094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

(ตอน 2) B.H.M.S. โรงเรียนการโรงแรมระดับโลกของสวิตเซอร์แลนด์ เรียน+ทำงานแบบมีรายได้ (รายได้ขั้นต่ำประมาณ 70,000 บาท/เดือน)

(ต่อจาก ตอน 1)

เหตุผลที่ควรศึกษาที่ B.H.M.S.

2. ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรมหลักสูตรเร่งรัด

ที่โรงเรียน B.H.M.S. (ร่วมกับมหาวิทยาลัย The Robert Gordon University) ได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐาน สามารถเรียนจบหลักสูตรได้อย่างรวดเร็วที่สุดที่หนึ่งซึ่งนักเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรมที่โรงเรียนB.H.M.S. ได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน ในชั้นเรียน และอีก 18 เดือน ในการทดลองฝึกงาน

ในขณะที่หลักสูตรการจัดการธุรกิจการโรงแรมที่เปิดสอนในสถาบันอื่นๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ใช้ระยะเวลากว่า 24 เดือนในการเรียนในชั้นเรียน และอีก 12 เดือน ในการทดลองฝึกงาน

 

3. หลักสูตรการศึกษาแบบพิเศษโดยแบ่งภาคการศึกษาระยะเวลาภาคละ 5 สัปดาห์

โรงเรียน B.H.M.S.ได้ทำการทดลองใช้ระบบภาคการศึกษาแบบพิเศษโดยแบ่งระยะเวลา 20 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ให้เป็นภาคการศึกษาย่อยๆ 4 ภาคซึ่งประกอบด้วยภาคการศึกษาละ 5 สัปดาห์ด้วยกัน ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถมุ่งศึกษาในแต่ละรายวิชาจำนวน 3-4 รายวิชา ต่อภาคการศึกษาเท่านั้น ในขณะที่ระบบหลักสูตรปกติในสถาบันโรงเรียนการโรงแรมอืนๆในสวิสเซอร์แลนด์ นักเรียนจะต้องเรียนมากกว่า 8-10 รายวิชา ซึ่งส่งผลให้นักเรียนของ B.H.M.S. สามารถเรียน 12-14  รายวิชาจบในระยะเวลาเพียง 6 เดือน โดยไม่หนักเกินไปสำหรับนักเรียน

4. การรับประกันการหาสถานที่ฝึกงาน และการว่าจ้างงานหลังจากสำเร็จการศึกษา

การฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม และการฝึกทักษะทางสายอาชีพเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาที่โรงเรียน B.H.M.S.โดยแต่ละปีการศึกษา นักเรียนจะต้องฝึกอบรมงานในโรงแรม หรือภัตตาคารที่โรงเรียนรับรองเป็นระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน นอกเหนือจากนี้แล้ว โรงเรียน B.H.M.S. ยังมีข้อตกลงร่วมกับสถาบันบริษัทจัดหางานในระดับนานาชาติหลากหลายแห่ง ซึ่งบริษัทตัวแทนเหล่านี้มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญในการจัดสรรบัณฑิตไปตามสายงานต่างๆ ทั่วยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ ในขณะเดียวกันโรงเรียนยังมีตัวแทนผู้ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในเรื่องการสมัครงานทั้งในโรงแรม และภัตตาคารในสวิตเซอร์แลนด์ และทั่วโลก

5. การจัดหางาน

B.H.M.S. สามารถจัดหางานให้นักเรียนได้ทั้งในระหว่างที่กำลังศึกษา การฝึกงาน หรือการจัดหางานหลังสำเร็จการศึกษาผ่าน Masterwork ซึ่งเป็นบริษัทของ B.H.M.S. ซึ่งจะทำหน้าที่สนับสนุนและจัดหางานระดับนานาชาติ (International) หลังสำเร็จการศึกษา ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี, อนุปริญญาโท, ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือหลักสูตร MBA

B.H.M.S. ยังทำงานร่วมกับตัวแทนจัดหางานระดับนานาชาติจำนวนมากซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดหางานให้บัณฑิตทั้งในทวีปยุโรป เอเชียและอเมริกาเหนือ  นอกจากนี้ B.H.M.S. ยังมีบริการในด้านการเตรียมประวัติส่วนตัวและการกรอกใบสมัคร รวมถึงให้คำแนะนำสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และ Skype และการเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในต่างประเทศ

B.H.M.S. ยังมีการจัดกิจกรรมจัดหางานโดยเชิญนายจ้างจากต่างประเทศมายังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเปิดโอกาสในการรับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกงานและโอกาสในการทำงานในอนาคต นอกจากนี้ B.H.M.S. ยังได้เข้าร่วมมหกรรมจัดหางานต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสเข้าทำงานในบริษัทระดับโลก

รายชื่อโรงแรมด้านล่างเป็นเพียงบางส่วนที่นักศึกษาฝึกงานและผู้สำเร็จการศึกษาจากB.H.M.S.ได้ฝึกงานหรือทำงานในโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำทั่วทุกมุมโลก:
 •  Hilton Hotels & Resorts, London, UK
 • Kempinski Hotel Mall of the Emirates, Dubai
 • Renaissance Cruise Port Hotel, Fort Lauderdale, USA
 • Amari Group
 • Marriot Harbor Beach, Fort Lauderdale, Florida, USA
 • The Peabody, Memphis, USA
 • Hilton Park Lane, London, UK
 • Courtyard, Hongkong Sha Tin
 • Gaylord Opryland Resort & Convention Center, Nashville, USA
 • Athénéé Palace Hilton, Bucharest
 • Mövenpick Resort & Spa, Phuket, Thailand
 • Centara Hotel & Resorts, Thailand & Maldives
 • Embassy Suites by Hilton Tampa Brandon, Tampa, USA
 • Ramada Brussels Woluwe
 • W Hong Kong

แคมปัส

B.H.M.S. ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Lucerne

B.H.M.S. มีตึกเรียนที่ทันสมัย 4 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Lucerne โดยแต่ละตึกเรียนนั้นตั้งอยู่ไม่ห่างกันมากนัก ใช้เวลาในการเดินเพียง 5-12 นาที:

 1. Lakefront Center (Bénédict Schools’ Main Campus)
 2. Sentipark (B.H.M.S. Campus)
 3. St.-Karli-Quai (B.H.M.S. Campus)
 4. Gibraltarstrasse (B.H.M.S. Campus)

City Campus (BHMS Campus)

Lakefront Center (Bénédict Schools’ Main Campus)

Sentipark (BHMS Campus)

St.-Karli-Quai (BHMS Campus)

Gibraltarstrasse (BHMS Campus)

หอพักนักเรียนและอาหาร

ห้องพักนักศึกษา ของ B.H.M.S. อยู่บริเวณตึก Guetschstrasse, Baselstrasse, Bernstrasse Dammstrasse และ Ladelistrasse เป็นห้องพักที่ทันสมัย สะดวกสบาย พร้อมด้วยห้องน้ำในตัว ห้องครัว ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ และอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ซึ่งการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษาของ B.H.M.S. จะทำให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสามารถใช้เวลาทั้งในด้านการเรียนและพักผ่อนอย่างเต็มที่ หอพักนักศึกษาของนักเรียน มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน อยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง มีความสะดวกสบายในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยนักเรียนสามารถใช้เวลาเดินไม่เกิน 10 นาที จากห้องเรียน และวิทยาเขตหลักถึงหอพักนักศึกษา

 • ห้องพักรวมแบบมาตรฐาน
  ห้องพักขนาดมาตรฐาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ
  ค่าห้องพักรวมแบบมาตรฐาน (พักได้ 2-4 คน) ซึ่งรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว
 • ห้องพักรวมแบบพรีเมี่ยม
  ห้องพักขนาดมาตรฐาน รวมห้องพักเดี่ยว ซี่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องพักรวมแบบพรีเมี่ยมจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 3,600 CHF
 • ห้องพักเดี่ยวแบบสตูดิโอ
  ห้องพักเดี่ยวแบบสตูดิโอ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเป็นส่วนตัว ห้องพักแบบสตูดิโอจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 6,000 CHF

อาหาร

นักศึกษาที่สมัครเรียนแบบมีแพ็คเกจอาหารและเครื่องดื่ม จะได้รับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อต่อวันในช่วงวันธรรมดา ส่วนช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะได้รับการบริการอาหาร 2 มื้อ คือมื้อสายและมื้อเย็น ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดไว้ให้นักศึกษาที่ี่ City Campus cafe  สำหรับนักศึกษาที่ทานมังสวิรัติหรือไม่ทานเนื้อหมูหรือเนื้อวัว ทางโรงเรียนก็มีบริการอาหารจานพิเศษให้นักศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

อินเตอร์เน็ต

B.H.M.S. มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายทั้งในอาคารห้องพักนักศึกษาและอาคารเรียน สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ทาง B.H.M.S. มีห้องคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย และนอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้ติดต่อกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้อีกด้วย

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.