094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Visa Info

ขออภัยค่ะ ข้อมูลอยู่ในระหว่างปรับปรุง แต่ท่านยังสามารถสอบถามรายละเอียดของ United States Visa ได้จากเจ้าหน้าที่ของ York Institute ค่ะ

ข้อมูลทั่วไป

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ มีพื้นที่ถึง 9.9 ล้านตารางกิโลเมตร (เทียบเท่ากับ 18 เท่าของพื้นที่ประเทศไทย)ส่วนกว้างของประเทศจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้าน ตะวันตกจรดมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันออก มีความกว้างถึง 4,500 กิโลเมตร ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ทิศเหนือติดกับประเทศแคนาดา ทิศใต้ติดกับประเทศเม็กซิโกและอ่าวเม็กโก

ประชากร

ประชากรดั้งเดิม คือ ชาวอินเดียแดงหลายเผ่า แต่ปัจจุบันสืบเชื้อสายมาจากชนชาติต่างๆ ทั่วโลก ชนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามา คือ ชาวอังกฤษ และชาวเนเธอร์แลนด์ ต่อมามีการนำชนผิวดำจากแอฟริกามาเป็นทาส ในระยะ 20 ปี ที่ผ่านมาชาวเอเชียได้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานมากขึ้น โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น เข้าไปอยู่ในรัฐฮาวายมากที่สุด รัฐที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด คือ รัฐแคลิฟอร์เนีย รองลงมาคือ รัฐนิวยอร์ค ปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีประชากรราว 280 ล้านคน

รัฐและเมืองสำคัญ

ประกอบด้วยรัฐต่างๆ 50 รัฐกับ 1 เขต การปกครอง คือ วอชิงตัน ดีซี (Washington DC) มีอาณาเขตติดต่อกันถึง 48รัฐยกเว้น 2 รัฐคือ รัฐฮาวาย และรัฐอลาสก้าเนื่องจากภูมิประเทศกว้างขวางมาก ทำให้ภูมิอากาศแตกต่างกันด้วย ดังนั้นรัฐต่างๆจึงถูก แบ่งเป็น 7 เขต ดังนี้

การปกครอง

ระบบการเมืองของสหรัฐอเมริกา เป็นแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ไม่มีนายกรัฐมนตรี มีสภา 2 สภา คือ วุฒิสภา(Senate)และสภาผู้แทนราษฎร(House of Representatives) ประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี เป็นได้ไม่เกิน 2 สมัย พรรคการเมืองสำคัญมี 2 พรรค คือ พรรครีพับลีกันและ พรรคเดโมแครต ระบบการปกครองเป็นแบบ สหพันธรัฐ คือ รัฐต่างๆ50 รัฐ มีสิทธิในการปกครองตนเองสูงมาก สมาชิกสภาและผู้ว่าการทุกรัฐมาจากการเลือกตั้ง มีกรุงวอชิงตัน ดีซี เป็นเมืองหลวง เป็นศูนย์กลางการปกครองในแต่ละรัฐแบ่งการปกครองเป็นเขตเมือง เทศบาลเมือง ระดับท้องถิ่นสังคม และวัฒนธรรม

ด้านภาษาอังกฤษ

พูดตามสำเนียงท้องถิ่นยังมีอิทธิพลค่อนข้างมาก ตลอดจนทัศนคติ และการให้ความสำคัญแก่ชาวต่างประเทศของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้านการดำรง ชีวิต คนอเมริกันเมื่อครบเกษียณอายุจะครองชีพด้วยเงินประกันสังคม และเงินบำนาญอื่นๆรวมทั้งเงินออมทรัพย์ คนชราที่ขาดแคลนจะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการพิเศษเพื่อสวัสดิการสังคม ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น

ศาสนา

ด้วยความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมกัน ชาวอเมริกันจึงมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาใดก็ได้ ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ มีประชากรนับถือมากที่สุด

ภูมิอากาศ

ค่อนข้างแตกต่างกันไป เช่น ฤดูร้อน อากาศด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณทะเลทรายอุณหภูมิเกือบเท่าแถบเส้น ศูนย์สูตร ฤดูหนาวเขตตอนเหนือก็หนาวจัดแถบที่อากาศอบอุ่นไม่มีหิมะคือ รัฐแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา และอริโซน่า ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนสีสันสวยงามฤดูกาลมีทั้งหมด 4 ฤดู

  • ฤดูร้อน(Summer) มิถุนายน-สิงหาคม
  • ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) กันยายน-พฤศจิกายน
  • ฤดูหนาว (Winter) ธันวาคม-กุมภาพันธ์
  • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) มีนาคม-พฤษภาคม

เวลา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างขวางมากแบ่งตามความแตกต่างตามเส้นแบ่งของโลกเป็น 4 เขตเวลา(Time Zone)

  • Eastern Time Zone(EST) ช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 12 ชั่วโมง
  • Central Time Zone (CST) ช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 13 ชั่วโมง
  • Mountain Time Zone (MST) ช้ากว่าในประเทศไทย 14 ชั่วโมง
  • Pacific Time Zone (PST) ช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 15 ชั่วโมง

ไฟฟ้า

เป็นระบบ 115V,600 Cycles แตกต่างจากไทย ไม่แนะนำให้นักศึกษานำเครื่องไฟฟ้าจากไทยติดตัวไป

ศุลกากร

นักศึกษาสามารถนำเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐเข้าประเทศในวงเงิน US$ 10,000 ถ้ามากกว่านั้นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่

เศรษฐกิจ

เป็นระบบเศรษฐกิจเสรี ชาวอเมริกันส่วนใหญ่มีฐานะใกล้เคียงกัน มีจำนวนน้อยที่รวยมหาศาลหรือยากจนมาก เป็นผู้นำในธุรกิจหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องบิน คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว และบันเทิง

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.