02-009-1172, 094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

University of Liverpool (Direct pathway to University of Liverpool)

University of Liverpool  ก่อตั้งขึ้นในปีคศ. 1881 วิทยาเขตหลักของ University of Liverpool ตั้งอยู่ใจกลางเมือง  Liverpool ซึ่งอยู่ห่างจากลอนดอนเป็นเวลา 3 ชั่วโมงหากเดินทางโดยรถไฟ

University of Liverpool Reputation :

1. University of Liverpool ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  28 ของประเทศ (โดย The Good University Guide 2011)
2. University of Liverpool ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  121 ของโลก (โดย QS World University Ranking 2010)
3. University of Liverpool เป็นมหาวิทยาลัยที่มีส่วนในการสร้างผู้ที่ได้รับรางวัล Nobel ถึง 8 รางวัลด้วยกัน
4. University of Liverpool เป็นส่วนหนึ่งของ Russell Group ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านผู้นำงานวิจัย
5.กว่า 90% ของบัณฑิตจาก University of Liverpool ได้รับการจ้างงาน หรือศึกษาต่อภายใน 6 เดือน หลังจบการศึกษา
6.บัณฑิตจาก University of Liverpool ได้รับเงินเดือนสูงที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพการสอนและโอกาสที่ดีที่นักเรียนจะได้รับ
7. University of Liverpool มีบริการนักศึกษาที่ดีเยี่ยม และมีอัตราส่วนของจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่น่าประทับใจ

 

หลักสูตรต่างๆ ของ Kaplan International College, Liverpool

หลักสูตร Foundation และ Graduate Diploma ที่ Kaplan International College, Liverpool ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนต่างชาติด้านทักษะหลักทางวิชาการ ความรู้ในวิชาต่างๆ และทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้รับการประกันการศึกษาต่อที่ Kaplan International College, Liverpool ภายหลังจากจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐานหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ในระดับที่กำหนด

1.Foundation Certificate

นักเรียนสามารถศึกษาต่อชั้นปีที่ 1ในระดับปริญญาตรีที่ University of Liverpool  เมื่อสอบผ่านหลักสูตร Foundation Certificate ในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • Business, Law, Social Sciences
 • Science, Engineering

2.Pre-Master

เป็นหลักสูตรที่เตรียมพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่นักเรียนเลือก ที่ University of  Liverpool

 • Business, Law, Social Sciences
 • Science, Engineering

 

ค่าเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ Kaplan International College, Liverpoolเรี

Course IELTS Score Length Tuition fee (£) Tuition fee (THB)
Foundation Certificate for Business, Law and Social Sciences 5.5 (at least 4.5 in all skills) 2 terms £17,760 710,400
5.0 (at least 4.0 in all skills) 2.5 terms £19,080 763,200
4.5 (at least 4.0 in all skills) 3 terms £19,080 763,200
4.0 (at least 4.0 in all skills) 3.5 terms £22,260 890,400
4.0 (at least 4.0 in all skills) 4 terms £25,060 890,400
Foundation Certificate for Science and Engineering 5.5 (at least 4.5 in all skills) 2 terms £19,000 760,000
5.0 (at least 4.0 in all skills) 2.5 terms £20,580 823,200
4.5 (at least 4.0 in all skills) 3 terms £20,580 823,200
4.0 (at least 4.0 in all skills) 3.5 terms £24,010 960,400
4.0 (at least 4.0 in all skills) 4 terms £26,220 1,048,800
Pre-Master’s for Law and Social Sciences 5.5 (at least 5.0 in all skills) 2 terms £19,425 777,000
5.0 (at least 5.0 in all skills) 2.5 terms £22,365 894,600
5.0 (at least 4.5 in all skills) 3 terms £22,365 894,600
4.5 (at least 4.5 in all skills) 3.5 terms £26,090 1,043,600
4.5 (at least 4.0 in all skills) 4 terms £28,640 1,145,600
Pre-Master’s for Business, Economics and Finance 5.5 (at least 5.0 in all skills) 2 terms £20,880 835,200
5.0 (at least 5.0 in all skills) 2.5 terms £24,480 979,200
5.0 (at least 4.5 in all skills) 3 terms £24,480 979,200
4.5 (at least 4.5 in all skills) 3.5 terms £28,560 1,142,400
4.5 (at least 4.0 in all skills) 4 terms £30,640 1,225,600
Pre-Master’s for Science and Engineering 5.5 (at least 5.0 in all skills) 2 terms £19,840 793,600
5.0 (at least 5.0 in all skills) 2.5 terms £22,680 907,200
5.0 (at least 4.5 in all skills) 3 terms £22,680 907,200
4.5 (at least 4.5 in all skills) 3.5 terms £26,460 1,058,400
4.5 (at least 4.0 in all skills) 4 terms £28,960 1,158,400

ปริCourse type

ญญาโทอังกฤษ

Kaplan UK University pathways

นักเรียนของ Kaplan International College ได้รับความสะดวกมากกว่านักเรียนต่างชาติของสถาบันอื่นๆ ในเรื่องของการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา  เพราะเมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยของ Kaplan International College, Kaplan รับประกันว่าคุณจะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan International College ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาได้เรียนปริญญาโทอังกฤษ

Kaplan International College สามารถช่วยให้นักเรียนต่างชาติได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาได้ง่ายขึ้น เพียงแค่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อมหา วิทยาลัยของ Kaplan International College นักเรียนจะได้รับการรับประกันการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทใน มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรของ Kaplan International College

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตร Pathway ของ Kaplan International College ได้ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิเช่น
• นักเรียนจะได้รับการดูแลทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กทำให้ผู้สอนสามารถดูแลและให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เหมาะสม
• หลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของเรา เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น ธุรกิจ, ภาษา หรือ ทางด้านวิศวกรรมเรียนปริญญาโทอังกฤษ
• รับประกันการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan International Collegeเรียนปริญญาโทอังกฤษ

 • Aston University
 • University of Aberdeen
 • University of Bristol
 • University of Birmingham
 • University of Essex
 • University of Glasgow
 • University of Kent
 • University of Leeds
 • University of Liverpool
 • University of Manchester
 • The University of Nottingham
 • University of Sheffield
 • University of York
 • City, University of London
 • Queen Mary University of London
 • Royal Holloway, University of London
 • Nottingham Trent University
 • Northumbria University
 • University of Portsmouth
 • University of Brighton
 • University of Salford
 • University of Westminster
 • Birmingham City University
 • bournemouth University
 • Leeds Beckett University
 • Manchester Metropolitan University
 • Sheffield Hallam University
 • The University of Bradford
 • University of Huddersfield
 • Cranfield University
 • University of the West of England, Bristol
 • Kingston University London
 • Liverpool John Moores University
 • University of Bedfordshire
 • University of Hull

ยนปริญญาโทอังกฤษ

ทำไมจึงควรศึกษาหลักสูตร Pathways เพื่อเตรียมศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรของ Kaplan International College?เรียนปริญญาโทอังกฤษ

• หลักสูตร Pathways ทุกหลักสูตร ล้วนได้รับการออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะ
• วิทยาลัยนานาชาติของ Kaplan ทุกแห่งล้วนตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตร ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติของ Kaplan ในลอนดอน ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางลอนดอน
• Kaplan International College มีประสบการณ์ในการปูพื้นฐานเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมานานกว่า 14 ปี
• นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการที่ดีเยี่ยม ,ได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนขนาดเล็ก, ครูสอนพิเศษที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนเป็นรายบุคคล และการให้การสนับสนุนแก่นักเรียนด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องวิชาการอย่างครบถ้วน
• หลักสูตรวิชา Foundation, Diploma, Graduate Diploma และ Pre Master ที่มีให้เลือกหลากหลายสาขาวิชา ตั้งแต่ด้านศิลปะ, ธุรกิจ ไปจนถึงวิศวกรรมศาสตร์
• รับประกันการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรที่เป็น พันธมิตรกับ Kaplan ภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Pathways ในระดับที่กำหนด
• เรียนรู้ทักษะทางวิชาการ ความรู้ในวิชาต่างๆ และทักษะภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
• นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและสันทนาการที่ดีเยี่ยม ของมหาวิทยาลัยพันธมิตรนั้นๆ ในระหว่างศึกษาหลักสูตร Pathwayญาโทอังกฤษ

Why study at  Kaplan International College, Liverpool

• นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรของ Kaplan International College, Liverpool โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับที่กำหนด จะได้การรับประกันการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่ University of Liverpoolเรียนปริญญาโทอังกฤษ
• นักเรียนของ Kaplan International College, Liverpool จะเรียนที่ University of Liverpool ในเมืองลิเวอร์พูล ซึ่งได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2009
• Kaplan International College, Liverpool มีชั้นเรียนขนาดเล็ก, มีครูสอนพิเศษส่วนตัวที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียน และมีกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนาน
• นักเรียนของ Kaplan International College, Liverpool จะได้รับประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำภายในวิทยาเขตของ University of Liverpool ที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงไปด้วยเงินลงทุนกว่าสองร้อยล้านปอนด์ โดยสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ได้แก่ ห้องสมุดที่สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง, ใช้บริการคอมพิวเตอร์และพื้นที่สำหรับศึกษาค้นคว้า, ใช้บริการจากชมรมกีฬาและสังคม และได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าต่างๆ

 

หลักสูตรต่างๆ ของ University of Liverpool ที่มี pathway กับ Kaplan International College, Liverpool

Foundation Certifi cate in Business, Law and Social Sciences:
Business pathway (progression to Year 1)
BA (Hons) Accounting and Finance
BA (Hons) Business Economics
BA (Hons) Business Studies
BA (Hons) Communication and Business Studies
BSc (Hons) Economics
BA (Hons) International Business
BA (Hons) Marketingเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Foundation Certifi cate in Business, Law and Social Sciences:
Business and Mathematics pathway (progression to Year 1)
BSc (Hons) Mathematics and Business Studies
BA (Hons) Mathematics and Philosophy
BSc (Hons) Mathematics and Statistics
BSc (Hons) Mathematics with Financeเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Foundation Certifi cate in Business, Law and Social Sciences:
Law and Social Sciences pathway (progression to Year 1)
BA (Hons) Ancient History and Archaeology
BA (Hons) Archaeologyเรียนปริญญาโทอังกฤษ
BA (Hons) Archaeology of Ancient Civilisations
BA (Hons) Classical Studies
BA (Hons) Classics
BA (Hons) Combined Honours (Arts)
BA (Hons) Combined Honours (SES)
BA (Hons) Communication, Media & Popular Music
BA (Hons) Communication and Business Studies
BA (Hons) Comparative American Studies
BA (Hons) Criminology and Law
BA (Hons) Criminology and Sociology
BA (Hons) Egyptology
BA (Hons) Environment and Planning
BA (Hons) Film Studies and a Modern Foreign Language
BA (Hons)/BSc (Hons) Geography
BA (Hons) Geography and Archaeology
BA (Hons) Hispanic Studies
BA (Hons) International Politics and Policy
BA (Hons) Irish Studies
BA (Hons) Latin American Studies
BA (Hons) Latin American Studies and Hispanic Studies
LLB (Hons) Law
BA (Hons) Music/Popular Music
BA (Hons) Philosophy
BA (Hons) Philosophy and Politics
BA (Hons) Politics
BA (Hons) Politics and Communication Studies
BSc (Hons) Psychology
BA (Hons) Sociology
BA (Hons) Sociology and Social Policy
MPlan Town and Regional Planning
BA (Hons) Urban Regeneration and Planning

Foundation Certifi cate in Science and Engineering:
Chemistry pathway (progression to Year 1)เรียนปริญญาโทอังกฤษ
BSc (Hons)/MChem Chemistry
BSc (Hons) Chemistry with a Year in Industry
MChem Chemistry with Nanotechnology
MChem Chemistry with Pharmacology
MChem Chemistry with Research in Industry
BSc (Hons) Medicinal Chemistry
BSc (Hons) Ocean Sciences – Chemistry route

Foundation Certifi cate in Science and Engineering:
Earth Sciences pathway (progression to Year 1)
BSc (Hons) Archaeologyเรียนปริญญาโทอังกฤษ
BSc (Hons)/MESci (Hons) Geology
MESci (Hons) Geology (North America)
MESci (Hons) Geology and Geophysics
BSc (Hons)/MESci (Hons) Geology and Physical Geography
BSc (Hons) Geophysics (Geology)
MESci (Hons) Geophysics (North America)
BSc (Hons) Geophysics (Physics)
BSc (Hons) Mathematics with Ocean and Climate Studies
BSc (Hons) Oceans and Climate and Physical Geography
BSc (Hons) Ocean Sciences – Earth Sciences Pathway

Foundation Certifi cate in Science and Engineering:
Engineering pathway (progression to Year 1)
BEng (Hons)/MEng (Hons) Aerospace Engineering
BEng (Hons)/MEng (Hons) Aerospace Engineering with Pilot Studies
BSc (Hons) Artifi cial Intelligenceเรียนปริญญาโทอังกฤษ
BEng (Hons)/MEng (Hons) Avionic Systems
BEng (Hons)/MEng (Hons) Avionic Systems with Pilot Studies
MEng (Hons) Civil and Structural Engineering
BEng (Hons)/MEng (Hons) Civil Engineering
BSc (Hons)/MEng (Hons) Computer Science
BEng (Hons)/MEng (Hons) Computer Science and Electronic Engineering
BSc (Hons) Computing with a Year in Industry
BEng (Hons) Electrical Engineering
BEng (Hons)/MEng (Hons) Electrical Engineering and Electronics
BEng (Hons)/MEng (Hons) Electronic and Communication Engineering
BSc (Hons) Electronic Commerce Computing
BEng (Hons)/MEng (Hons) Electronics
BEng (Hons)/MEng (Hons) Engineering
BEng (Hons)/MEng (Hons) Engineering with Product Design
BSc (Hons) Internet Computing
BSc (Hons) Mathematics and Computer Science
BEng (Hons)/MEng (Hons) Mechanical and Materials Engineering
BEng (Hons)/MEng (Hons) Mechanical Engineering
BEng (Hons)/MEng (Hons) Mechanical Engineering with Business
BEng (Hons)/MEng (Hons Mechatronics and Robotic Systems)
BEng (Hons)/MEng (Hons) Medical Electronics and Instrumentation
BSc (Hons) Software Development

Foundation Certificate in Science and Engineering:
Life Sciences pathway (progression to Year 1)
BSc (Hons) Anatomy and Human Biology
BSc (Hons) Biochemistryเรียนปริญญาโทอังกฤษ
BSc (Hons)Biochemistry with a Year in Industry/Research*
BSc (Hons) Biological and Medical Sciences
BSc (Hons) Biological Sciences
BSc (Hons)Biology with a Year in Industry/Research*
BSc (Hons) Bioveterinary Science
BSc (Hons) Combined Honours Science
BSc (Hons) Ecology and Environment
BSc (Hons) Evolutionary Anthropology
BSc (Hons) Genetics
BSc (Hons) Genetics with a Year in Industry/Research*
BSc (Hons) Marine Biology
BSc (Hons) Microbial Biotechnology
BSc (Hons) Microbiology
BSc (Hons) Molecular Biology
BSc (Hons) Molecular Biology with a Year in Industry/Research*
BSc (Hons) Ocean Sciences – Biological Sciences pathway
BSc (Hons) Pharmacology
BSc (Hons) Physiology
BSc (Hons) Psychology
BSc (Hons) Tropical Disease Biology
BSc (Hons) Zoology
* Four-year degreeเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Foundation Certifi cate in Science and Engineering:
Physics pathway (progression to Year 1)
MPhys Astrophysics
MPhys Mathematical Physics
BSc (Hons)/MMath (Hons) Mathematics
BSc (Hons) Mathematics with Education
BSc (Hons) Mathematics with Ocean and Climate Studies
BSc (Hons)/MPhys Physics
BSc (Joint Hons) Physics and Mathematics
BSc (Hons) Physics for New Technology
BSc (Hons) Physics with Astronomy
BSc (Hons) Physics with Medical Applications
BSc (Hons) Physics with Nuclear Science
BSc (Hons) Pure Mathematics
MPhys (Hons) Theoretical Physicsเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Graduate Diploma in Business, Law and Social Sciences:
Business pathway
MBA Business Finance and Management^
MSc Consumer Marketing
MSc Economics and Finance
MSc Entrepreneurship
MBA Football Industries^
MBA General Management^
MSc Human Resource Management
MSc International Business
MSc Management

Graduate Diploma in Business, Law and Social Sciences: Law pathwayเรียนปริญญาโทอังกฤษ
LLM European Law
LLM International Business Law
LLM International Law
LLM Law
LLM Law, Medicine and Health Care

Graduate Diploma in Business, Law and Social Sciences:
Social Sciences pathwayเรียนปริญญาโทอังกฤษ
MA Cities, Culture and Regeneration
MA Environmental Management and Planning
MA European Union Politics
MA (Research) European Union Politics
MA Geographies of Globalisation and Development
MA International Relations and Security
MA Irish Studies
MA Latin American Studies
Master of Civic Design Town and Regional Planning MCD
Music Industry Studies MA
MA Philosophyเรียนปริญญาโทอังกฤษ
MA Philosophy as a Way of Life
MA Politics and Irish Studies
MA Politics and the Mass Media
MA (Research) Politics and the Mass Media
MA Popular Music Studies
MA Population Studies
MA Research Methods (Town and Regional Planning)
MSc Research Methods in Psychology
MA Town and Regional Planning
MSc Urban Regeneration and Managementเรียนปริญญาโทอังกฤษ

Graduate Diploma in Science and Engineering:
Science and Engineering pathway
MSc Addictive Behaviour
MSc Advanced Biological Sciences
MSc Advanced Computer Science
MSc (Eng) Advanced Engineering Materials
MSc (Eng) Advanced Manufacturing Systems and Technology
MSc (Eng) Aerospace and Mechanical Engineering
MSc Advanced Science – Bioinformatics Pathway
MBA Business Finance and Management^
MSc Computer Science
MSc Consumer Marketingเรียนปริญญาโทอังกฤษ
MSc (Eng) Engineering Applications of Lasers
MSc Environment and Climate Change
MSc Evolutionary Psychology
MBA Football Industries^
MSc Human Resource Management
MSc (Eng) Information and Intelligence Engineering
MSc Management
MSc Mathematical Sciences
MSc (Eng) Microelectronic Systems
MSc (Eng) Microelectronic Systems and Telecommunications
MSc Palaeoanthropology
MSc (Eng) Product Design and Management
MSc Radiometrics: Instrumentation and Modelling
MSc Research Methods in Psychology
^ Progression requires three years’ relevant work experience and
an employer’s reference prior to starting the Graduate Diploma

Graduate Diploma in Science and Engineering:
Science and Management pathwayเรียนปริญญาโทอังกฤษ
MSc E-Business Strategy and Systems
MSc Financeเรียนปริญญาโทอังกฤษ

MSc Operations and Supply Chain Management

นปริญญาโทอังกฤษ

ที่พักสำหรับนักเรียนของ Kaplan International College, Liverpool

Arrad Houseเรียนปริญญาโทอังกฤษ
ตั้งอยู่ที่ Cambridge Court ซึ่งใช้เวลาเดินจากใจกลางเมือง Liverpool 10 นาที และจาก Liverpool International College 5 นาที ลักษณะที่พักเป็นแฟลตแบบอยู่รวมกัน 5 ห้องนอน โดยแต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่างดีพร้อมห้องอาบน้ำส่วนตัว Arrad House ให้บริการแก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตร Foundation, Graduate Diploma

Myrtle Courtเรียนปริญญาโทอังกฤษ
ตั้งอยู่ที่ Crown Street ซึ่งใช้เวลาเดินจากใจกลางเมือง Liverpool 15 นาที ลักษณะที่พักเป็นแฟลตแบบอยู่รวมกัน พร้อมห้องศึกษาค้นคว้าและห้องอาบน้ำส่วนตัว และห้องพักผ่อนสังสรรค์/ห้องครัวส่วนกลาง Myrtle Court ให้บริการแก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตร Foundation, Graduate Diploma

Cambridge Courtเรียนปริญญาโทอังกฤษ
ตั้งอยู่ที่ Cambridge Court ซึ่งใช้เวลาเดินจากใจกลางเมือง Liverpool 10 นาที และจาก Kaplan International College, Liverpool 5 นาที ลักษณะที่พักเป็นแฟลตแบบอยู่รวมกัน 3, 4, 5 หรือ 6 ห้องนอน riพร้อมห้องศึกษาค้นคว้าและห้องอาบน้ำส่วนตัว Cambridge Court ให้บริการแก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตร Foundation, Graduate Diploma

Cedar Houseเรียนปริญญาโทอังกฤษ
ตั้งอยู่ที่ Cambridge Court ซึ่งใช้เวลาเดินจากใจกลางเมือง Liverpool 10 นาที และจาก Liverpool International College 5 นาที ที่พักแห่งนี้มีห้องศึกษาค้นคว้าและห้องอาบน้ำส่วนตัว รวมทั้งบริการอินเทอร์เน็ต Cedar House ให้บริการแก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตร Foundation, Graduate Diploma

Larch Houseเรียนปริญญาโทอังกฤษ
ตั้งอยู่ที่ Cambridge Court ซึ่งใช้เวลาเดินจากใจกลางเมือง Liverpool 10 นาที และจาก Kaplan International College, Liverpool 5 นาที ลักษณะที่พักเป็นแฟลตแบบอยู่รวมกัน 1, 2, 3 หรือ 4 ห้องนอน โดยแต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่างดี Larch House ให้บริการแก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตร Foundation, Graduate Diploma

Lennon Studiesเรียนปริญญาโทอังกฤษ
ตั้งอยู่ที่ Cambridge Court ซึ่งใช้เวลาเดินจากใจกลางเมือง Liverpool 10 นาที และจาก Kaplan International College, Liverpool 5 นาที ลักษณะที่พักเป็นแฟลตแบบอยู่รวมกัน 2-8 ห้องนอน โดยแต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่างดี พร้อมบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตภายในห้อง Lennon Studies ให้บริการแก่นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตร Foundation, Graduate Diplomaเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 90 Fifty Fifth Thonglor, Unit 4L4 (4th. Fl.), Sukhumvit 55 (Thonglor 2), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 2-009-1172, (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institue.com Copyright © 2019 All Rights Reserved.