094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

University of Sunderland

University of Sunderland เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1860 โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูงทางด้าน การสอน การค้นคว้าวิจัย และการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา จนได้รับการยอมรับจาก  The Guardian ว่าเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ที่ดีที่สุดในอังกฤษในปี 2001 นอกจากนี้ University of Sunderland ยังเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ACU ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาททางด้าน higher education ของ สหราชอาณาจักร University of Sunderland ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้านนวัตกรรมใหม่ โปรแกรมการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นในด้านสถานที่และเวลาเรียนปริญญาโทอังกฤษ

ปัจจุบัน University of Sunderland มีนักเรียนประมาณ 16,000 คนจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตามในแต่ละปีจะมีนักเรียนไทยประมาณ 20 คนเท่านั้น มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการเลือกเรียนในเมืองที่มีคนไทยไม่มากนัก

University of Sunderland  เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ กว่า 300 หลักสูตร ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร (Certificate) ไปจนถึงระดับปริญญาเอก (PhD)

University of Sunderland มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในหลายสาขาวิชา และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาลัยที่มีการจัดระบบการเรียนการสอนในระดับ higher education ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน สหราชอาณาจักรเรียนปริญญาโทอังกฤษ

University of Sunderland ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ  – โดย  GuardianUniversity Guide, May 2001เรียนปริญญาโทอังกฤษ

University of Sunderland ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษด้านการวิจัย – โดย  The Times, December 2001

University of Sunderland ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยใหม่ในประเทศอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ – โดย  Times Good University Guide, May 2002เรียนปริญญาโทอังกฤษ

University of Sunderland ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ชีวิตนักเรียนดีที่สุดในประเทศอังกฤษ – โดย  Time Higher Education, 2005

ที่ตั้ง

University of Sunderland ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ ห่างจากกรุง London เพียง 3 ชั่วโมงโดยรถไฟ สามารถเดินทางไปเมือง Newcastle ด้วยรถไฟ และรถไฟใต้ดิน (Metro) โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที University of Sunderland มีสองวิทยาเขต โดยตั้งอยู่ในตัวเมือง และติดชายฝั่งทะเลเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เกี่ยวกับ Sunderlandเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Sunderland เป็นเมืองสงบเงียบ แต่คงไว้ซึ่งความมีชีวิตชีวา ค่าครองชีพไม่สูงมากนัก และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น Tesco, Argos, ร้านอาหารไทย casino, pub, club, โรงภาพยนตร์ (ค่าตั๋วชมภาพยนตร์ 4 ปอนด์ซึ่งสามารถชมได้ทั้งวันกี่เรื่องก็ได้)และร้านจีนที่ขายสินค้าไทยแทบทุกชนิด นอกจากนี้ยังมี สนามฟุตบอล Stadium of Light ที่จุผู้ชมได้ 60,000 คน (ตั๋วเข้าชมฟุตบอลราคาประมาณ 20 ปอนด์)

University of Sunderland

University of Sunderland มีชื่อเสียงทางด้านบริหารธุรกิจ โดยมีชื่อเรียกวุฒิทางการศึกษาว่า MBS ซึ่งเหมือนกับ MBA แต่ MBS นั้นไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน ส่วนหลักสูตรอื่นๆ ของ University of Sunderland ที่ได้รับความนิยมได้แก่หลักสูตร MA Marketing, หลักสูตร MA Media Production Television and Video ซึ่งได้รับความนิยมมากเช่นกัน University of Sunderland จัดได้ว่ามีค่าเล่าเรียนราคาไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศอังกฤษเรียนปริญญาโทอังกฤษ

University of Sunderland มี 2 Campus คือ City Campus (เปิดสอนหลักสูตร Tourism) และ St. Peter Campus (เปิดสอนหลักสูตร Business) ทั้งสองแคมปัสอยู่ไม่ห่างกันนัก นักศึกษาสามารถเดินทางไปยังอีกแคมปัสได้โดยรถ mini bus ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ฟรี ตลอดทั้งวัน หลักสูตรเรียนต่อปริญญาโท ใช้เวลาในการเรียน 1 ปี แบ่งเป็น 3 เทอม โดย เรียน 2 เทอมและทำวิทยานิพนธ์ 1 เทอม

นักศึกษาทุกคนต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS อย่างน้อย 6.0 สำหรัลนักศึกษาที่จบหลักสูตรนานาชาติ ไม่ต้องใช้ผลสอบ IELTS ในกรณี ที่ผลสอบไม่ถึง 6.0 นักศึกษาสามารถเรียนภาษากับทางมหาวิทยาลัยได้ดังนี้เรียนปริญญาโทอังกฤษ

  • IELTS 4.5 เรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม 15 สัปดาห์ ค่าเรียน 2,400 ปอนด์
  • ILETS 5.0 เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 10 สัปดาห์ ค่าเรียน 1,600 ปอนด์
  • ILETS 5.5 เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 สัปดาห์ ค่าเรียน 800 ปอนด์

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนเรียนปริญญาโทอังกฤษ

  1. ใบสมัคร
  2. ผลการเรียน (transcript)
  3. ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
  4. จดหมายรับรอง (recommendation letter) จากอาจารย์ และ/หรือ จากที่ทำงาน รวม 2 ฉบับ
  5. Statement of Purpose

หลักสูตรยอดนิยมของ University of Sunderland

Course ค่าเรียน (GBP) ค่าเรียน (บาท)
MBA Master of Business Administration 9,200 506,000
MBA Master of Business Studies 9,200 506,000
MSc Human Resourse Management 9,200 506,000
MA International Management 9,200 506,000
MA Marketing 9,200 506,000
MA E-Technology for Business 9,200 506,000
MSc IT Application Development 9,200 506,000
MSc Information Systems Security 9,200 506,000
MSc Information Technology Management 9,200 506,000
MSc Network Systems 9,200 506,000
MSc Project Management 9,200 506,000
MSc Software Engineering 9,200 506,000
MSc Engineering Management 9,200 506,000
LLM Criminal Law and Procedure 9,200 506,000
LLM International Public and Private Law 9,200 506,000
MA Journalism 9,200 506,000
MSc Cultural Tourism Development 9,200 506,000
MA Teaching English to Speakers of Other Languages 9,200 506,000
MA Media Production (Television and Video) 9,200 506,000

ค่าเรียนทุกหลักสูตรมีทุนส่วนลด 1,500 ปอนด์ และแบ่งชำระได้ 3 ครั้งนะคะ

ปริญญาตรีเรียนปริญญาโทอังกฤษ

ใช้เวลาเรียน 3 ปี ค่าเรียน ปีละ 8,300 ปอนด์ โดยมีทุนส่วนลดให้ปีละ 1,500 ปอนด์ เหลือเพียง ปีละ 6,800 ปอนด์เท่านั้นเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.