094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

EDENZ Colleges

ค่าเรียนโปรโมชั่นของสถาบัน EDENZ Colleges, Auckland

*1 NZD = ฿26.00

Course Weeks ค่าเรียนโปรโมชั่น (NZD) ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
General English,Academic English (Morning ; 20 lessons per week)IELTS Preparation (Afternoon 13.30 – 17.45pm. ;20 lessons per week) 12 2,760 71,760
24 5,040 131,040
36 7,560 196,560
12 2,760 71,760
24 5,040 131,040
36 7,560 196,560

Why Study at EDENZ Colleges

1. EDENZ Colleges ก่อตั้งในปีคศ, 1988 เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 27 ปี ด้วยประสบการณ์ในการเรียนการสอนอันยาวนาน ทำให้ได้รับความไว้วางใจในคุณภาพจากนักเรียนมาแล้วเป็นจำนวนนับแสนคน

2. EDENZ Colleges ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ ที่รายล้อมด้วยมหาวิทยาลัย ได้แก่ Auckland University of Technology / Auckland University / Messay University

3. EDENZ Colleges มีอาคารเรียนของตัวเอง โดยเป็นตึก 6 ชั้น ภายในตึกนอกจากห้องเรียนแล้วยังมีหอพัก, ห้องสมุดที่มีหนังสือกว่า 6,000 เล่ม และ e-book, โรงอาหารเต็มรูปแบบ และ school theater

4. Internet Wi-Fi ของ EDENZ Colleges เป็นแบบ Dark Fiber ความเร็ว 1G / วินาที

5. EDENZ Colleges เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงมาก และเป็นโรงเรียนที่จัดอยู่ใน Category 1 ซึ่งการจะอยู่ใน Category 1 ได้นั้น แต่ละโรงเรียนจะต้องผ่านการหลักเกณฑ์ที่กำหนด 25 ข้อ ซึ่งหากผ่านเกณฑ์ 15 ข้อดีเยี่ยม ก็สามารถเป็น Category 1 school ได้แล้ว แต่ EDENZ Colleges ผ่านเกณฑ์ทั้ง 25 ข้อ ทั้งเรื่องการดูแลนักเรียน การเรียนการสอน คุณภาพครู สถานที่ และอุปกรณ์การเรียน

6. EDENZ Colleges เป็นโรงเรียน ที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่  English course, TESOL, Business, Film, Digital media และ Technology ดังนั้น EDENZ Colleges จะมีนักเรียนชาวนิวซีแลนด์เรียนอยู่ด้วย ใช้โรงอาหารเดียวกัน ห้องสมุดเดียวกัน หอพักเดียวกัน ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียน และใช้ชีวิตนักเรียนร่วมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น ในขณะที่โรงเรียนภาษาอื่นๆ นักเรียนอาจจะไม่ได้มีโอกาสนี้

7. EDENZ Colleges เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ, Certificate, Diploma และปริญญาตริ ในหลายสาขาวิชา นักเรียนสามารถโอนค่าเรียนที่จ่ายแล้วเพื่อไปเรียนในสาขาอื่นได้  เช่น นักเรียนจ่ายเงินไปเรียนภาษา 5 เดือน หากเรียนไป 2 เดือนแล้ว อยากเปลี่ยนไปเรียนอย่างอื่นเช่น TESOL ก็สามารถสอบเข้าเรียน TESOL  โดยใช้เงินที่จ่ายมาแล้วโอนไปได้เลย หรือ จะโอนไปเรียนวิชาด้านอื่นๆ ที่โรงเรียนเปิดสอนก็ได้
8. EDENZ Colleges มีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลประจำที่ Auckland เพื่อความปลอดภัย สะดวก ช่วยเหลือทั้งเรื่องโฮมสเตย์ ความเป็นอยู่ ซื้อบัตรรถเมล์ เปิดบัญชีธนาคาร ฯลฯ

9. นักเรียนที่สมัครเรียนที่ EDENZ Colleges เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะช่วยเขียนจดหมายนำเรื่องให้ ซึ่งจะส่งผลต่อการขอวีซ่าที่จะเร็วและง่ายมาก ทั้งนี้เพราะ EDENZ Colleges ต้องการสร้างความมั่นใจให้นักเรียนทุกคนว่าจะได้วีซ่าแน่นอน

10. หลักสูตรภาษาอังกฤษของ EDENZ Colleges มีนักเรียนไทยไม่มากเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนของนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน เพราะนักเรียนทั้งโรงเรียนมี 1,200 คน แบ่งเป็นแผนกเรียนภาษา 250-300 คน ในแต่ละห้องจะมักเรียนไม่เกิน 15 คน

11. ในการสมัครเรียนทุกหลักสูตรของ EDENZ Colleges ไม่ต้องใช้ผลคะแนนสอบ IELTS / TOFEL  เพราะทาง EDENZ Colleges จะมีข้อสอบวัดระดับภาษาของนักเรียน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

12. สำหรับหลักสูตร Certificate ของ EDENZ Colleges ไม่ต้องใช้วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

13. หลักสูตรของ EDENZ Colleges ตั้งแต่ระดับ Certificate ขึ้นไปแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้เป็นเทอม*

14. EDENZ Colleges ตั้งขึ้นโดยองค์กรการกุศล ที่มีชื่อว่า LifeGroup ดังนั้นเงินทุกดอล์ลา ทุกเซนต์ EDENZ Colleges จะส่งคืนกลับสู่สังคม LifeGroup จดทะเบียนไว้ว่า บริจาค 100% หลังหักค่าใช้จ่าย คือไม่เก็บเป็นกำไรไว้เลย แต่จะนำรายได้ที่ได้นี่ไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคม เช่นคนยากจน ผู้หญิงที่โดนทำร้าย เป็นต้น – การไปเรียนกับ EDENZ Colleges จึงไม่ใช่การทำเงินให้ นักธุรกิจคนใดคนหนึ่งรวยขึ้น เราได้ความรู้และยังได้นำเงินไปบริจาคสู่สังคมด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน ใน EDENZ Colleges

 • English Course : General English, Academic English & Study Tours
 • Certificate in TESOL from EDENZ  (Level 4)
 • Certificate in TESOL from Trinity College London (UKNQF Level 4)
 • Certificate in TECSOL from EDENZ  (Level 4)
 • Diploma in TESOL from EDENZ  (Level 7)
 • Diploma in TESOL from Trinity College London (Level 7)
 • New Zealand Diploma in Business (LEVEL 5)
 • New Zealand Diploma in Business (LEVEL 6)
 • Diploma in Business (LEVEL 7)
 • Bachelor of Applied Management – Business Management
 • NZBA Short Courses
 • Certificate in  Applied Film and Television Production (LEVEL 4)
 • Diploma in Arts and Design (LEVEL 7)
 • Bachelor of Applied Arts – Film Production
 • NZFA Short Courses
 • Diploma in 3D Animation (LEVEL 6)
 • Diploma in Advanced 3D Animation (LEVEL 7)
 • Bachelor of Applied Arts – Digital Media Production
 • NZDMA Short Courses
 • Diploma in Software Development (LEVEL 7)
 • NZTA Short Courses

Why study in New Zealand

 • ในระหว่างเรียนสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ไม่ต้องมีผล IELTS ก็สามารถทำงานได้
 • เรียนจบสามารถต่อวีซ่าหางาน/ทำงานได้อีก 1 ปี ไม่จำกัดชั่วโมงทำงาน
 • ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ย 234-390 บาทต่อชั่วโมง (NZ$ 9-15/hour)
 • เปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานได้ทันทีเมื่อได้งานประจำ
 • ถ้าเลือกเรียนในเมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยว จะมีโอกาสหางานได้มากกว่า
 • สำหรับผู้ที่ต้องการขอสัญชาตินิวซีแลนด์ ประกาศนียบัตรนี้จะเพิ่มคุณสมบัติให้แก่ผู้สมัครด้วย

ลงทุนค่าเล่าเรียน 1 ปี เพื่อทำงานในนิวซีแลนด์ได้ 2 ปี พร้อมโอกาสได้สัญชาตินิวซีแลนด์

 

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.