02-009-1172, 094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

University of Exeter (Direct pathway to University of Exeter)

University of Exeter เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ  ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 3 วิทยาเขต ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Exeter  จำนวน 2 วิทยาเขต และใน Cornwall 1 วิทยาเขต

University of Exeter ได้รับตำแหน่ง มหาวิทยาลัยแห่งปี จาก Times Higher Education ในปีค.ศ. 2007 และ Sunday Times ในปีค.ศ. 2013 และได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอยู่ในอันดับที่ 7 จากThe Times และ Sunday Times (2015) และอันดับที่ 10 โดย The Guardian (2013) และ The Complete University Guide  (2014)

University of Exeter ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน  Top 10 มาตลอด ของการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชาติ ตั้งแต่มีการเริ่มทำการสำรวจในปี ค.ศ. 2005

University of Exeter เป็นสมาชิกของกลุ่มรัสเซล ซึ่งเป็นกลุ่มของมหาวิทยาลัยวิจัยขนาดใหญ่ชั้นนำของสหราชอาณาจักร รวมถึงกลุ่ม Universities UK สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งยุโรป(EUA) สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเครือจักรภพ(ACU) และเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสมาคม MBAs(AMBA)

University of Exeter Reputation :

 • Top 1% : The University of Exeter ได้รับการจัดให้อยู่ใน Top 1% ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดของโลก
 • Top 10 : The University of Exeter ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย Top 10 อย่างต่อเนื่อง และเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 7 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดใน UK (The Times and Sunday Times University Guide 2016).
 • Top 100 : The University of Exeter ได้รับการจัดให้อยู่ใน Top 100 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก(Times Higher Education World University Rankings 2016)
 • The University of Exeter ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย Top อันดับ 6 ของ UK, Top อันดับ 8 ของยูโรป และ Top อันดับ 40 ของโลก(CWTS Leiden Ranking 2015)
 • University of Exeter เป็นส่วนหนึ่งของ Russell Group ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านผู้นำงานวิจัย
 • 10 สาขาวิชาของ University of Exeter ที่นักศึกษาให้ความนิยมเป็นอย่างสูง: Business, Management, Finance, Accounting, Mechanically-based Engineering, Archaeology, Classics, German, Physics and Sport Scienceเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • อันดับ 4 : University of Exeter ได้รับการจัดอันดับจาก National Student Survey ให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมอันดับ 4
 • University of Exeter มีการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์การการเรียนการสอนทางวิชาการกว่า 140 ล้านปอนด์
 • University of Exeter มีอัตราการลาออกระหว่างเรียนของนักศึกษาน้อยที่สุด และมีอัตราการจ้างงานนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาที่ดีเยี่ยม

คณะต่างๆ ของ University of Exeter ได้รับการจัดอันดับดังนี้

 • อันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยใน UK ด้าน Materials and Minerals Engineering (The Guardian University Guide 2016)
 • อันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยใน UK ด้าน Biosciences (The Guardian University Guide 2016)
 • อันดับ 10 ของมหาวิทยาลัยใน UK ด้าน Accounting and Finance (The Times and The Sunday Times Good University Guide 2016)
 • อันดับ 10 ของมหาวิทยาลัยใน UK ด้าน Business Management (The Complete University Guide 2015)

ข้อมูลที่น่าสนใจของเมือง Exeter

 • เป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ที่มีโบสถ์เก่าแก่ เต็มไปด้วยศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรมที่สั่งสมมายาวนาน
 • เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาโดยทั่วทั้งเมืองมีนักเรียนกว่า 14,000 คน
 • ศูนย์การค้าใหม่ที่มีมูลค่ากว่า 200 ล้านปอนด์ ทำให้ Exeter เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่สำคัญในทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
 • ใช้เวลาเพียง 20 นาทีด้วยรถไฟไปยังชายทะเล และทิวทัศน์ของชานเมืองที่สวยงาม
 • ห่างจากลอนดอนไม่ถึง3 ชั่วโมงด้วยการเดินทางโดยรถไฟ
 • มีระบบคมนาคมที่ดีเลิศทั้งทางเครื่องบิน และรถไฟ ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

หลักสูตรที่เปิดสอนใน INTO University of Exeter

1. International Foundation

เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางวิชาการแก่นักศึกษาต่างชาติ เทียบเท่ากับหลักสูตร A-Levels ของสหราชอาณาจักร โดยให้การรับรองการเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1ในระดับปริญญาตรี ที่ University of Exeter ภายหลังจากจบหลักสูตรนี้ โดยมี Pathway สำหรับหลายสาขา ได้แก่รียนปริญญาโทอังกฤษ

 • Accounting and Finance, and Management
 • Economics, Finance and Management
 • Mathematics with Economics, Finance and Management
 • Engineering, Mathematics, Computer Science and Physical Sciences
 • Biomedical, Life and Environmental Sciences
 • Humanities, Law and Social Science

 

Key course facts of International Foundation Program, Accounting and Finance, and Management

Accounting and Finance, and Management
ระยะเวลาหลักสูตร : 2  Terms
วันเริ่มเรียน :  March
ค่าเรียน : From: £18,415
Entry Requirements
อายุ : 16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : จบมัธยมระดับการศึกษาตอนปลาย
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 6.5 (with a minimum of 6.0 in all subskills) or equivalent

 

Key course facts of International Foundation Program, Economics, Finance and Management

Economics, Finance and Management
ระยะเวลาหลักสูตร : 3-4  terms
วันเริ่มเรียน : June, September, January
ค่าเรียน : From £ 20,495
Entry Requirements
อายุ : 16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : จบมัธยมระดับการศึกษาตอนปลาย
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 5.0 (with a minimum of 4.5 in all subskills) or equivalent.

 

 

 

Key course facts of International Foundation Program, Mathematics with Economics, Finance and Management

Mathematics with Economics, Finance and Management
ระยะเวลาหลักสูตร : 3-4  terms
วันเริ่มเรียน : June, September, January
ค่าเรียน : From £ 20,495
Entry Requirements
อายุ : 16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : จบมัธยมระดับการศึกษาตอนปลาย
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 5.0 (with a minimum of 4.5 in all subskills) or equivalent.

Key course facts of International Foundation Program, Engineering, Mathematics, Computer Science and Physical Sciences

Engineering, Mathematics, Computer Science and Physical Sciences
ระยะเวลาหลักสูตร : 3-4  Terms
วันเริ่มเรียน : June, September,January
ค่าเรียน : From £ 20,495
Entry Requirements
อายุ : 16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : จบมัธยมระดับการศึกษาตอนปลาย
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 5.0 (with a minimum of 4.5 in all subskills) or equivalent

 

 

 

Key course facts of International Foundation Program, Biomedical, Life and Environmental Sciences

Biomedical, Life and Environmental Sciences
ระยะเวลาหลักสูตร : 3-4  terms
วันเริ่มเรียน : June, September, January
ค่าเรียน : From £ 20,495
Entry Requirements
อายุ : 16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : จบมัธยมระดับการศึกษาตอนปลาย
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 5.0 (with a minimum of 4.5 in all subskills) or equivalent.

 

 

Key course facts of International Foundation Program, Humanities, Law and Social Science

Humanities, Law and Social Science
ระยะเวลาหลักสูตร : 3-4  terms
วันเริ่มเรียน : June, September, January
ค่าเรียน : From £ 20,495
Entry Requirements
อายุ : 16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : จบมัธยมระดับการศึกษาตอนปลาย
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 5.0 (with a minimum of 4.5 in all subskills) or equivalent.

 

2. International Year One

International Year One เป็นหลักสูตรที่เทียบเท่ากับการเรียนในชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรปริญญาตรี และให้การรับรองการเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนโดย University of Exeter เหมาะสำหรับผู้ที่มีคะแนนทางวิชาการ และ ระดับผลภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ University of Exeter กำหนดไว้สำหรับการเข้าเรียนโดยตรง โดยมีหลายสาขา ได้แก่

 • International Year One in Accounting and Finance
 • International Year One in Bio sciences
 • International Year One in Engineering
 • International Year One in Management and Business Economics
 • International Year One in Mathematics with Accounting, Economics, Finance or Management
 • International Year One in Psychology

Key course facts of International Year One Program, Accounting and Finance

International Year One in Accounting and Finance
ระยะเวลาหลักสูตร : 3  Terms
วันเริ่มเรียน : January, September
ค่าเรียน : £ 20,495
Entry Requirements
อายุ :  16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : A-Level, Foundation, 1st year degree
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 6.0 (with a minimum of 5.5 in writing and no less than 5.0 in other subskills) or equivalent

Key course facts of International Year One Program, Bio sciences

International Year One in Bio sciences
ระยะเวลาหลักสูตร : 3  terms
วันเริ่มเรียน : September
ค่าเรียน : £ 20,495
Entry Requirements
อายุ :  16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : A-Level, Foundation, 1st year degree
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 6.0 (with 5.5 in the writing sub-skill, and 5.0 in all other sub-skills) or equivalent.

Key course facts of International Year One Program, Engineering

International Year One in Engineering
ระยะเวลาหลักสูตร : 3  terms
วันเริ่มเรียน : September
ค่าเรียน : £ 20,495
Entry Requirements
อายุ :  16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : A-Level, Foundation, 1st year degree
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 6.0 (with a minimum of 5.0 in all subskills) or equivalent.

Key course facts of International Year One Program, Management and Business Economics

International Year One in Management and Business Economics
ระยะเวลาหลักสูตร : 3  terms
วันเริ่มเรียน : January, September
ค่าเรียน : £ 20,495
Entry Requirements
อายุ :  16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : A-Level, Foundation, 1st year degree
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 6.0 (with a minimum of 5.5 in writing and no less than 5.0 in other subskills) or equivalent

Key course facts of International Year One Program, Mathematics with Accounting, Economics, Finance or Management

International Year One in Mathematics with Accounting, Economics, Finance or Management
ระยะเวลาหลักสูตร : 3  terms
วันเริ่มเรียน : September
ค่าเรียน : £ 20,495
Entry Requirements
อายุ :  16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : A-Level, Foundation, 1st year degree
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 6.0 (with a minimum of 5.5 in writing and no less than 5.0 in other subskills) or equivalent

Key course facts of International Year One Program, Psychology

International Year One in Psychology
ระยะเวลาหลักสูตร : 3  terms
วันเริ่มเรียน : September
ค่าเรียน : £ 20,495
Entry Requirements
อายุ :  16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : A-Level, Foundation, 1st year degree
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 6.0 (with a minimum of 5.5 in writing and no less than 5.0 in other subskills) or equivalent

3. Graduate Diploma

Graduate Diploma เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลา (full time) เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาต่างชาติในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทบางวิชาของสาขา Finance และ  Management ของ University of Exeter

นักศึกษาที่จบหลักสูตร Graduate Diploma ด้วยคะแนนที่กำหนดจะได้รับการรับรองว่าสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาโทของ University of Exeter ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 • Finance
 • Management

Key course facts of Graduate Diploma Program, Finance

Graduate Diploma in Finance
ระยะเวลาหลักสูตร : 3  Terms
วันเริ่มเรียน : January, September
ค่าเรียน : £ 20,495
Entry Requirements
อายุ : 17 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : จบระดับการศึกษาปริญญาตรี
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 5.5 (with a minimum of 5.5 in all subskills) or equivalent.

Key course facts of Graduate Diploma Program, Management

Graduate Diploma in Management
ระยะเวลาหลักสูตร : 3  terms
วันเริ่มเรียน : January, September
ค่าเรียน : £ 20,495
Entry Requirements
อายุ : 16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : จบระดับการศึกษาปริญญาตรี
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 5.5 (with a minimum of 5.5 in all subskills) or equivalent.

 

 

4. English Language Program

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป และนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อที่ University of Exeter มีหลักสูตรดังนี้

 • English for University Study
English For University Study  2019-20
ระยะเวลาหลักสูตร : Minimum of 1 term (3 Months)
วันเริ่มเรียน : January,March, June August & September
ค่าเรียน : From  £4,895 Per Term
Entry Requirements
อายุ : 16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : N/A
ระดับภาษาอังกฤษ : IELTS 3.0 or equivalent

 

 

 

 

 • Pre-Sessional English เป็นหลักสูตรระยะสั้นแบบเข้มข้น สำหรับนักศึกษาที่ได้ผลตอบรับจาก University of Exeter แล้ว แต่ยังมีผลภาษาอังกฤษน้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Pre-Sessional English
ระยะเวลาหลักสูตร : 6 – 10 weeks
วันเริ่มเรียน :  June, July
ค่าเรียน : From  £ 2.975
Entry Requirements
อายุ : 16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : Offer of a Place at University of Exeter
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 5.5 (minimum of 5.0 in each subskill) or equivalent.

 

 

 

 • Pre-Sessional English for Gradate Diploma เป็นหลักสูตรระยะสั้นแบบเข้มข้น สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเรียนหลักสูตร Graduate Diploma ในช่วงเดือนกันยายน แต่ยังมีผลภาษาอังกฤษน้อยกว่าที่กำหนด
Pre-Sessional English for Graduate Diploma
ระยะเวลาหลักสูตร : 1 Term
วันเริ่มเรียน : June, September
ค่าเรียน : From: £4,895
Entry Requirements
อายุ : 16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : Offer of a Place at University of Exeter
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 5.0 (with nothing less than 5.0 in subskills and at least one subskill at 5.5) or equivalent.

 

 

 

 • Study Abroad with English เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการได้รับประสบการณ์การไปเรียนในสหราชอาณาจักรเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ โดยการเรียนบางวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีร่วมกับนักศึกษาของ University of Exeter โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ
 1. ส่วนที่ 1 – ภาษาอังกฤษ
 2. ส่วนที่ 2 – หลักสูตรทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
Academic English
ระยะเวลาหลักสูตร :  1 – 4 Terms (1 term = 10 teaching weeks. 16-week summer course also available)
วันเริ่มเรียน : January, March, June, August, September
ค่าเรียน : From  £4,895
ระดับภาษาอังกฤษ : From: From IELTS 3.0.

 

Study Abroad with English
ระยะเวลาหลักสูตร : 2 – 4 terms
วันเริ่มเรียน : March, June, September
ค่าเรียน : From  £ 9,935
Entry Requirements
อายุ : 16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน : One year of study  at a university or college overseas
ระดับภาษาอังกฤษ : From: IELTS 5.0 – 6.0 or equivalent.

 

 • General English เป็นหลักสูตรที่พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไปของนักเรียนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
General English
ระยะเวลาหลักสูตร : 1 – 52 Weeks
วันเริ่มเรียน : March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
ค่าเรียน : From: £330 per week
อายุ : 16 ปีขึ้นไป
ระดับภาษาอังกฤษ : From: equivalent

 

สาขาวิชาของ University of Exeter ที่มี pathway กับ INTO Exeter

1 GBP =  40.00 Baht

Graduate Diploma in Business, Economics and Social Sciences Tuition fee (GBP)  Tuition fee (Baht)
Graduate Diploma in Finance
Finance and Investment-MSc 24,200 968,000
Finance and Management-MSc 24,200 968,000
Finance and Marketing-MSc 24,200 968,000
Financial Analysis and Fund Management-MSc 26,800  1,072,000
Graduate Diploma in Management
Engineering Business Management-MSc 25,950 1,038,000
Human Resource Management-MSc 22,000 880,000
International Business-MSc 22,000 880,000
International Human Resource Management-MSc 22,000 880,000
International Supply Chain Management-MSc 22,950 918,000
International Tourism Management-MSc 22,000 880,000
Management-MSc 22,000 880,000
Marketing-MSc 22,000 880,000
Masters Public Administration-MPA 18,600 744,000
The Exeter MBA-MBA 30,000 1,200,000

 

 

 

 

 

INTO เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรดังนี้เรียนปริญญาโทอังกฤษ

 1. Foundation และ Diploma สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 2. Graduate Diploma สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ทั้งหลักสูตร Foundation, Diploma และ Graduate Diploma นี้จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแต่ยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ เช่น คะแนนภาษาอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการรับเข้าเรียน โดยนักศึกษาที่จบหลักสูตร Foundation, Diploma และ Graduate Diploma จะได้รับการการันตีเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยนั้น ๆ หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อเรียนที่ INTO สถาบันของ INTO ตั้งอยู่ภายในแคมปัสของมหาวิทยาลัย นักศึกษาของ INTO สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  ยกเว้น INTO ที่ แมนเชสเตอร์ และลอนดอน ไม่ได้ตั้งอยู่ในแคมปัสของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับสถาบัน INTO มีดังนี้

 • University of East Anglia  (Norwich, UK)
 • University of Exeter ( Exeter, UK )
 • University of Newcastle ( Newcastle, UK)
 • Glasglow Caledonian University  (Glasgow, UK)
 • The Universtiy of Manchester  (Manchester, UK)
 • City University London ( London, UK )
 • Queen’s University Belfast  ( Belfast, Northern Ireland )
 • Oregon State University  ( Oregon, USA )
 • University of South Florida (Florida, USA)
 • The University of Alabama at Birmingham (Alabama, USA)
 • Colorado State University (Colorado, USA)
 • George Mason University (Virginia, USA)
 • Marshall University ( West Virginia, USA)
 • Saint Louis University ( Saint Louis, USA)
 • Washington State University ( Washington ,USA)

 

ที่ตั้งของสถาบัน INTO Exeter

University of Exeter The Old Library Prince of Wales Road Exeter EX4 4SB United Kingdomเรียนปริญญาโทอังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 90 Fifty Fifth Thonglor, Unit 4L4 (4th. Fl.), Sukhumvit 55 (Thonglor 2), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 2-009-1172, (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institue.com Copyright © 2019 All Rights Reserved.