094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Stafford House School of English

สถาบัน Stafford House International เป็นสถาบันภาษาที่ก่อตั้งขึ้นในปีคศ. 1993 Stafford House International เปิดสอนนักเรียนกว่า 8,000 คนในแต่ละปีในศูนย์ภาษาที่ตั้งอยู่ในเมือง Boston, San Francisco, San Diego และ Chicago  โดยStafford House International จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนจากนานาชาติโดยใช้หลักสูตรที่มีคุณภาพ รวมถึงหลักสูตรต่อไปนี้ ESL classes, TOEFL & TOEIC preparation, Business English, Internships and Youth Program

** วิสัยทัศน์ของ Stafford House International คือการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของเราประสบความสำเร็จผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่นักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด

 

ค่าเรียนโปรโมชั่น ของสถาบัน Stafford House School of English : London campus

* 1 GBP =  ฿44.00

Course Duration Regular price (GBP) Promotion price (GBP) Promotion price (THB
General English – Intensive  25 Lessons 12 weeks £4,404 £3,523 155,021
24 weeks £7,656 £6,125 269,491
36 weeks £11,484 £9,187 404,237
General English  / Super Intensive 30 Lessons 12 weeks £4,728 £3,782 166,426
24 weeks £8,040 £6,432 283,008
36 weeks £12,060 £9,648 424,512

 

ค่าเรียนโปรโมชั่นของสถาบัน Stafford House School of English : Cambridge campus

* 1 GBP =  ฿44.00

Course Duration Regular price (GBP) Promotion price (GBP) Promotion price (THB
General English – Intensive   25 Lessons  12 weeks £3,912 £3,130 137,702
24 weeks £6,816 £5,453 239,923
36 weeks £10,224 £8,179 359,885
General English  / Super Intensive 30 Lessons 12 weeks £4,224 £3,379 148,685
24 weeks £7,176 £5,741 252,595
36 weeks £10,764 £8,611 378,893

 

 

ค่าเรียนโปรโมชั่นของสถาบัน Stafford House School of English : Canterbury campus

* 1 GBP =  ฿44.00

Course Duration Regular price (GBP) Promotion price (GBP) Promotion price (THB
General English – Intensive   25 Lessons 12 weeks £4,020 £3,216 141,504
24 weeks £7,008 £5,606 246,682
36 weeks £10,512 £8,410 370,022
General English  / Super Intensive 30 Lessons 12 weeks £4,344 £3,475 152,909
24 weeks £7,392 £5,914 260,198
36 weeks £11,088 £8,870 390,298

กิจกรรมและการบริการนักเรียนของสถาบัน Stafford House International

ทุกแคมปัสของ Stafford House International ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรับผิดชอบในการบริการนักเรียนด้านต่างๆ เช่นที่พัก กิจกรรม การฝึกงาน การเดินทาง ข้อมูลทั่วไป การแนะนำในการเรียนต่อ การทำประกันสุขภาพและบริการด้านอื่นๆ อีกมากมาย

ทีมบริการนักเรียนของสถาบัน Stafford House International

จุดมุ่งหมายของการให้บริการนักเรียนของ Stafford House International คือการที่นักเรียนจะได้รับความพึงพอใจในการมาศึกษายัง Stafford House Internationalสำหรับทีมงานในการบริการนักเรียนจะประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ผู้ซึ่งจะให้คำแนะนำนักเรียนในทุกๆเรื่องในการใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาและแคนาดา บริการเหล่านี้รวมถึงเรียนต่ออเมริกา

บริการด้านที่พัก

ไม่ว่านักเรียนจะต้องการสัมผัสประสบการณ์การ การอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันหรือชาวแคนาดา หรือชอบที่จะอยู่แบบอิสระด้วยตนเองก็ตาม Stafford House International จะช่วยนักเรียนหาที่พักที่ดีที่สุด

ตารางกิจกรรมในแต่ละแคมปัสจะถูกพัฒนาขึ้น และมีความแตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะได้รับการออกแบบโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออก และสนุกได้แม้ต้องอยู่ไกลบ้าน นักเรียนสามารถเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนของ Stafford House International ที่จะทำให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย สนุกสนาน และได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆผ่านการมีส่วนร่วมในโปรแกรมกิจกรรมเหล่านี้

English Programs for Adults

Stafford House International ให้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าสถาบันอื่นด้วยการการันตรี 4 ประการดังนี้

1. เน้นการเรียนไปที่ทักษะด้านการพูดถึง 75 %
2. ทุกหลักสูตรนักเรียนจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนอเมริกันในสาขาวิชาชีพต่างๆ
3. สามารถไปฝึกงานในสถานที่จริงที่มีชาวอเมริกันทำงานอยู่จริง เพื่อให้ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยตรง (แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง)
4. คุณสามารถนำผลงานของคุณ upload ขึ้นบนอินเตอร์เน็ตให้เป็น Online Portfolio เพื่อแสดงถึงประสบการณ์ต่างๆ จากการเรียน หรือการทำงาน เพื่อใช้ในการสมัครงานหรือทำงานต่อไปในอนาคต

Learn English or Improve your existing English Language skills

ไม่ว่านักเรียนจะพูดภาษาอังกฤษได้น้อยหรือว่าไม่ได้เลย โปรแกรมการเรียนการสอนของ Stafford House International สามารถช่วยเพิ่มระดับความสามารถในการใช้ภาษาผ่านทางวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะกับนักเรียน โดยทางสถาบันรับประกันจำนวนนักเรียนสูงสุดไม่เกิน 12 คนต่ออาจารย์ 1 ท่าน และในทุกๆ ชั้นเรียนจะให้ความเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดีเพื่อที่จะนำนักเรียนไปสู่ความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้

The right level for you

Stafford House International กำหนดระดับภาษาทั้งหมด 10 ระดับ ในวันแรกที่นักเรียนมาที่สถาบัน จะได้รับการสอบวัดระดับเพื่อดูระดับทักษะการใช้ภาษา และจะได้จัดให้นักเรียนอยู่ในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ

The right schedule for you Stafford House International มีหลักสูตรการเรียนการสอนให้เลือกหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

  • Standard Schedule (20 lessons per week, Monday through Thursday)
  • Intensive Schedule (28 lessons per week, Monday through Thursday)
  • Super Intensive Schedule (35 lessons per week, Monday through Friday)

Professional Teachers

อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของ Stafford House International ทั้งหมด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและผ่านการเรียนหลักสูตร TESOL/TEFL certification หรือ MA TESOL อาจารย์ทุกคนมีความุ่งมั่นที่จะช่วยนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายทางด้านภาษา โดยใช้วิธีการสอนที่เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้อุปกรณ์การเรียนการสอนภายในชั้นเรียนยังมีการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอน Stafford House International จะเลือกเฉพาะอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ เป็นมิตร มีการให้กำลังใจนักเรียนและเป็นผู้มีความอดทน เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

English Success Program Subjects              Materials/Tools
Reading:                                                                      Textbooks, newspapers, magazines, informational websites
Writing:                                                                       Personal & academic essays, dictation, letter & email writing
Listening:                                                                    Documentaries, TV shows, native speakers engaged in
conversation Speaking:                                            Oral presentations, pronunciation exercises, class discussions
Grammar:

Integrated & structured grammar Vocabulary:  Common Idioms, slang, business language

 

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.