094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Vancouver English Centre

ข้อมูลทั่วไปของ THE VANCOUVER ENGLISH CENTRE (VEC)

Vancouver English Centre ก่อตั้งขึ้นในปีคศ. 1993 ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก Vancouver English Centre ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนภาษาชั้นนำของประเทศแคนาดาและเป็นโรงเรียนภาษาขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองแวนคูเวอร์ด้วย Vancouver English Centre มีโปรแกรมสอนภาษาที่หลากหลายอาทิเช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, TEFL,Cambridge FCE/CAE, Business Internship Program (BINT), etc. พร้อมกันนี้ Vancouver English Centre มีบริการครบวงจรในการจัดหาที่พักกับครอบครัวโฮมสเตย์บริการรับยังที่สนามบิน, กิจกรรมและท่องเที่ยวมากมายให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้ระหว่างการเรียนกับสถาบัน

Why study at Vancouver English Centre

CAMPUS FACILITIES

Vancouver English Centre ตั้งอยู่ใน Downtown Vancouver ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าและรถประจำทาง สะดวกในการเดินทาง  Vancouver English Centre มีห้องเรียนที่ทันสมัยจำนวนถึง 50ห้อง และห้อง Computer Labจำนวน 5 ห้อง พร้อมคอมพิวเตอร์จำนวน 60 เครื่องที่มี High speed Internet และ WiFi connections สำหรับนักเรียนที่ใช้ laptop ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียนรู้ ภายในบริเวณโรงเรียนมี Dining Area ร้าน Café ที่มีพื้นที่กว้างขวาง ที่ให้นักเรียนสามารถทานอาหาร พักผ่อน และพบปะเพื่อนฝูง  จำหน่ายอาหารกลางวันกาแฟ ชา ขนม บัตรโทรศัพท์ต่างประเทศ สำหรับนักเรียนที่รักการเล่นดนตรี ภายในสถาบันมีเครื่องเปียโนให้นักเรียนสามารถฝึกฝนได้อีกด้วย ตลอดระยะเวลาดำเนินการที่ผ่านมา Vancouver English Centre ได้ผลิตนักเรียนที่มีความสามารถไปแล้วมากกว่า 36,000 ราย

Vancouver English Centre ตั้งอยู่ใกล้กับร้านค้าศูนย์การค้าชั้นนำ ซุปเปอร์มาร์เกต ร้านอาหาร รวมถึง ห้องสมุดสาธารณะ ซึ่งนักเรียนสามารถไปใช้บริการได้ English Only Policy โรงเรียน Vancouver English Centre มีนโยบาย English Only Policy หากนักเรียนพูดภาษาอื่น นอกจากภาษาอังกฤษจะได้รับ Yellow Tickets และมีผลบังคับใช้ทั่วโรงเรียน

PROGRAMS

Core English Courses

Vancouver English Centre เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง Vancouver English Centre มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน นักเรียนสามารถเลือกเรียน Grammar, vocabulary and idioms และสามารถเลือกเรียนเพื่อฝึกทักษะการ ฟัง พูด และ เน้นทักษะด้านการอ่านเขียน โดยจะมีการสอบ (Placement Test) ที่จะจัดสอบในวันแรกของการเรียนและทุกๆเดือนในแต่ละโปรแกรมจะมีระยะเวลา 4 สัปดาห์ นักเรียนสามารถลงทะเบียนในสัปดาห์ที่สะดวก โดยจะแบ่งนักศึกษาเป็น 15 ระดับด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจว่า ทางสถาบันจะช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป ทั้ง Listening, Speaking, Reading, Writing, Grammer ให้เห็นผลชัดเจน มีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น และที่สำคัญ โรงเรียนของเราจัดให้มีการสอบข้อเขียนภายหลังการเรียน 4 สับดาห์ของแต่ละโปรแกรม เพื่อวัดผลด้านการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนในห้องเรียนด้วย

ตารางเวลาเรียน  : Super-Intensive Schedule (Full Time)

ระยะเวลาของหลักสูตรโดยประมาณ คือ 29 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจะเรียนในช่วงเช้า (9:00 – 11:50) และช่วงบ่าย (12:50 – 15:40) ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์

Intensive Schedule (Full Time)

ระยะเวลาของหลักสูตรโดยประมาณ คือ 26 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเวลาการเรียนจะคล้ายกับหลักสูตร Super-Intensive จะแตกต่างก็เพียงไม่มีชั้นเรียนภาคบ่ายในวันศุกร์เท่านั้น ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เวลาในช่วงบ่ายวันศุกร์ ในการร่วมกิจกรรม หรือทัศนศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนมีกิจกรรมให้เลือกมากมาย

Morning Only Schedule (Part-Time; 15 hours/week)

สำหรับหลักสูตรครึ่งเวลาภาคเช้านั้น จะมีการเรียนตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์

Afternoon Only Schedule (Part-Time; 15 hours/week)

สำหรับหลักสูตรครึ่งเวลาภาคบ่ายนั้น จะมีการเรียนตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์เช่นกัน

Afternoon Only Schedule (Part-Time; 12 hours/week)

สำหรับหลักสูตรครึ่งเวลาภาคบ่ายแบบ 12 ช.ม. จะเรียนเหมือนหล้กสูตรภาคบ่าย 15 ช.ม. แต่แตกต่างที่เรียนเฉพาะ จันทร์ ถึงพฤหัสบดีเท่านั้น ส่วนวันศุกร์ นักเรียนสามารถเลือกร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนได้

*** นักเรียนที่ลงทะเบียนครึ่งเวลา จะสามารถเลือกวิชาเลือก หรือวิชาปกติของทางโรงเรียนได้ ***

Vancouver English Centre Special Programs

 1. Business Internship Program (BINT) (paid/ unpaid) โปรแกรมนี้ประกอบด้วย การเรียนในห้องเรียนพร้อมกับการฝึกงานเช่น ลงทะเบียน 8 สัปดาห์ จะเรียน 4 สัปดาห์ และทำงานอีก 4 สัปดาห์ ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีระดับภาษาขั้นสูง  ระยะเวลาชั้นต่ำ  8 สัปดาห์  (4w+4w)
 2. Banff / Canmore Internship Program (paid) โปรแกรมนี้ประกอบด้วยการเรียนในห้องเรียนพร้อมกับการฝึกงาน ครึ่งแรกจะเรียนภาษาที่ Vancouver ครึ่งหลังไปทำงานที่ Banff or Canmore, Alberta ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป  ระยะเวลาขั้นต่ำ 16 สัปดาห์ (8w+8w)
 3. Vacation Study Program โปรแกรมนี้จะเรียนภาษาในช่วงเช้าและมีกิจกรรม sightseeing ในช่วงบ่ายและทำกิจกรรมสันทนาการผู้สมัครต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไป
 4. Ski or Snowboard & English Program โปรแกรมนี้มีเฉพาะเดือน December – March ซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวโปรแกรมนี้จะเรียนภาษาในช่วงเช้าและ ski-ing/snowboard lesson 3 ครั้ง  ผู้สมัครต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไป
 5. Summer Youth Program โปรแกรมนี้เหมาะกับนักเรียนรุ่นเยาว์ตั้งแต่ 7 ถึง 17 ปี จะมีเรียนภาษาพร้อมกับทำกิจกรรมสันทนาการต่างโครงการนี้จะจัดตั้งที่ University of British Columbia (UBC) campus
 6. TEFL โปรแกรมนี้เหมาะสำหรบนักเรียนขึ้น advance ซึ่งต้องการสอนภาษาอังกฤษ English as a Foreign Language ภายนอกทวีปอเมริกา ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน intensive program  ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีระดับภาษาที่ 10 +
 7. VEC-VLC Exchange Scholarship นักเรียนที่เรียน full-time program อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 24+ สัปดาห์ จะสามารถมีสิทธิรับทุนการศึกษาไปเรียนอีกโรงเรียนได้เป็นเวลา 4 สัปดาห์
 8. APP-Academic Preparation Program  โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการ academic skills เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับ college/university  ระยะเวลาโคงการ 16 สัปดาห์
 9. Pre-MBA  โปรแกรมนี้สอน Basic business communication, marketing, and finance รูปแบบการเรียนจะเน้น all element of language learning (reading, writing and speaking)

การเชื่อมต่อระหว่าง Vancouver English Centre และมหาวิทยาลัยในแคนาดา

Vancouver English Centre คือประตูเปิดไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป เพราะหลังจากจบการเรียนกับทาง Vancouver English Centre แล้ว นักเรียนสามารถศึกษาต่อเนื่องกับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ทั้งในประเทศแคนนาดาเอง หรือประเทศสหรัฐอเมริกา Vancouver English Centre ได้มีการเชื่อมโยงกับสถาบันเหล่านั้นเพื่อให้รับนักเรียนที่ได้ผ่าน และสำเร็จการเรียนการสอนกับทางสถาบัน Vancouver English Centre โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบ โทเฟิล หรือ ไอเอิล บางสถาบันเพียงต้องการให้นักเรียนผ่านมาตรฐานการสอบกับทางโรงเรียน

วางแผนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในแต่ระดับภาษาอังกฤษของ Vancouver English Centre นั้น ต้องใช้เวลา 4 สัปดาห์ เมื่อนักเรียนทราบระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับจาก Vancouver English Centre และทราบระดับภาษาอังกฤษที่แต่ละสถาบันต้องการให้ผ่านจาก Vancouver English Centre นักเรียนก็สามารถจะทราบระยะเวลาว่าเมื่อใดที่จะสามารถเริ่มเรียนกับสถาบันต่างๆ ที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้ นักเรียนจะสามารถขจัดความไม่แน่นอนที่เกิดจาก การเตรียมสอบโทเฟิล หรือ ไอเอิล และยังประหยัดเวลาการยื่นขอสมัครกับสถาบันต่างๆ เพราะว่านักเรียนสามารถยื่นสมัครเรียนกับสถาบันต่างๆ ได้ทันที่ที่สมัครเรียนภาษากับทาง Vancouver English Centre

ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในส่วนของวีซ่า

Vancouver English Centre จะช่วยนักเรียนในเรื่องของการสมัครเรียนไปยังสถาบันที่เชื่อมโยงกับ Van-couver English Centre โดยสถาบันที่เชื่อมโยงกับ Vancouver English Centre จะร่วมมือในเรื่องการออกจดหมายที่แสดงถึงการเชื่อมต่อระหว่างสองสถาบันให้นักเรียนเพื่อดำเนินเรื่องยื่นขอวีซ่า นักเรียนจึงสามารถจะสมัครยื่นขอวีซ่าเป็นระยะเวลารวมที่จะต้องอยู่ในแคนาดาเพื่อเรียนกับทั้งสองสถาบัน ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับความสะดวกในเรื่องได้วีซ่าที่มีระยะเวลาอนุญาติให้อยู๋ในแคนาดานานขึ้นเต็มจำนวนที่ต้องอยู่จริง และไม่จำเป็นต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการยื่นขอวีซ่าให้ยุ่งยากอีกต่อไป

สถาบันที่เชื่อมโยงกับ Vancouver English Centre

City University

ซิตี้ ยูนิเวอร์ซิตี้ ได้เริ่มต้นเปิดให้มีการเรียนการสอนในแวนคูเวอร์ ตั้งแต่ 1980 ปัจจุบันนี้ ทางซิตี้ ยูนิเวอร์ซิตี้ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนทั้งในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท ในส่วนของธุรกิจ และจิตวิทยาการให้คำปรึกษา รวมทั้งวิทยาศาสตร์บัณฑิตในการบริหารธุรกิจต่างๆ (BSBA) ยกตัวอย่างเช่นบัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมถึง Assisted MBA ที่มีเปิดเป็นที่เดียวในแวนคูเวอร์ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก

Language Prerequisites: จบหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันวีอีซี ระดับ 11 and VEC Writing 3

Institute of Advanced Media (IAM)

สถาบัน ไอเอเอ็ม ตั้งอยู่ในเขตดาวทาวน์แวนคูเวอร์ ทางสถาบันมีหลักสูตรระดับ Certificate in Commercial Web Development โปรแกรมเซอร์ทิฟิเคทตัวนี้ เป็นบันไดแรกสู่ หลักสูตรระดับ 12-month Diploma Programซึ่งรวมไปถึงความเป็นไปได้ในการต่อหลักสูตร Paid Internship เป็นเวลาอีก 9 เดือน

Language Prerequisites: จบหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันวีอีซี ระดับ 11

Schiller International University (SIU)

สถาบัน เอสไอยูตั้งอยู๋ที่เมืองลาโก้ ฟลอลิด้า ซึ่งเป็นการร่วมมือกับสถาบันเพื่อโอกาศทางการศึกษาในอเมริกา สถาบันได้เสนอหลักสูตรที่เป็นพิเศษสำหรับนักเรียนนานาชาติ เพื่อให้ได้รับสิทธิในการทำงานแบบเต็มเวลา ในบริษัทอเมริกัน ในเขตที่นักเรียนเรียนในระดับปริญญาโท ซึ่งโปรแกรมนี้รู้จักกันดีในชื่อ “co-op” หรือ “internship” ซึ่งมีหลักสูตรต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 1. International Hotel and Tourism Management
 2. Management of Information Technology
 3. International Business
 4. Masters of Computer Engineering

  Language Prerequisites: จบหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันวีอีซี ระดับ 11 and VEC Writing 3

  Academic Prerequisites: จบปริญญาตรี

Seattle Central Community College

สถาบันนี้ ตั้งอยู่ใน ซีแอทเทิล วอชิงตัน เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับชาติในเรื่องของรูปแบบการศึกษาที่ทันสมัย นักเรียนกว่า 10000 คนมาจากทุกแห่งในอเมริกาเอง และทั่วโลก ซึ่งมีความแตกต่งในเรื่องของอายุ วัตธนะธรรม สถาบันนี้เป็นที่รู้จักมากมาย และมีประวัติการเรียนการสอนที่ดีมายาวนาน และมีหลักสูตรระดับ สองปี ให้เลือกกว่า 37 หลักสูตร

Language Prerequisites: จบหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันวีอีซี ระดับ 11

Stevens-Henager College (SHC)

สถาบัน เอสเฮชซี ตั้งอยู่ที่ ซิลเลค ซิตี้ ยูธ่า ทางสถาบันเสนอหลักสูตรเชิงฝึกฝนให้กับนักเรียนนานาชาติ และอนุญาติให้ทำงานเต็มเวลากับบริษัทอเมริกันในเขตที่นักเรียนศึกษาอยุ่ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่างๆมีตัวอย่างดังนี้

 1. Master of Science in Nursing Administration
 2. Master of Science in Business Administration
 3. Master of Science in Health Administration

  Language Prerequisites: จบหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันวีอีซี ระดับ 11 and VEC Writing 3

  Academic Prerequisites: จบปริญญาตรี

LIFESTYLE ACTIVITIES

Vancouver English Centre มีจัดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายตลอด 7 วันของสัปดาห์ โดยนักเรียนสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจได้ไม่ว่าจะเป็น studio fitness classes, yoga, dancing, outdoor ac-tivities เช่น beach volleyball, kayaking, skiing  ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทางโรงเรียนมีการจัดท่องเที่ยวไปเมืองอื่นๆเช่น Seattle, Victoria and Whistler ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้สร้างเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก ได้ฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษพร้อมทั้งได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

Homestay Service

การพักกับ Homestay ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสอันดีที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้อาศัยอยู่กับครอบครัวและเพื่อนใหม่ชาวแคนาดา ซึ่งช่วยให้นักเรียนนานาชาติไดัเรียนรู้ วัฒนธรรมของชาวแคนาดาได้มากขึ้น โดยทาง Vancouver English Centre มีครอบครัวที่ได้คุณภาพ เพื่อให้มั่นใจความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดของนักเรียน

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.