094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

INTO Oregon State University (Direct pathway to Oregon State University)

Oregon State University มีมาตรฐานทางการศึกษาในระดับสูง และมีชุมชนนักศึกษาที่ใหญ่และมีการต้อนรับเป็นอย่างดี ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Corvallis  หนึ่งในเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุด ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา Oregon State University  ได้รับการจัดอันดับจาก Camegie Foundation ว่าเป็น สถาบันที่มีการทำวิจัยในระดับสูง Oregon State University  มีนักศึกษากว่า 20,300 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก นักศึกษาจะได้เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความโดดเด่น ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการสอนระดับ world class แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม Oregon State University  ภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในสองมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยเรื่อง แผ่นดิน ทะเล อวกาศ และดวงอาทิตย์

นอกจากนี้ Oregon State University  ยังมีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรที่หลากหลาย อาทิเช่นด้านป่าไม้ วิศวกรรมนิวเคลียร์ ชีววิทยา สัตววิทยา และวิทยาศาสตร์ทางอาหาร สาขาวิชาเหล่านี้ล้วนได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยยังได้รับทุนด้านการวิจัยกว่า 208 ล้านเหรียญในปี คศ. 2007 ซึ่งมากกว่า มหาวิทยาลัยอื่นๆในรัฐ Oregon ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยเช่นเดียวกัน

สถาบัน INTO Oregon State University มีโปรแกรมให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อได้โดยตรงกับ Oregon State University  มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 125 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา Oregon State University มีความโดดเด่นทางด้านการวิจัย และกิจกรรมด้านกีฬา ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Corvallis ที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ และมีประชากรประมาณ 55,000 คน นักศึกษาจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี รวมถึงมีชุมชนนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะมาจากกว่า 100 ประเทศ ทั่วโลก

Oregon เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดภัยที่สุด (โดย Sperling Best Places) และมีความเป็นธรรมชาติที่สุดเมืองหนึ่งในอเมริกา โดยเมือง Corvallis ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ของเมืองพลังงานสีเขียว (โดย US Environmental Protection Agency) เมื่อปี 2009 Oregon เป็นรัฐที่ปลอดภาษี  และมีบริษัทใหญ่ๆ ที่ตั้งในเมือง เช่น HP, CH2M Hill

INTO Oregon State University มีอาจารย์ที่มีมาตรฐานการสอนที่สูงและเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ กว่า 50 คน เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีประสบการณ์อย่างมากในการทำงานร่วมกับนักศึกษานานาชาติ ได้เป็นอย่างดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลายคนเคยใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ จึงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในการใช้ชีวิตนอกสหรัฐอเมริกา

ภายใน INTO Oregon State University ประกอบด้วยห้องเรียนที่มีการออกแบบอย่างทันสมัย, พื้นที่สันทนาการและ study rooms หลักสูตร INTO ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยและสนับสนุนให้นักศึกษาที่ต้องการเรียนโปรแกรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่คุณเลือกได้ตามความต้องการ

Oregon State University Reputation :

 • Top 139 :  Oregon State University  ได้รับการจัดให้อยู่ใน Tier 1   และ เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมอันดับที่ 139 (US News and World Report)
 • Top 40 : Oregon State University ได้รับการจัดอันดับจาก Carniegie Foundation ว่าเป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม 40 อันดับแรกของโลก (จากทั้งหมด 1,705 อันดับ)
 • อันดับ 81 : Oregon State University  ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมอันดับที่ 81 ( National Science Foundation )
 • TOP College of Business / อันดับ 115 : College of Business ของ Oregon State University ได้รับการจัดอันดับให้เป็น TOP College of Business  (ได้การรับรองจาก AACSB) และสาขา Business ในระดับปริญญาตรีของ Oregon State University ก็ได้รับการจัดอันดับจาก US News & World Report ว่ายอดเยี่ยมที่สุดเป็นอันดับที่ 115 ของสหรัฐอเมริกาด้วย
 • Top 100 : ของหลักสูตร MBA จากทั่วโลก โดย Aspen Institute
 • อันดับ 70 : Oregon State University  ได้รับการจัดอันดับจาก Shanghai Jiaotong University ว่าเป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมอันดับที่ 70 ของ อเมริกา และ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม 150 มหาวิทยาลัยของโลก
 • Oregon State University  ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 30 มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในการผสานการเรียน และด้านกีฬา

สาขาวิชาต่างๆ ของ Oregon State University ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากและได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศมีดังนี้

 • Conservation Biology ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 1
 • Graduate Forestry programได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 1
 • Sea Grant Program ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 1
 • Graduate Public Health Program ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 2
 • Graduate Fisheries Science ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 4
 • Graduate Zoology ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 4

สาขาวิชาต่างๆ ของ Oregon State University  ได้รับการจัดอันดับจาก US News & World Report 2011 ดังนี้

 • Nuclear Engineering ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 9
 • Veterinary Medicine ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 26
 • Pharmacy ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 32
 • Earth Sciences ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 34
 • Industrial / Manufacturing Engineering ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 35
 • Civil Engineering ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 41
 • Environmental ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 47
 • ปริญญาตรีด้าน Engineering ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 78
 • ปริญญาตรีด้าน Businessได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับอันดับ 115

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน INTO Oregon State University

1. English Language Program

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป และนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อที่ Oregon State University มีหลายหลักสูตรดังนี้

 • Academic English
 • College Year Abroad
 • General English
 • Study Abroad with English
 • Visiting International Student Program
 • Summer Youth English Experience

Key course facts of English Language Program

Academic English College Year Abroad General English Study Abroad with English Visiting International Student Program Summer Youth English Experience
Course length: Minimum of one term (10-11 weeks) 25 or 35 weeks Minimum of five weeks Minimum of one term (approximately 3 months) Minimum of one term (approximately 3 months) 2-3 weeks
Start dates: January, March, June, September Year-round Year-round January, March, June and September January, March, June and September July 13, August 10
Fees: From $5,460 (1 term), $10,920 (2 terms), $16,380 (3 terms) Standard 21 hours per week: from $11,250 (25 weeks)*, $15,750 (35 weeks)*Intensive 27 hours per week: from $13,750 (25 weeks)*,  $19,250 (35 weeks)* Standard 21 hours per week: $2,550 (5 weeks), $5,100 (10 weeks), $7,200 (15 weeks), $9,600 (20 weeks)Intensive 27 hours per week: $3,050 (5 weeks), $6,100 (10 weeks), $8,700 (15 weeks), $11,600 (20 weeks) Part 1: from $5,460 (1 term), $10,920(2 terms), $16,380 (3 terms)Part 2: from $9,970 (1 term), $19,940 (2 terms), $29,910 (3 terms) From $9,996 (1 term), $19,992 (2 terms), $29,988 (3 terms) $3,250
Age: 16 years old and above 16 years old and above 16 years old and above 16 years old and above 16 years old and above 17 years old and above
Academic: High school diploma 3.0 High School GPA or completion of at least one year of study at a university overseas with a minimum GPA of 2.5 3.0 High School GPA or completion of at least one year of study at a university overseas with a minimum GPA of 2.25
English language: None; students will be assessed and placed upon arrival * The price for all General English programs longer than 25 weeks is $450/week for 21 hours or $550/week for 27 hours. None; students will be assessed and placed upon arrival TOEFL iBT 60 (PBT 500) or IELTS 5.5 or Password overall Level 6 or PTEA 44+ or completion of Level 4 with minimum C/Pass grades in Study Abroad with English Part I or Academic English TOEFL iBT 80 (minimum 16 subscores) (PBT 550) or IELTS 6.5 or completion of Academic English level 6

2.Undergraduate Pathway Programs

เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สำเร้จการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้ว สอนทั้งวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ รวมไปทั้งวิชาอื่นๆ ที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อจบหลักสูตรนี้ จะสามารถเข้าเรียนต่อในระดับชั้นปีที่ 2 ของ Oregon State University  ได้ โดยมี Pathway สำหรับหลายสาขา ได้แก่

 • 1-Term or 2-Term Undergraduate Pathway Programs
 • Business
 • Computer Science
 • Engineering
 • Exercise and Sport Science
 • Food Science and Technology
 • Forestry
 • General Studies
 • Liberal Arts
 • Natural Resources and Renewable Materials
 • Public Policy
 • Science
 • Women and Gender Studies

Key course facts of Undergraduate Pathway Programs

ระยเวลาหลักสูตร: มีตั้งแต่ 1-4 terms (มีความแตกต่างกันไปในแต่ละ pathway program, โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ York Institute)
วันเริ่มเรียน: 3-term: January, March, June, September
4-term: January, March, June, September
ค่าเรียน:

1 term = $11,4952 term = $22,990 

3 term = $29,988

4 term = $36,360

Entry requirements
อายุ: 16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน: จบการศึกษาระดับมัธยมปลายด้วย GPA 2.5 ขึ้นไป
ระดับภาษาอังกฤษ: 3-term: TOEFL 60 or IELTS 5.5 or PTEA 44+ or Password overall Level 6 or Academic English Level 4 with C (or pass) or higher in all classes
4-term: TOEFL 50 or IELTS 5.0 or PTEA 41+ or Password overall Level 5 or Academic English Level 3 with C (or pass) or higher in all classes

3. Graduate Pathway Programs

เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สำเร้จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว สอนทั้งวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ รวมไปทั้งวิชาอื่นๆ ที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตร 3-9 เดือน ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษ และพื้นฐานการศึกษา เหมาะสำหรับผู้ที่ GPA ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าศึกษาต่อที่ Oregon State University โดยตรง โดยมี Pathway สำหรับหลายสาขา ได้แก่

 • Masters of Business Administration (MBA)
 • Chemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Construction and Engineering Management
 • Electrical and Computer Engineering
 • Environmental Engineering
 • Industrial Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Mechanical Engineering with Materials Science Emphasis
 • Comparative Health Sciences
 • Public Health
 • Materials Chemistry
 • Organic Chemistry
 • Physical Chemistry
 • Environmental Sciences

Key course facts of Graduate Pathway Programs

ระยะเวลาหลักสูตร :
1-Term Pathway: 3 months2-Term Pathway: 6 months
3-Term Pathway: approximately 9 months
วันเริ่มเรียน: 1-Term Pathway: January, March, September
3-Term Pathway: September
ค่าเรียน:

MBApathway2-Term Pathway: $26,770 , 3-Term Pathway: $34,920 

 

Other pathway

1-Term Pathway: $11,470

2-Term Pathway: $22,930
3-Term Pathway: from $29,910

Entry requirements
อายุ: 16 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน: มีความแตกต่างกันไปในแต่ละ pathway program, โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ York Institute
ระดับภาษาอังกฤษ: 1-Term Pathway: TOEFL 80 (18 subscores) or IELTS 6.5 (5.5 subscores) or Academic English Level 6 (B grades in all classes)
3-Term Pathway: TOEFL 70 (PBT 525) or IELTS 6.0 or Password overall level 7 or Academic English Level 5 (C grades in all classes)

3. English Language Program

 • Academic English
 • College Year Abroad
 • General English
 • Study Abroad with English
 • Visiting International Student Program
 • Summer Youth English Experience

Key course facts of English Language Program

Academic English College Year Abroad General English Study Abroad with English Visiting International Student Program Summer Youth English Experience
Course length: Minimum of one term (10-11 weeks) 25 or 35 weeks Minimum of five weeks Minimum of one term (approximately 3 months) Minimum of one term (approximately 3 months) 2-3 weeks
Start dates: January, March, June, September Year-round Year-round January, March, June and September January, March, June and September July 13, August 10
Fees: From $5,460 (1 term), $10,920 (2 terms), $16,380 (3 terms) Standard 21 hours per week: from $11,250 (25 weeks)*, $15,750 (35 weeks)*Intensive 27 hours per week: from $13,750 (25 weeks)*,  $19,250 (35 weeks)* Standard 21 hours per week: $2,550 (5 weeks), $5,100 (10 weeks), $7,200 (15 weeks), $9,600 (20 weeks)Intensive 27 hours per week: $3,050 (5 weeks), $6,100 (10 weeks), $8,700 (15 weeks), $11,600 (20 weeks) Part 1: from $5,460 (1 term), $10,920(2 terms), $16,380 (3 terms)Part 2: from $9,970 (1 term), $19,940 (2 terms), $29,910 (3 terms) From $9,996 (1 term), $19,992 (2 terms), $29,988 (3 terms) $3,250
Age: 16 years old and above 16 years old and above 16 years old and above 16 years old and above 16 years old and above 17 years old and above
Academic: High school diploma 3.0 High School GPA or completion of at least one year of study at a university overseas with a minimum GPA of 2.5 3.0 High School GPA or completion of at least one year of study at a university overseas with a minimum GPA of 2.25
English language: None; students will be assessed and placed upon arrival * The price for all General English programs longer than 25 weeks is $450/week for 21 hours or $550/week for 27 hours. None; students will be assessed and placed upon arrival TOEFL iBT 60 (PBT 500) or IELTS 5.5 or Password overall Level 6 or PTEA 44+ or completion of Level 4 with minimum C/Pass grades in Study Abroad with English Part I or Academic English TOEFL iBT 80 (minimum 16 subscores) (PBT 550) or IELTS 6.5 or completion of Academic English level 6

INTO เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับ มหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรดังนี้

 1. Foundation และ Undergraduate Diploma สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 2. Graduate Diploma สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
 3. หลักสูตรภาษาอังกฤษได้แก่ General English, English for University Studyเป็นต้น

ทั้งหลักสูตร Foundation, Diploma และ Graduate Diploma นี้จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแต่ยังมีคุณสมบัติไม่ เพียงพอ เช่น คะแนนภาษาอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการรับเข้าเรียน โดยนักศึกษาที่จบหลักสูตร Foundation, Dilploma และ Graduate Diploma จะได้รับการการันตีเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยนั้น ๆ หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อเรียนที่ INTO

สถาบันของ INTO ตั้งอยู่ภายในแคมปัสของมหาวิทยาลัย นักศึกษาของ INTO สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  ยกเว้น INTO ที่ แมนเชสเตอร์ และลอนดอน ไม่ได้ตั้งอยู่ในแคมปัสของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับ INTO มีดังนี้

 • University of East Anglia  (Norwich, UK)
 • University of Exeter ( Exeter, UK )
 • University of Newcastle ( Newcastle, UK)
 • Glasglow Caledonian University  (Glasgow, UK)
 • The Universtiy of Manchester  (Manchester, UK)
 • City University London ( London, UK )
 • Queen’s University Belfast  ( Belfast, Northern Ireland )
 • Oregon State University  ( Oregon, USA )
 • University of South Florida (Florida, USA)
 • The University of Alabama at Birmingham (Alabama, USA)
 • Colorado State University (Colorado, USA)
 • George Mason University (Virginia, USA)
 • Marshall University ( West Virginia, USA)
 • Saint Louis University ( Saint Louis, USA)
 • Washington State University ( Washington ,USA)

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.