094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

ELS Michigan, Grand Rapids : GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY

ELS Michigan, Grand Rapids

ELS/Grand Rapids ตั้งอยู่ติดกับวิทยาเขต Allendale ของ Grand Valley State University ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง Grand Rapids ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของรัฐ Michigan เพียง 20 นาที เมือง Allendale อยู่ห่างจากชายหาดอันสวยงามของ Lake Michigan เพียง 30 นาทีและอยู่ห่างจากเมือง Chicago เพียงสองชั่วโมงเศษๆ Grand Rapids เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษในหลากหลายรูปแบบ แต่ก็ขนาดเล็กพอที่จะทำให้นักศึกษารู้ปลอดภัยและสบายใจกับการพบผู้คนใหม่ๆที่เป็นมิตร

ข้อมูลทั่วไปของ Grand Valley State University

Grand Valley State University ตั้งอยู่ในเมือง Allendale ทางฝั่งตะวันตกของ Michigan ระหว่างเมือง Grand Rapids ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของรัฐ และหาดทรายที่สวยงามของ Lake Michigan มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่ประมาณ 3,125 ไร่ และใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที จากสนามกีฬา ร้านค้า โรงภาพยนตร์ ภัตตาคารและพิพิธภัณฑ์ในเมือง Grand Rapids

นอกจากนี้ GVSU ยังอยู่ห่างจากเมือง Chicago และ Detroit เพียงไม่กี่ชั่วโมง Grand Valley State University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐระบบ 4 ปี ที่มีนักศึกษามากกว่า 24,000 คน ซึ่งรวมถึงนักศึกษาต่างชาติเกือบ 300 คนจาก 50 ประเทศ
US News & World Report ได้จัดให้ GVSU อยู่ในอันดับที่หนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จและจะมีชื่อเสียงในอนาคต ในภูมิภาค Midwest นอกจากนี้ GVSU ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน “America’s 100 Best College Buys” มาเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกันและยังเป็นหนึ่งใน 25มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในสหรัฐอเมริกา

การให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ชัดที่ Grand Valley ด้วยชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก และโอกาสในการทำงานวิจัยระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งช่วยทำให้อาจารย์มีโอกาสรู้จักนักศึกษาเป็นรายบุคคล อาจารย์จะเป็นผู้ดำเนินการสอนเองในทุกระดับไม่ใช่นักศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือผู้ช่วยสอน

GVSU ให้โอกาสแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีในการทำงานวิจัยในระดับที่สูงกว่าด้วยแหล่งความรู้ในระดับของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ พร้อมความใส่ใจที่มีให้กับนักศึกษาเหมือนกับวิทยาลัยขนาดเล็ก จึงทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่เฉพาะตัว และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำงานร่วมกัน และทำให้การเรียนรู้มีความหมายมากยิ่งขึ้น และด้วยชมรม สมาคมและองค์กรนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เกือบ 300 กลุ่มนักศึกษาจึงมีทางเลือกที่ดีเยี่ยมมากมาย ในการเข้ามีส่วนร่วมและพบปะผู้คนใหม่ๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน ELS Michigan, Grand Rapids

 • Aerobics & other fitness classes
 • Baseball field
 • Basketball court(s)
 • Billiards (pool)
 • Cafeteria
 • Climbing wall
 • Computer center
 • Golf course nearby
 • Gymnasium
 • Health center
 • Language Technology Center (LTC)
 • Library
 • Movie theater
 • Music practice room(s)
 • Ping pong
 • Raquetball/squash Courts
 • Running track
 • Snack bar
 • Soccer field
 • Swimming pool (indoor)
 • Tennis court(s)
 • Volleyball court(s)
 • Weight/fitness Room
 • Wheelchair accessible

ELS Michigan, Grand Rapids address:

10745 48th Avenue, Suite 110 Allendale, MI 49401

www.els.edu/grandrapids

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.