094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

The University of York

The University of York ก่อตั้งขึ้นในปีคศ. 1963  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในสหราชอาณาจักร  23% ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาจากนอกสหราชอาณาจักร  โดยมาจากหลากหลายเชื้อชาติกว่า 120 ประเทศทั่วโลก และนักเรียนชาวต่างชาติที่มีเกือบหนึ่งในสี่ของประชากรของเมืองที่ทำให้ York เป็นประชาคมโลกอย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น University of York ยังมีการเรียนการสอนและเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดระดับโลกจำนวน หนึ่ง ที่จะทำให้นักศึกษามีโอกาสที่ดีในการศึกษานอกสหราชอาณาจักรเรียนต่ออังกฤษ

University of York มีวิทยาเขตที่สวยงามบนพื้นที่ 500 ไร่ที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวสวยงาม ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง York เพียง 10 นาที

University of York Reputation :

1. 95% ของบัณฑิตจาก University of York ได้ถูกจ้างงานหลังสำเร็จการศึกษา (Higher Education Statistics Agency)

2. University of York ได้รับการจัดให้อยู่ใน Top 20 ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (Times and Sunday Times Good University Guide 2017)เรียนต่ออังกฤษ

3. University of York ได้รับการจัดให้อยู่ใน Top 1% ของโลก (QS World Rankings 2016/17)

4. University of York ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 10 ในบรรดามหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรในด้าน research impact (2014 Research Excellence Framework)

5. University of York เป็นส่วนหนึ่งของ Russell Group ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านผู้นำงานวิจัยเรียนต่ออังกฤษ

6. University of York ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักร ในด้านประสบการณ์ของนักเรียนต่างชาติ (WhatUni Student Choice Awards 2014) University of York มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะสนับสนุนนักเรียนต่างชาติให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ

7. York เป็นเมืองที่ได้รับการโหวตว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดของโลก (Post Office Travel Insurance Survey 2015)

หลักสูตรต่างๆ ของ Kaplan International College, The University of Yorkเรียนต่ออังกฤษ

หลักสูตร Foundation และ Pre-Master ที่ Kaplan International College, The University of York ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนต่างชาติด้านทักษะหลักทางวิชาการ ความรู้ในวิชาต่างๆ และทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้รับการประกันการศึกษาต่อที่ Kaplan International College, The University of York ภายหลังจากจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐานหรือประกาศนียบัตร บัณฑิต ในระดับที่กำหนดเรียนต่ออังกฤษ

1.Foundation Certificate

นักเรียนสามารถศึกษาต่อชั้นปีที่ 1ในระดับปริญญาตรีที่ The University of York  เมื่อสอบผ่านหลักสูตร Foundation Certificate ในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดเรียนปริญญาโทอังกฤษ
•  Business, Law, Social Sciences
•  Science, Engineeringนต่ออังกฤษ

2.Pre-Master

เป็นหลักสูตรที่เตรียมพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่นักเรียนเลือก ที่ The University of Yorkเรียนต่ออังกฤษ
•  Business, Law, Social Sciences
•  Science, Engineeringเรียนต่ออังกฤษ

ค่าเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ Kaplan International College, Yorkเรียนต่ออังกฤษ

Course type Length Tuition fee (£)
Foundation Certificate:
– Business, Law, Social Sciences
2 terms 14,950
3 terms 16,005
Foundation Certificate:
– Science, Engineering
2 terms 16,250
3 terms 17,265
Pre-Master’s:
– Business, Law, Social Sciences
– Science, Engineering
2 terms 14,950
3 terms 17,265

Kaplan UK University pathwaysเรียนต่ออังกฤษ

นักเรียนของ Kaplan International College ได้รับความสะดวกมากกว่านักเรียนต่างชาติของสถาบันอื่นๆ ในเรื่องของการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา  เพราะเมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยของ Kaplan International College, Kaplan รับประกันว่าคุณจะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan International College ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาได้เรียนปริญญาโทอังกฤษเรียนต่ออังกฤษ

Kaplan International College สามารถช่วยให้นักเรียนต่างชาติได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาได้ง่ายขึ้น เพียงแค่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อมหา วิทยาลัยของ Kaplan International College นักเรียนจะได้รับการรับประกันการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทใน มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรของ Kaplan International Collegeเรียนต่ออังกฤษ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตร Pathway ของ Kaplan International College ได้ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิเช่น
• นักเรียนจะได้รับการดูแลทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กทำให้ผู้สอนสามารถดูแลและให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เหมาะสม
• หลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของเรา เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น ธุรกิจ, ภาษา หรือ ทางด้านวิศวกรรมเรียนปริญญาโทอังกฤษ
• รับประกันการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเรียนต่ออังกฤษ

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan International Collegeเรียนปริญญาโทอังกฤษ

City University London
University of Glasgow
Nottingham Trent University
The University of York
University of Liverpool
University of Brighton
Cranfield University
Bournemouth University
University of Westminster

เรียนต่ออังกฤษ

Why study at  Kaplan International College, The University of Yorkเรียนต่ออังกฤษ

• นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรของ Kaplan International College, The University of York โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับที่กำหนด จะได้การรับประกันการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่ The University of York
• นักเรียนของ Kaplan International College, The University of York จะเรียนที่ Kaplan International College ใน London
• Kaplan International College, London มีชั้นเรียนขนาดเล็ก, มีครูสอนพิเศษส่วนตัวที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียน และมีกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนานเรียนต่ออังกฤษ

 

ทำไมจึงควรศึกษาหลักสูตร Pathways เพื่อเตรียมศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรของ Kaplan International College?เรียนต่ออังกฤษ

• หลักสูตร Pathways ทุกหลักสูตร ล้วนได้รับการออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะเรียนต่ออังกฤษ
• วิทยาลัยนานาชาติของ Kaplan ทุกแห่งล้วนตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตร ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติของ Kaplan ในลอนดอน ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางลอนดอน
• Kaplan International College มีประสบการณ์ในการปูพื้นฐานเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมานานกว่า 14 ปี
• นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการที่ดีเยี่ยม ,ได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนขนาดเล็ก, ครูสอนพิเศษที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนเป็นรายบุคคล และการให้การสนับสนุนแก่นักเรียนด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องวิชาการอย่างครบถ้วน
• หลักสูตรวิชา Foundation, Diploma, Graduate Diploma และ Pre Master ที่มีให้เลือกหลากหลายสาขาวิชา ตั้งแต่ด้านศิลปะ, ธุรกิจ ไปจนถึงวิศวกรรมศาสตร์
• รับประกันการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรที่เป็น พันธมิตรกับ Kaplan ภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Pathways ในระดับที่กำหนด
• เรียนรู้ทักษะทางวิชาการ ความรู้ในวิชาต่างๆ และทักษะภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
• นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและสันทนาการที่ดีเยี่ยม ของมหาวิทยาลัยพันธมิตรนั้นๆ ในระหว่างศึกษาหลักสูตร Pathwaysเรียนต่ออังกฤษ

Why study at  Yorkเรียนต่ออังกฤษ

Excellent student supportเรียนต่ออังกฤษ

นักศึกษาต่างชาติจะได้รับการ support จาก University of York ทันทีที่เชื่อมต่อกับระบบของมหาวิทยาลัย หลายๆ กิจกรรมถูกจัดขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตแบบใหม่ได้ที่ York อย่างมีความสุขและมั่นใจ University of York ยังรับรองการจัดหาที่พักให้กับนักเรียนต่างชาติตลอดระยะเวลาที่เรียนอีกด้วยเรียนต่ออังกฤษ

Great place to liveเรียนต่ออังกฤษ

York ได้รับการโหวตจาก Condé Nast Readers’ TravellerAwards ว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในสหราชอาณาจักร สามารถเดินรอบเมืองได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย วิทยาเขตหลักของ  University of York นั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองโดยใช้เวลาเดินไม่นาน หรือจะนั่งรถประจำทางก็ใช้เวลาเพียงสั้นๆ

York ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์, สถานที่ shopping, สถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืน นอกจากนี้ York ยังได้รับการโหวตจาก Telegraph Travel Awards 2014ว่า เป็นเมืองที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักรเรียนต่ออังกฤษ

Yorkshire (ภูมิภาคที่ York ตั้งอยู่) ได้รับการโหวตจาก Lonely Planet ในปี 2014 ให้เป็นภูมิภาคที่น่ามาเยือนที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก
นอกจากนี้ York ยังอยู่ไม่ไกลจากภูมิประเทศที่สวยที่สุดของอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น Pennines, Yorkshire Dales และ เมืองชายทะเลของ Whitby
York เป็นเมืองที่เต็มไปด้วย galleries , พิพิธภัณฑ์, คาเฟ่, ร้านอาหาร,โรงภาพยนตร์, music groups และ sports club, Theatre Royal และ Grand Opera House

ชีวิตในเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สวยงามของ York มีทั้งความตื่นเต้น, สีสันและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมต่างๆ สถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงอย่าง The Famous Minster (วิหารแบบโกธิคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ), ถนนที่มีเสน่ห์ ที่เต็มไปด้วยร้านรวง และร้านเสื้อผ้าต่างๆ

York มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นการแสดงนิทรรศการ และการแสดงต่างๆ รวมไปถึงเทศกาลที่มีมากกว่า 30 เทศกาล โดยงานที่เป็น highlight ประจำปี คือ Festival of Ideas ที่เป็นความร่วมมือของ University of York กับทางหน่วยงานของรัฐ ที่รวมเอานักพูดระดับโลกมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

Well connected

York เป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดของอังกฤษที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเมืองที่ดีเยี่ยม  เช่น นั่งรถไฟไป London ในเวลาไม่ถึง 2 ขั่วโมง และไป Edinburgh ภายใน 2ชั่วโมงครึ่ง ในตัวเมืองเองก็มี motorways, ถนนที่สวยงาม และอยู่ใกล้สนามบิน Leeds Bradford Airport ซึ่งมีเที่ยวบินตรงไปยังหลายๆ ประเทศในยุโรปเรียนต่ออังกฤษ

Getting to York

รถไฟ – มีรถไฟด่วนไป York ทุกวันจากสถานี London King’s Cross Stationเรียนต่ออังกฤษ
รถโดยสารประจำทาง หรือรถ coach – มีบริการรถด่วนหรือที่เรียกว่า National Express จาก London และจากหลายๆ เมืองในสหราชอาณาจักรบ่อยๆเรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.