094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

The University of Manchester

The University of Manchester เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นวิจัยขนาดใหญ่มาก มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และแพทยศาสตร์ โดยการรวมกันระหว่างมหาวิทยาลัยวิกตอเรียแมนเชสเตอร์ และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแมนเชสเตอร์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจำนวนมากที่สุดในสหราชอาณาจักรโดยรวมทุกระดับตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับมหาวิทยาลัยเปิด (Open University)) นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมอย่างมากในบรรดานักศึกษานอกสหภาพยุโรปอีกด้วย

University of Manchester มีวิทยาเขตหลักสามแห่งในใจกลางเมือง แมนเชสเตอร์ ได้แก่

 • Sackville Street Campus ตั้งอยู่ที่ถนนแซควิลล์ วิทยาเขตนี้เป็นส่วนที่อยู่ใกล้ใจกลางเมืองที่สุด
 • Oxford Road Campus ตั้งอยู่ที่ถนนออกซฟอร์ด

ทั้งสองวิทยาเขตมี Manchester Metropolitan University และอาคารที่มิใช่ส่วนงานของมหาวิทยาลัยคั่นกลาง

 • Fallowfield Campus ตั้งห่างจากวิทยาเขตทั้งสองลงไป 3 กิโลเมตร ใช้เป็นที่ตั้งหอพักนักศึกษาและอาจารย์

นอกจากที่ตั้งทั้งสามแห่งในเขตจังหวัดแมนเชสเตอร์แล้ว University of Manchester ยังมีหอดูดาวจอร์เดรลล์ แบงก์ (Jordrell Bank Observatory) ที่จังหวัดเชชเชอร์ และศูนย์การประชุมที่มอสตัน , แมนเชสเตอร์

University of Manchester เป็นสถานที่ทำงานของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลจำนวนหลายท่าน อาทิ เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด โจเซฟ จอห์น ทอมสัน นีลส์ บอร์ เจมส์ แชดวิก ฯลฯ

เมื่อ พ.ศ.2554 คณาจารย์สี่คนของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลโนเบล ได้แก่ แอนเดร เจม (Andre Geim) คอนสแตนติน โนโวเซลอฟ (Konstantin Novoselov)  จอห์น ซัลสตัน (John Sulston) และโจเซฟ สติกลิตซ์ (Joseph Stiglitz)

ในปีต่อมา สภาวิจัยวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์กายศาสตร์กายภาพ (Engineering and Physical Sciences Research Council; EPSRC) ได้จัดตั้งสถาบันกราฟีนแห่งชาติที่มหาวิทยาลัย ใช้เงินทุนทั้งสิ้น 45 ล้านปอนด์ โดย 38 ล้านปอนด์มาจากรัฐบาลกลาง ส่วนที่เหลือเป็นของมหาวิทยาลัย เมื่อการจัดตั้งศูนย์สำเร็จ จึงได้รับเงินอีก 23 ล้านปอนด์ จากกองทุนพัฒนาท้องถิ่นยุโรป พร้อมกันนั้น มหาวิทยาลัยโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพได้รับเลือกเป็นที่ตั้งศูนย์นานาชาติว่าด้วยวัสดุขั้นสูง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ วิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอน และมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์

University of Manchester Reputation :

 • ‘University of the Year’ : The University of Manchester ได้รับการจัดให้อยู่ใน Top 1% ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดของโลก (The Graduate Market 2016, Highflyers Research)
 • อันดับ 29: The University of Manchester ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 41 ของโลก, อันดับที่ 8 ของยุโรป และเป็นอันดับ 7 ของอังกฤษ (The QS World University Rankings 2016-2017)
 • อันดับ 41 : The University of Manchester ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 41 ของโลก, อันดับที่ 8 ของยุโรป และเป็นอันดับ 5 ของอังกฤษ (2015 Shanghai Jiao Tong Academic Ranking of World Universities)
 • อันดับ 5 : The University of Manchester ได้รับการยกย่องให้เป็น UK for research power ด้วย 83% ของผลงานวิจัย ของ  The University of Manchester ถูกจัดอันดับให้เป็น ‘world leading’ หรือ ‘internationally excellent’ (Research Assessment Exercise 2014)
 • University of Manchester มีการลงทุนโครงการที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร 650 ล้านปอนด์ สำหรับการสร้างอาคารเรียนใหม่และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก

 

Awarded ‘University of the Year’ twice, The University of Manchester is the number 1 targeted university by graduate employers (The Graduate Market 2016, Highflyers Research).

คณะต่างๆ ของ University of Manchester ได้รับการจัดอันดับจาก Complete University Guide 2017 ดังนี้ ( UK University )

 • 2nd – Dentistry
 • 3rd – Music
 • 4th – Ophthalmics
 • 5th – Building
 • 6th – Chemical Engineering, Pharmacology & Pharmacy, Physics & Astronomy
 • 8th – Nursing
 • 9th – Computer Science, Drama, Dance & Cinematics
 • 10th – Electrical & Electronic Engineering, Marketing

คณะต่างๆ ของ University of Manchester ได้รับการจัดอันดับจาก QS World Subject 2016 rankings ดังนี้ ( World University )

 • 7th – Development Studies
 • 8th – Nursing
 • 10th – Architecture and Built Environment
 • 11th – Geography
 • 14th – Pharmacy & Pharmacology

ข้อมูลที่น่าสนใจของเมือง Manchester

 • มีวัฒนธรรมอันหลากหลาย
 • เป็นเมืองที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร
 • มีอาหารนานาชาตินานาชนิด เช่นที่ Chinatown และ Rusholme ซึ่งมีร้านค้าและร้านอาหารของเอเชียตอนใต้มากมาย
 • เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าตื่นเต้นและมีความหลากหลายที่สุดของสหราชอาณาจักร เพราะเต็มไปด้วย งานนิทรรศการต่างๆ, โรงภาพยนตร์, แกลลอรี่และพิพิธภัณฑ์กว่า 50 แห่ง, คลับ, บาร์ สำหรับทุกคนเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • เป็นแหล่งบันเทิงทางดนตรีที่สร้างศิลปินมาแล้วมากมาย นอกจากนี้ยังมีศิลปินและวงดนตรีชื่อดังทั้งในเมืองและจากต่างประเทศมาแสดงมากมาย

หลักสูตรที่เปิดสอนใน INTO Manchester

หลักสูตร International Foundation ร่วมกับ University of Manchesterเรียนปริญญาโทอังกฤษ

หลักสูตร INTO Manchester International Foundation เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางวิชาการแก่นักศึกษาต่างชาติเทียบเท่ากับหลักสูตร A-Levels ของสหราชอาณาจักร โดยให้การรับรองการเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1ในระดับปริญญาตรี ที่ University of Manchester ในคณะ (1) Humanities, Law, Business, Management, Accounting and Economics. (2) Engineering, Physical Sciences, Mathematics and Computing(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดสำหรับแต่ละหลักสูตร)Art and Design Foundationเรียนปริญญาโทอังกฤษ

นักศึกษายังสามารถเลือกที่จะเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใน NCUK1 หรือเลือกที่จะสมัครกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่รับรองหลักสูตรนี้เรียนปริญญาโทอังกฤษ

เนื้อหาหลักสูตร INTO Manchester International Foundation

การเรียนการสอนประกอบไปด้วย หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ , IT, วัฒนธรรมอังกฤษ, คณิตศาสตร์พื้นฐาน และรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชาที่นักเรียนต้องการเข้าเรียน รวมถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เช่น การทำงานเป็นหมู่คณะ การจดเลกเชอร์ในห้องเรียน การทำวิจัยค้นคว้า การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นต้น ระยะเวลาของหลักสูตร เปิดเรียนในเดือนกันยายน (3 เทอม ในทั้งสองสาขา) และมกราคม (2 เทอม สาขาทางด้าน Humanities, Law, Business, Management, Accounting and Economic เท่านั้น)เรียนปริญญาโทอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้เรียนหลักสูตร INTO Manchester International Foundationเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เป็นนักศึกษาที่สนใจเข้าเรียนระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรที่เปิดภาคเรียนเดือนกันยายนผู้เรียนต้องมีผล IELTS 5.0 และหลักสูตรที่เปิดภาคเรียนเดือนมกราคมผู้เรียนต้องมีผล IELTS 5.5 และสำเร็จการศึกษาเกรด12 หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในเกณฑ์ รวมเอาวิชาทางการศึกษา หลักสูตรการเตรียมตัวทางภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ทักษะการเรียน และปฐมนิเทศในการปรับตัวทางด้านวัฒนธรรม เข้าไว้ด้วยกัน

เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทางด้านศิลป การออกแบบ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรได้รับการยอมรับว่าในด้านคุณภาพการเรียนการสอน นักศึกษาของหลักสูตรนี้จะได้เรียนกับนักศึกษาของประเทศอังกฤษ และนักศึกษาจากสหภาพยุโรปที่ Manchester College (ซึ่งเดิมมีชื่อว่า City College Manchester) รองรับการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่ Manchester Metropolitan University และที่University of Salford (ขึ้นอยู่กับคะแนนที่กำหนด) โดยไม่ต้องมีการสัมภาษณ์หรือสมัครผ่านทาง UCAS ผู้จบโปรแกรมนี้ยังสามารถเข้าเรียนต่อยังสถาบันทางศิลปะในสหราชอาณาจักรได้ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเตรียม portfolio อย่างละเอียดและมีคุณภาพเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนทางด้านศิลปะ รวมเอาการทำงานในสตูดิโอ ครอบคลุมหัวข้ออย่าง Painting, Drawing, Print-making, Fashion Design, Textile Design, Graphic Design, Illustration and 3D Design
วิชาภาษาอังกฤษ 6 บทต่อสัปดาห์ ซึ่งรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนแล้ว

ระดับผลภาษาที่ใช้ในการสมัคร: IELTS 5.0เรียนปริญญาโทอังกฤษ

 

 

NCUK (Northern Consortium United Kingdom) เป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 11 แห่งในสหราชอาณาจักร รวมไปถึง University of Manchester ซึ่งมีโปรแกรมการเรียนต่อเนื่อง (pathway) มากว่า 20 ปี ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NCUK และมหาวิทยาลัยภายใต้ NCUK สามารถดูได้ที่ www.ncuk.ac.uk

NCUK Pre-Master’s Programme (PMP) เป็นหลักสูตรที่ NCUK จัดทำขึ้น และเป็นที่ยอมรับในทั่วสหราชอาณาจักร มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร รับรองว่าจะได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทกับหนึ่งในมหาวิทยาลัยของ NCUK (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่กำหนด)
หลักสูตรประกอบด้วย EAP (English for Academic Purposes) และ Research Methodology และ Management

ระดับผลภาษาที่ต้องที่ใช้ในการสมัคร:เรียนปริญญาโทอังกฤษ

 • หลักสูตรที่เปิดเรียนเดือนกันยายน: IELTS 5.0 (โดยมีคะแนน 5.0 ในส่วนของ reading และ writing)
 • หลักสูตรที่เปิดเรียนเดือนมกราคม: IELTS 5.5 (โดยมีคะแนน 5.5 ในส่วนของ reading และ 6.0 ในส่วนของwriting)
 • หลักสูตรที่เปิดเรียนเดือนเมษายน: IELTS 6.0 (โดยมีคะแนน 6.0 ในส่วนของ reading และ writing)

ระดับทางการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร:

หลักสูตรที่เปิดเรียนเดือนกันยายนและมกราคม: นักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมี diploma แบบหลักสูตร 3 ปี (หรือ HND) นักศึกษาที่ใช้ diploma แบบหลักสูตรสามปี จะเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้บางหลักสูตรเท่านั้น ประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องจะทำให้มีตัวเลือกได้มากขึ้น

หลักสูตรที่เปิดเรียนเดือนกันยายน: นักศึกษาจะต้องมีวุฒิทางการศึกษาเทียบเท่า ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองของสหราชอาณาจักรเรียนปริญญาโทอังกฤษ

หลักสูตร INTO Academic English

หลักสูตรภาษาอังกฤษทางวิชาการแบบเข้มข้นเพื่อเตรียมตัวนักศึกษาต่างชาติสำหรับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร รวมไปถึงการเข้าเรียนต่อในหลักสูตร International Foundationเรียนปริญญาโทอังกฤษ

รวบรวมการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ การเตรียมตัวสอบ และ ทักษะการเรียนทางวิชาการ เข้าไว้ด้วยกันเรียนปริญญาโทอังกฤษ

ระดับผลภาษาที่ใช่ในการสมัคร: ระดับ Intermediate (IELTS 4.5 หรือเทียบเท่า)

วันเปิดเรียน: ตลอดทั้งปี

ระยะเวลาเรียนขั้นต่ำ: 4 หรือ 6 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับภาคเรียน

INTO Essential Englishเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อนักศึกษามีผลภาษาตรงตามที่กำหนด สามารถเลือกเรียนหลักสูตรอื่นในระดับที่สูงกว่าของ INTO Manchester ได้

ระดับผลภาษาที่ใช่ในการสมัคร: ระดับ elementary (IELTS 3.0 หรือเทียบเท่า)

วันเปิดเรียน: ตลอดทั้งปีเรียนปริญญาโทอังกฤษ

ระยะเวลาเรียนที่แนะนำคือ 1 เทอม (5 หรือ 6 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับภาคเรียน)

Essential English Summer School

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษโดยทั่วไปและสร้างความมั่นใจในการสื่อสารให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการทัศนาจรเพื่อเยี่ยมชม Manchester United Stadium และยังจะได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่าง York, Chester, Liverpool และLake District

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาภาษาอังกฤษอีกทั้งได้เรียนรู้ชิวิตความเป็นอยู่และการเรียนแบบอังกฤษ ระดับภาษาขั้นต่ำ: elementary

Pre-Art and Design Summer Schoolเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาและสอนการทำ Portfolio เพื่อใช้ในการสมัครเรียนหลักสูตร Art and Design Foundation Year นักศึกษาจะได้เรียนภาษาอังกฤษทุกเช้าและจะเรียนทาง studio work ในตอนบ่าย นักศึกษาจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากหลักสูตร Summer school programme (โปรดดูรายละเอียดของหลักสูตร Essential English Summer School)เรียนปริญญาโทอังกฤษ

หลักสูตรออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของนักศึกษา เช่นทาง ระบายสี วาดภาพ การพิมพ์ แฟชั่น/ออกแบบสิ่งทอ ออกแบบกราฟฟิก ภาพประกอบ และการออกแบบสามมิติ

นักศึกษาที่มีผลงาน portfolio ผ่านการพิจารณาและมีผลภาษาเทียบเท่า 5.0 ในการสอบของทางศูนย์จะได้การรองรับเพื่อเข้าศึกษาวิชา Art and Design Foundation

เริ่มเรียน: 6 สัปดาห์ หลังจากสัปดาห์ที่สองของเดือนกรกฎาคมเรียนปริญญาโทอังกฤษ

ระดับผลภาษาที่ต้องใช้ในการสมัคร:ประมาณ IELTS 5.0

ระดับผลการศึกษาที่ต้องใช้ในการสมัคร: จบหลักสูตรมัธยม

ค่าเรียนของสถาบัน INTO Manchester

INTO เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรดังนี้เรียนปริญญาโทอังกฤษ

 1. Foundation และ Diploma สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 2. Graduate Diploma สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ทั้งหลักสูตร Foundation, Diploma และ Graduate Diploma นี้จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแต่ยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ เช่น คะแนนภาษาอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการรับเข้าเรียน โดยนักศึกษาที่จบหลักสูตร Foundation, Dilploma และ Graduate Diploma จะได้รับการการันตีเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยนั้น ๆ หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อเรียนที่ INTO

สถาบันของ INTO ตั้งอยู่ภายในแคมปัสของมหาวิทยาลัย นักศึกษาของ INTO สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  ยกเว้น INTO ที่ แมนเชสเตอร์ และลอนดอน ไม่ได้ตั้งอยู่ในแคมปัสของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับ INTO มีดังนี้

 • University of East Anglia  (Norwich, UK)
 • University of Exeter ( Exeter, UK )
 • University of Newcastle ( Newcastle, UK)
 • Glasglow Caledonian University  (Glasgow, UK)
 • The Universtiy of Manchester  (Manchester, UK)
 • City University London ( London, UK )
 • Queen’s University Belfast  ( Belfast, Northern Ireland )
 • Oregon State University  ( Oregon, USA )
 • University of South Florida (Florida, USA)
 • The University of Alabama at Birmingham (Alabama, USA)
 • Colorado State University (Colorado, USA)
 • George Mason University (Virginia, USA)
 • Marshall University ( West Virginia, USA)
 • Saint Louis University ( Saint Louis, USA)
 • Washington State University ( Washington ,USA)

 

 

ที่พักของสถาบัน INTO Manchester

นักเรียนของ INTO Manchester สามารถเลือกที่จะพักในหอพักนักศึกษา (hall of residence) หรือกับโฮมสเตย์ที่คัดเลือกมาอย่างดีแล้ว

ที่พักของมหาวิทยาลัยมีห้องน้ำในตัว และมีอินเตอร์เน็ตในทุกห้อง นักศึกษาจะสามารถปรับตัวเข้ากับนักศึกษาคนอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน

สำหรับนักศึกษาที่เลือกที่จะต้องการอยู่แบบเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว การอยู่กับโฮมสเตย์เปิดโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครอบครัวชาวอังกฤษ ค่าที่พัก

สถานที่ตั้งของสถาบัน INTO Manchester

INTO Manchester
Bridgewater House
58/60 Whitworth Street
Manchester M1 6LTเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.