหรับนักเรียนที่มีผลสอบวัดระดับไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ แต่มีผลการสอบตั้งแต่ IELTS 4.5 หรือ TOEFL 475 สามารถลงเรียนในหลักสูตร intensive course ที่ทางมหาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้โดยสามารถเริ่มเรียนได้ก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษานั้นๆ สำหรับในระดับ undergraduate หลักสูตรนี้จะเรียนเรียนปริญญาโทอังกฤษ

ค่าเล่าเรียนของ Middlesex University

หลักสูตรปริญญาตรี : £9,200 (และมีทุนการศึกษา £1,500 สำหรับนักเรียนไทย ตัวอย่างเช่น : หลักสูตร BBA = £ 9,200 – £ 1,500 = £ 7,700 ดังนั้นนักเรียนจ่ายเพียง £ 7,700 ต่อปี ) หลักสูตรปริญญาโท : £9,400-£15,740

Middlesex University เปิดรับนักศึกษาสองครั้งในช่วงเดือนกันยายนและเดือนมกราคม

Middlesex University มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษจะเปิดปีละ 2 ครั้งในเดือนพฤษภาคมและกันยายนเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 1. ใบสมัคร
 2. ผลการเรียน (transcript)
 3. ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
 4. จดหมายรับรอง (recommendation letter) จากอาจารย์ และ/หรือ จากที่ทำงาน รวม 2 ฉบับ
 5. Statement of Purposeเรียนปริญญาโทอังกฤษ

 

Middlesex University มีหลากหลายแคมปัสดังนี้

Trent Parkเรียนปริญญาโทอังกฤษ

พื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นพื้นที่ล่าสัตว์ของ King Henry IV, แคมปัสนี้ตั้งอยู่ในเขตที่ปลอดภัยและอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟใต้ดิน มีศูนย์กีฬาและสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ที่นี่เป็นเหมือนบ้านแห่งการเรียนรู้ในสาขา

Performing Arts, Television Production, Humanities, Product Design and Engineering programmer

Hendonเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Middlesex University Business School ที่ Hendon เป็นหนึ่งในศูนย์การศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดทางด้านธุรกิจและด้านอาชีพของประเทศอังกฤษ แคมปัสนี้มีลักษณะเฉพาะที่ Graduate centre, ศูนย์กีฬาที่มีศิลปะงดงามที่ Burroughs Sports Club และ ศูนย์การเรียนรู้ใหม่ที่ใช้งบประมาณการสร้างกว่า 17 ล้านปอนด์ แคมปัสนี้เป็นที่ตั้งของ Middlesex University Business School and the School of computing science

Enfieldเรียนปริญญาโทอังกฤษ

แคมปัสนี้เริ่มจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนการสอนตั้งแต่ปีคศ. 1901 แคมปัสนี้ใช้เป็นสถานที่จัดงานแสดงต่างๆรวมถึงงานเลี้ยงต้อนรับที่จัดขึ้นทุกปีสำหรับนักศึกษาทุกๆ แคมปัส แคมปัสนี้เป็นที่ตั้งของ School of health and social sciences

Archway and Hospitals campusเรียนปริญญาโทอังกฤษ

การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและภาคปฏิบัติในคลินีคนั้นรวมอยู่ที่แคมปัสนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ประสบการณ์แรกด้วยมือของนักเรียนเองผ่านรายวิชาต่างๆที่ทันสมัยและครอบคลุมภายในแคมปัสนี้

Cat Hillเรียนปริญญาโทอังกฤษ

แคมปัสนี้ถูกสร้างขึ้นให้แวดล้อมด้วยบ่อน้ำและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ แคมปัสนี้เป็นเหมือนบ้านที่เต็มไปด้วยหลักสูตรการเรียนทางด้านศิลปะที่ได้การยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แคมปัสนี้เป็นที่ตั้งของ New Museum of Domestic Design and Architecture

New Southgateเรียนปริญญาโทอังกฤษ

ศูนย์การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ New Southgate ตั้งอยู่ในสถานที่ที่น่าดึงดูด และตั้งอยู่ทางตอนเหนือของลอนดอน แคมปัสนี้มีศูนย์การเรียนการสอนทางด้านภาษาที่เปิดใหม่สำหรับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยและหลักสูตรภาษาอื่นๆ

Life on campusเรียนปริญญาโทอังกฤษ

 • นักเรียนทุกคนจะอาศัยอยู่ในแคมปัสตามสาขาวิชาที่เลือกศึกษา
 • แต่ละแคมปัสมีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองรวมถึงห้องสมุดที่ทันสมัย อุปกรณ์ IT ศูนย์ภาษา ทั้งหมดได้จัดเตรียมไว้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • แต่ละแคมปัสได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆมากมายไว้เพื่อให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายและสนุกกับแสงสีของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยจะดูได้จากปฎิทินกิจกรรมที่จัดโดยสหภาพนักศึกษาในทุกๆแคมปัสเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมศูนย์กีฬาและศูนย์พักผ่อนอื่นๆไว้สำหรับทุกๆแคมปัส เช่น ฟุตบอล ปิงปอง เทควันโด เทนนิส สระว่ายน้ำ ฟิตเนส
 • ประมาณ 4-12 สัปดาห์ และสำหรับหลักสูตร postgraduate จะเรียน 1 – 4 เดือน ทั้งสองหลักสูตรจะจบก่อนที่จะเริ่ม orientation programme

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.