094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

About Canada

ข้อมูลทั่วไป

เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา มีมหาสมุทรล้อมรอบ 3 ด้าน มีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 9,970,610 ตารางกิโลเมตร ส่วนกว้างมีความยาวกว่า 8,000 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถยนต์จากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออก โดยเริ่มจากเมืองแวนคูเวอร์ไปจนถึงเมืองโตรอนโตใช้เวลาถึง 3 วันปัจจุบันแคนาดาประกอบด้วย 11 มณฑล ละเขตปกครอง 2 เขต (Territories) อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลาง เมืองหลวงชื่อ “ออตตาวา” มณฑล “ออนตาริโอ” เครื่องหมายประจำประเทศคือ ใบเมเปิล

แคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูงให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก และมีสถานศึกษาชั้นหนึ่ง แคนาดาใช้จ่ายเงินต่อคนในด้านการศึกษามากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม G-8 และเป็นประเทศอันดับ 3 ที่เป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (โออีซีดี) ปริญญาจากมหาวิทยาลัยแคนาดาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลและนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคนาดามักจะประสบความสำเร็จ จากผลการสำรวจที่ผ่านมาขององค์การสหประชาชาติพบว่าแคนาดาเป็นประเทศที่น่าอยู่เหมาะแก่การดำรงชีพมากที่สุดในโลก

แคนาดาได้ถูกจัดอยู่ในอันดับสูงในการศึกษา และระดับอายุเฉลี่ยสูง (โดยใช้ระบบสุขอนามัยมาตรฐานเป็นเกณฑ์)มีอัตราอาชญากรรมและการก่อความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำ มีความสะอาดปลอดภัย มีอิสระในการทำกิจกรรมของแต่ละวัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป ชาวแคนาดามากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ มีบ้านเป็นของตนเอง และมากกว่าร้อยละ 65 มีทรัพย์สินถาวร เช่น รถยนต์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ โทรศัพท์ และวิทยุ

สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น

แคนาดาเป็นประเทศที่มีผู้คนอพยพ จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีหลากหลาย ประชากรมีหลากหลายเชื้อชาติ มีอาหารหลากหลายเชื้อชาติ ในย่านใจกลางเมืองใหญ่ๆทุกแห่งมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ห้องแสดงภาพ และพิพิธภัณฑ์มากมาย เมืองต่างๆในแคนาดายังมีสวนดอกไม้และชายหาดสาธารณะ พร้อมทั้งกีฬาและสันทนาการชั้นเยี่ยมสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

นักศึกษาที่มาศึกษา ณ ประเทศแคนาดาจะพบกับสภาพแวดล้อมที่สวยงามที่สุด และคงความงดงามตามธรรมชาติได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย เริ่มจากชายฝั่งที่เขียวขจีของมณฑลบริติชโคลัมเบีย เทือกเขาร็อคกี้ขนาดใหญ่ ที่มณฑลอัลเบอร์ต้า ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ของทุ่งหญ้าแพร์รี่จนถึง “ดินแดนแห่งน้ำตาลเมเปิ้ล”ที่ทะเลสาบทั้งห้าและเซนต์ลอเรนซ์ไปจนถึงแถบภูเขาและชายฝั่งอันงดงามของมณฑลในแถบฝั่งแอตแลนติก

ประชากร

แคนาดามีประชากรน้อยมากเมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ไพศาลของประเทศ ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 30 ล้านคนอาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ชาวแคนาดาส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากที่ต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศล เยอรมนี โปแลนด์ ยูเครน อิตาลี แอฟริกา ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และอินเดีย แต่กลุ่มอพยพล่าสุดมาจากเอเชีย สังคมของชาวแคนาดาเป็นสังคมที่วัฒนธรรมผสมผสาน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ แต่ที่มณฑลควิเบคจะพูดภาษาฝรั่งเศล แคนาดาเป็นประเทศที่มีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

การปกครอง

แคนาดาเป็นสหพันธรัฐปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา นายกรัฐมนตรีเป็นประมุขสูงสุดทางด้านบริหาร ประชาชนเป็นผู้เลือกผู้แทน พรรคที่มีเสียงส่วนใหญ่มีหน้าที่จัดตั้งรัฐบาล ไม่ค่อยมีการเดนขบวนหรือการใช้ความรุนแรงทางการเมือง

สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล

มีความหลากหลายตั้งแต่ขั้วโลกเหนือที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็งที่เส้นรุ้งที่ 70ไปจนถึงแนวป่าที่เขียวขจีของแถบชายฝั่งตะวันตกของบริติชโคลัมเบีย โดยทั่วไปแล้วมีฤดูกาลที่แตกต่างอย่างเด่นชัด 4 ฤดู โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกา มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35 องศาเซลเซียสหรือร้อนกว่านั้น อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง หลายปีที่ผ่านมาชาวแคนาดาได้ปรับตัวอย่างมากให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีสภาพอันหนาวเหน็บ โดยติดตั้งเครื่องทำความร้อนในที่อยู่อาศัย และยานพาหนะรวมถึงระบบขนส่งมวลชน และระหว่างอาคารในสถานศึกษา

เศรษฐกิจ

เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ประเทศหนึ่ง ภาคตะวันตกของประเทศเป็นพื้นที่เพาะปลูก มีอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ มณฑลบริติชโคลัมเบียมีชื่อเสียงด้านเหมืองแร่การประมง การทำฟาร์มและกิจการโรงเรื่อย ภาคกลางเป็นศูนย์กลางของด้านการเมืองและอุตสาหกรรม สถาบันการเงินและการบริการ มณฑลทางมหาสมุทรแอตแลนติก มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตอาหาร

ระบบการศึกษา

ประกอบด้วยสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้รัฐธรรมนูญของแคนาดาการศึกษาถือว่าเป็นความรับผิดชอบของมณฑล เพราะฉะนั้นระบบการศึกษาของแต่ละมณฑลจะแตกต่างกัน

โดยทั่วไปแล้ว เด็กชาวแคนาดาเข้าเรียนระดับอนุบาล 1-2 ปี เมื่ออายุ 4 หรือ 5 ขวบ เด็กทุกคนจะเริ่มเรียนเกรดหนึ่งเมื่ออายุประมาณ 6 ขวบโดยทั่วไปจะเริ่มเรียนเดือนกันยายนจนถึงเดือนมิถุนายนถัดไป บางแห่งอาจเปิดเดือนมกราคม ชั้นมัธยมศึกษามีถึงเกรด 11,12 หรือ 13 แล้วแต่มณฑล จากระดับนี้นักเรียนอาจจะเข้าเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือซีเจ็ฟ CEGEP เป็นคำย่อที่มาจากการรวมชื่อของวิทยาลัยเพื่อการศึกษาทั่วไป และวิชาชีพสำหรับการศึกษาทั่วไป หลักสูตรการเรียน 2 ปี ส่วนการศึกษาเชิงวิชาชีพใช้หลักสูตรการเรียน 3 ปี ในระหว่างมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา มณฑลควิเบคใช้ระบบการศึกษาซีเจ็ฟ ระบบการศึกษาของแคนาดาประกอบด้วยสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับก่อนเข้าวิทยาลัย แต่ระดับมหาวิทยาลัยของแคนาดาเป็นภาครัฐทั้งหมดและทุกมหาวิทยาลัย

การทำงานระหว่างเรียน

ในขณะศึกษา นักศึกษาสามารถที่จะทำงานได้ในมหาวิทยาลัยที่กำลังจะศึกษาอยู่ เช่น ในห้องสมุด ห้องอาหาร สโมสรของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกสามารถทำงานเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน ส่วนนักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรที่มีการร่วมงานกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการที่เรียกว่า Co-op Education แล้ว นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในสาขาที่สำเร็จการศึกษา โดยขอวีซ่าทำงาน (Employment Authorization) ได้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศแคนาดา (The Local Canadian Immigration Center) และต้องขอหมายเลขประกันสังคมเพื่อใช้เสียภาษีเงินได้ คู่สมรสของนักศึกษาในฐานะผู้ติดตามสามารถสมัครขอวีซ่าทำงานได้

ที่พักอาศัย

การพักอาศัยอาจจะเป็นลักษณะพักอยู่กับครอบครัวชาวแคนาดา เช่าบ้าน หรืออพาร์ตเมนต์ ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามระดับราคาของที่พัก

 

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.