094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

สถานฑูตอังกฤษได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของวีซ่า…

สถานฑูตอังกฤษได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดประเภทของวีซ่า และมีการเพิ่มเติมกฎเกณฑ์บางอย่างขึ้น

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 นั้น ทางสถานฑูตอังกฤษได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดประเภทของวีซ่า และมีการเพิ่มเติมกฎเกณฑ์บางอย่างขึ้น

ก่อนหน้านี้ทางสถานฑูตอังกฤษนั้นไม่มีค่าประกันสำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ แต่ปัจจุบันนั้นทางสถานฑูตอังกฤษได้เพิ่มเรื่องค่าประกันขึ้นมาเรียกกันว่า IHS
(Immigration Health Surcharge) หากนักเรียนต้องการจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนั้นต้องมีการเสียค่า IHS เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน ซึ่งประกันนี้จะคลอบคลุมเฉพาะตอนที่อยู่ประเทศอังกฤษเท่านั้น

ส่วนเรื่องการยื่นวีซ่าแบบด่วน (Fast Track) ยังมีให้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ (Super Priority Visa Service) เป็นบริการเสริมชั้นหนึ่งของการขอวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปสหราชอาณาจักร อย่างเร่งด่วนมาก โดยจะเปิดบริการให้กับผู้ที่ยื่นวีซ่าเพื่อไปท่องเที่ยวทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ขอวีซ่าทำงานบางประเภท บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษเป็นบริการเพิ่มเติมที่ดีขึ้น นอกเหนือจากบริการมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและบริการขอวีซ่าเร่งด่วน 5 วัน (Fast Track) ที่มีอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เปิดกว้างให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนมากยิ่งขึ้น การขยายบริการระดับพรีเมี่ยมพุ่งเป้าที่จะเพิ่มทางเลือกที่มากขึ้น ให้แก่ผู้ใช้บริการกลุ่มใหญ่ในประเทศไทย จากตัวเลข 67,500 ของคนไทยที่ได้รับวีซ่าในปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ของเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าสหราชอาณาจักรยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจและนักเรียน อีกทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสองประเทศ

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อกำหนดอื่นๆของวีซ่า

• ปรับเปลี่ยนลดจำนวนวีซ่าท่องเที่ยวประเภทต่างๆ จาก 15 ประเภทให้เหลือเพียงแค่ 4 ประเภท และปรับปรุงคู่มือการแนะนำวีซ่าท่องเที่ยวให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ง่ายขึ้น ว่าวีซ่าประเภทไหนเหมาะสำหรับพวกเขา รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นให้มากขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการ เนื่องจากวีซ่ารูปแบบใหม่นี้จะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าธุรกิจเดินทางไปท่อง เที่ยวได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 เดือนเมษายนนี้
• นำโปรแกรม Select Business Scheme กลับมาใช้ใหม่ในเดือนหน้า โดยรวมการลดเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำร้องขอวีซ่าธุรกิจให้น้อยลง ถ้าพวกเขาเดินทางไปเพื่อทำธุรกิจในนามของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากแผนก การค้าและการลงทุนของสหราชอาณาจักร

บริการที่หลากหลายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

• การพิจารณาวีซ่าแบบมาตรฐาน 15 วันทำการ
• การขอวีซ่าแบบเร่งด่วน 3-5 วันทำการ ค่าธรรมเนียม 100 ปอนด์(5,200 บาท)
• การขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม 600 ปอนด์(31,200 บาท)
• บริการขอเล่มหนังสือเดินทางคืน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเก็บหนังสือเดินทางเอาไว้ ขณะรอการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า ค่าธรรมเนียม 40 ปอนด์ (2,080 บาท)
• บริการนัดหมายในช่วงเวลาที่มีผู้ต้องการมากที่สุด เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการเวลานัดหมายนอกเวลาทำ การค่าธรรมเนียม 50 ปอนด์ (2,600 บาท)
สามารถค้นหาข้อมูลบริการพรีเมียมเพิ่มเติมได้ที่ vfsglobal เว็บไซต์ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลวีซ่าประเภทต่างๆ กับวิธีการยื่นวีซ่าได้ที่ visas-immigration เว็บไซต์

ประเภทวีซ่าอังกฤษของ Student visas แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. Short-term study visa เดิมทีนั้นจะใช้ชื่อว่า student visitor visa เป็นวีซ่าที่ไปแบบระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน ในปัจจุบันนั้นทางสถานฑูตได้เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็น Short-term study visa วีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะแยกประเภทออกเป็น 2 ประเภทคือ
6 เดือน สำหรับคอร์สระยะสั้น เป็นการเรียนภาษาในคอร์สระยะไม่เกิน 6 เดือน สำหรับนักเรียนที่มีมีอายุเกิน 18 ปี ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 4,700 บาท
11 เดือน สำหรับคอร์สระยะยาว เหมาะสำหรับนักเรียนหรือคนทำงานที่ต้องการจะไปเรียนภาษา สามารถลงเรียนภาษาได้ยาวแต่ไม่เกิน 11 เดือน สำหรับนักเรียนที่มีอายุเกิน 18 ปี ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 8,900 บาท

2. Tier 4 (Child) student visa วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่อายุไม่ถึง 18 ปี หรือเดิมทีนั้นจะใช้ที่เราเรียกกันว่า child student visa นั่นเอง วีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันทางสถานฑูตได้เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็น Tier 4 (Child) student visa วีซ่าประเภทนี้ควรจะมีเอกสารเกี่ยวกับผู้ปกครอง หรือที่เรียกกันว่า Parental Authorized (ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้ไปด้วย)จะสามารถเป็นเอกสารอ้างอิงให้กับทางสถานฑูตได้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 17,700 บาท

3. Tier 4 (General) student visa เป็นวีซ่าสำหรันนักเรียนที่มีผลภาษามายื่นเพื่อขอไปศึกษาต่อ ทั้งในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทขึ้นไป อีกกรณีนึงคือการไปแบบเรียนภาษาที่สามารถทำงานได้ วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ต้องมีผล IELTS ทุก brand 4.0 ขึ้นไป โดยปกตินั้นถ้าเป็นระดับปริญญาตรีหรือโทนั้น สามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นักเรียนที่ไปแบบเรียนภาษานั้นจะสามารถทำงานได้ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วีซ่าประเภทนี้สามารถต่อวีซ่าในระดับอื่นๆ ได้ที่ประเทศอังกฤษได้เลย เช่น หากไปเรียนแบบภาษา เมื่อจบหลักสูตรการเรียนภาษานั้นสามารถต่อวีซ่าเพื่อเรียนต่อปริญญาที่สูงขึ้นไปได้เลย ไม่ต้องกลับมาทำวีซ่าที่ประเทศไทย ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 18,100 บาท

สำหรับบุคคลทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวสามารถทำวีซ่าประเภทท่องเที่ยวได้ ในการขอวีซ่าท่องเที่ยว
Visitor Visa จะมี ค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 4,700 บาท โดยปกติแล้วนั้นวีซ่าท่องเที่ยวจะออกให้ 6 เดือนเท่านั้นตามกฎของสถานฑูต วีซ่าประเภทนี้สามารถทำได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดอายุหรือสถานะ

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.