094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

INTO Newcastle (Direct pathway to Newcastle University)

University of Newcastle upon Tyne หรือเรียกสั้นๆ ว่า Newcastle University เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัยขนาดกลาง มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและวิจัยทางแพทยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นจากส่วนงานของ Durham University ที่แยกออกมาและพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัย Newcastle University เป็นหนึ่งในสองมหาวิทยาลัยในเมืองนิวคาสเซิล

Newcastle University ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม คศ. 1834 ในฐานะวิทยาลัยแพทย์ขนาดเล็ก ๆ Newcastle University มีวิทยาเขตหลักที่ย่านเฮย์มาร์เก็ต ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของใจกลางเมือง Newcastle, Newcastle University ตั้งอยู่ติดกับสวนสาธารณะ Leazes Park, สวนสาธารณะ Town Moor และ Northumbria University

ภายใน Newcastle University ประกอบด้วยอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาทิ อาคารอาร์มสตรอง ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 2431 ด้วยเงิน 18,000 ปอนด์ทองคำ ต่อมาได้มีการต่อเติมสร้างหอจูบิลี ซึ่งเสร็จในปี พ.ศ. 2437 เพื่อเป็นอนุสรณ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษกของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเมื่อปี พ.ศ. 2430 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2449 ได้มีการต่อเติมทางเข้าด้านตะวันตกเฉียงเหนือจนสำเร็จ อาคารทั้งหลังทำพิธีเปิดโดยสมเด็จพระราชาธิบดีเอ็ดเวิร์ดที่เจ็ด  ภายในอาคาร ประกอบด้วยโถงคิงส์ (King’s Hall) ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตให้เรียกชื่อเช่นนั้น โถงดังกล่าวใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีมอบปริญญาบัตร ด้านข้างอาคารเป็นลานอนุสรณ์สำหรับคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาซึ่งต้องสูญเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง

นอกจากอาคารอาร์มสตรองแล้ว ยังมีอาคารบรูซ (ฺBruce Building) ซึ่งสร้างราว ๆ พ.ศ. 2439 – 2443 ออกแบบโดยโจเซฟ ออสวอลด์ (Joseph Oswald) แต่เดิมใช้เป็นโรงสุราของบริษัทนิวคาสเซิลบรูเวอรี (Newcastle Brewery Limited)

อาคารที่สร้างใหม่ของมหาวิทยาลัย หนึ่งในนั้นคือ อาคารเดวอนเชอร์ (Devonshire Building) ซึ่งเปิดในปี พ.ศ.2544 เป็นอาคารประหยัดพลังงานซึ่งติดตั้งเซลล์สุริยะ กระแสไฟฟ้าที่ได้จะนำไปควบคุมระบบม่านควบคุมแสงในอาคาร ตลอดจนมีการใช้พลังงานน้ำร้อนใต้ดินทำความร้อนให้แก่อาคาร จนได้รับรางวัลกรีนกาวน์ (Green Gown)

Newcastle University มีห้องสมุดขนาดใหญ่  3 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดโรบินสัน ซึ่งเป็นหอสมุดกลาง ตั้งชื่อตามฟิลิป โรบินสัน (Philip Robinson) พ่อค้าขายหนังสือและผู้อุทิศเงินแก่มหาวิทยาลัย, ห้องสมุดวอลตัน ซึ่เป็นหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ ตั้งชื่อตามจอห์น วอลตัน (John Walton) อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ห้องสมุดวอลตันเป็นห้องสมุดที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สำนักบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Services) ได้ใช้ด้วย และ ห้องสมุดกฎหมาย ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชาร์เทอร์มาร์ก (Charter Mark) ในฐานะที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดดีเด่น นอกจากห้องสมุดขนาดใหญ่แล้ว มหาวิทยาลัยยังมีห้องสมุดขนาดเล็กตามภาควิชาต่าง ๆ

ข้อมูลที่น่าสนใจของเมือง Newcastle upon Tyne

 • ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • เมืองอันทันสมัยทีมีประวัตศาสตร์อันยาวนาน
 • เมืองมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนและนักศึกษากว่า 40,000 คน
 • ชาวเมืองมีชื่อเสียงในเรื่องความเป็นมิตรและรักความสนุกสนาน
 • เป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
 • เป็นเมืองที่ขนาดไม่ใหญ่เกินไป สามารถเดินทางรอบตัวเมืองได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยการเดิน โดยรถเมล์ หรือโดยรถไฟใต้ดิน (Metro)
 • สามารถเดินทางได้โดยง่ายไปยังเขตชานเมืองที่สวยงาม และแนวชายฝั่งทะเลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
 • ค่าครองชีพที่ไม่สูงนักเรียนปริญญาโทอังกฤษ
 • ห่างจากกรุง London ไม่ถึงสามชั่วโมงเมื่อเดินทางโดยรถไฟ
 • มีเที่ยวบินเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ ที่ดีเยี่ยม และ สามารถเปลี่ยนเครื่องได้ที่ Amsterdam, Paris และ Dubai

Newcastle University Reputation :

 • Top 1%  : Top 1% of universities in the world (QS World University Rankings 2015-2016)
 • Top 200 : Top 200 university, ranking 196th in the Times Higher Education World University Rankings 2015-2016
 • อันดับ 162 : 162nd in the QS World University Rankings 2015-2016
 • อันดับ 88 : Top 100 (88th) most international universities in the world (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016)
 • Top 20: One of the Top 20 most targeted universities in the UK by leading employers (The Times Top 100 Graduate Employers 2015)
 • Awarded 5 QS Stars for Student Employability in 2016
 • Top 20 : Top 20 ranking for graduate career prospects (The Complete University Guide 2016)
 • อันดับ 2 : 2nd in the UK’s well-regarded Russell Group and global Top 10 for Careers Service (International Student Barometer Autumn 2015)
 • อันดับ 1 : Newcastle ranked No. 1  in the UK for social life (Times Higher Education Student Experience Survey 2015)
 • อันดับ 7 : in the UK for overall student experience (Times Higher Education Survey 2016)
 • Top 12 : in the world for international student satisfaction (International Student Barometer Autumn 2015)

คณะต่างๆ ของ Newcastle University  ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับชื่อดังต่างๆ  ดังนี้

 • 3rd ของ UK ด้าน Media and Communications (The Times and The Sunday Times Good University Guide 2016)
 • 3rd ของ UK ด้าน Architecture (The Times and The Sunday Times Good University Guide 2016)
 • 14th ของ  UK ด้าน Accounting and Finance (The Complete University Guide 2016)
 • Top 25 ของ  UK ด้าน engineering-related subjects (The Times and The Sunday Times Good University Guide 2016)

หลักสูตรที่เปิดสอนใน INTO Newcastle University

1. English Language Program

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป และนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อที่ Newcastle University มีหลักสูตรดังนี้

 • English for University Study
ระยะเวลาหลักสูตร: Minimum of 1 term (3 months)
วันเริ่มเรียน: September, January, April or July
ค่าเรียน: From £4,600 per term
Entry requirements
อายุ: 17 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน: N/A
ระดับภาษาอังกฤษ: IELTS 3.0 or equivalent
 • Pre-Sessional English เป็นหลักสูตรระยะสั้นแบบเข้มข้น สำหรับนักศึกษาที่ได้ผลตอบรับจาก Newcastle University แล้ว แต่ยังมีผลภาษาอังกฤษน้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ระยะเวลาหลักสูตร: 6 or 10 weeks
วันเริ่มเรียน: June and July
ค่าเรียน: From £ 2,850
Entry requirements
อายุ: 17 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน: Offer of a place at Newcastle University
ระดับภาษาอังกฤษ: IELTS 5.5 – 6.0 or equivalent
 • Study Abroad with English เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการได้รับประสบการณ์การไปเรียนในสหราชอาณาจักรเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ โดยการเรียนบางวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีร่วมกับนักศึกษาของ Newcastle University โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ
 1. ส่วนที่ 1 – ภาษาอังกฤษ
 2. ส่วนที่ 2 – หลักสูตรทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาหลักสูตร: 6 – 18 months
วันเริ่มเรียน: September, January, April, July
ค่าเรียน: From £4,600 per term
Entry requirements
อายุ: 17 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน: One year of study at a university or college overseas
ระดับภาษาอังกฤษ: IELTS 5.0 – 6.0 or equivalent

2. International Foundation

เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางวิชาการแก่นักศึกษาต่างชาติ เทียบเท่ากับหลักสูตร A-Levels ของสหราชอาณาจักร โดยให้การรับรองการเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1ในระดับปริญญาตรี ที่ Newcastle University ภายหลังจากจบหลักสูตรนี้ (นักเรียนจะได้รับ Newcastle University International Foundation Certificate เมื่อสำเร็จหลักสูตร) โดยมี Pathway สำหรับหลายสาขา ได้แก่

 • Business and Management
 • Humanities and Social Sciences
 • Physical Sciences and Engineering
 • Architecture
 • Biological and Biomedical Sciences

Key course facts of International Foundation Programs

ระยะเวลาหลักสูตร: 3 – 4 terms (9 – 12 months)
วันเริ่มเรียน: July, September and January
ค่าเรียน: from £17,995
Entry requirements
อายุ: 17 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน: จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับภาษาอังกฤษ: IELTS 5.0 – 5.5 or equivalent

3. International Year One

International Year One เป็นหลักสูตรที่เทียบเท่ากับการเรียนในชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรปริญญาตรี และให้การรับรองการเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนโดย Newcastle University Business School เหมาะสำหรับผู้ที่มีคะแนนทางวิชาการ และ ระดับผลภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ Newcastle University Business School กำหนดไว้สำหรับการเข้าเรียนโดยตรง รวมไปถึงวิชา BA (Hons) Business Management และ BSc (Hons) Marketing โดยมีหลายสาขา ได้แก่

 • International Year One in Architechture
 • International Year One in Business

Key course facts of International Year One Programs

ระยะเวลาหลักสูตร: 3 – 4 terms (9 – 12 months)
วันเริ่มเรียน: July, September and January
ค่าเรียน: from £17,995
Entry requirements
อายุ: 17 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน:

 

A-levels, Foundation, 1st year degree

ระดับภาษาอังกฤษ: IELTS 5.5 – 6.0 or equivalent

4. Graduate Diploma

Graduate Diploma เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลา (full time) เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาต่างชาติในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทบางวิชาของสาขา Architecture, Business and Humanities

นักศึกษาที่จบหลักสูตร Graduate Diploma ด้วยคะแนนที่กำหนดจะได้รับการรับรองว่าสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 • Architecture
 • Business and Humanities

Key course facts of Graduate Diploma Programs

ระยะเวลาหลักสูตร: 3 terms (9 months)
วันเริ่มเรียน: September and January
ค่าเรียน: from £18,495
Entry requirements
อายุ: 17 ปีขึ้นไป
ระดับผลการเรียน:

 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ระดับภาษาอังกฤษ: IELTS 5.0 or equivalent

INTO เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรดังนี้

 1. Foundation และ Diploma สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 2. Graduate Diploma สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
 3. หลักสูตรภาษาอังกฤษได้แก่ General English, English for University Studyเป็นต้น

ทั้งหลักสูตร Foundation, Diploma และ Graduate Diploma นี้จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแต่ยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ เช่น คะแนนภาษาอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการรับเข้าเรียน โดยนักศึกษาที่จบหลักสูตร Foundation, Dilploma และ Graduate Diploma จะได้รับการการันตีเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยนั้น ๆ หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อเรียนที่ INTO
สถาบันของ INTO ตั้งอยู่ภายในแคมปัสของมหาวิทยาลัย นักศึกษาของ INTO สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  ยกเว้น INTO ที่ แมนเชสเตอร์ และลอนดอน ไม่ได้ตั้งอยู่ในแคมปัสของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับ INTO มีดังนี้

 • University of East Anglia  (Norwich, UK)
 • University of Exeter ( Exeter, UK )
 • University of Newcastle ( Newcastle, UK)
 • Glasglow Caledonian University  (Glasgow, UK)
 • The Universtiy of Manchester  (Manchester, UK)
 • City University London ( London, UK )
 • Queen’s University Belfast  ( Belfast, Northern Ireland )
 • Oregon State University  ( Oregon, USA )
 • University of South Florida (Florida, USA)
 • The University of Alabama at Birmingham (Alabama, USA)
 • Colorado State University (Colorado, USA)
 • George Mason University (Virginia, USA)
 • Marshall University ( West Virginia, USA)
 • Saint Louis University ( Saint Louis, USA)
 • Washington State University ( Washington ,USA)

ข้อมูลทั่วไปของ INTO Newcastle

INTO Newcastle ตั้งอยู่ใจกลาง City-centre campus ของมหาวิทยาลัย Newcastle ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟใต้ดิน Haymarket และ ถนนช้อปปิ้งสายหลัก Northumberland Streetเรียนปริญญาโทอังกฤษ

คณะยอดนิยมของ Newcastle University

Course Duration ค่าเรียน (GBP) ค่าเรียน ( Baht)
Ageing
Ageing and Health MRes 12 months 17,080 854,000
Medical Sciences MSc 12 months 17,080 854,000
New! Medical Sciences MRes 12 months 17,080 854,000
Systems Biology MRes 12 months 17,080 854,000
Agriculture
Agricultural and Environmental Science MSc 12 months 17,080 854,000
Animal Behaviour MRes 12 months 17,080 854,000
Biodiversity Conservation and Ecosystem Management MSc 12 months 17,080 854,000
Ecological Farming and Food Production Systems MSc 12 months 17,080 854,000
Environmental Resource Assessment MSc 12 months 17,080 854,000
Environmental Science Integrated PhD 12 months 23,200 1,160,000
Food and Rural Development Research MSc 12 months 13,315 665,750
Architecture, Planning and Landscape
New! Architectural Design Research MA 12 months 13,315 665,750
Architecture and Planning Studies MA 12 months 13,315 665,750
Architecture and Planning Studies (Design) MA 12 months 13,315 665,750
Planning and Environment Research MA 12 months 13,315 665,750
Planning for Developing Countries MSc 12 months 13,315 665,750
Planning for Sustainability and Climate Change MSc 12 months 13,315 665,750
New! Sustainable Buildings and Environments MSc 12 months 13,315 665,750
Town Planning MSc 12 months 13,315 665,750
Urban Design MA 12 months 13,315 665,750
Biological Science
Animal Behaviour MRes 12 months 17,080 854,000
Applied Animal Behaviour and Welfare MSc & PGDip 12 months 17,080 854,000
Bioinformatics and Computational Systems Biology MSc 12 months 17,080 854,000
Ecological Consultancy MSc 12 months 17,080 854,000
Environmental Science Integrated PhD 12 months 23,200 1,160,000
Biomedicine
New! Biosciences MRes 12 months 17,080 854,000
Biotechnology and Business Enterprise MRes 12 months 17,080 854,000
Cancer MRes 12 months 17,080 854,000
Epidemiology MRes 12 months 17,080 854,000
Immunobiology MRes 12 months 17,080 854,000
Medical Genetics MRes 12 months 17,080 854,000
New! Medical Sciences MRes 12 months 17,320 854,000
Molecular Microbiology MRes 12 months 14,320 787,600
Nanomedicine MRes 12 months 14,320 787,600
Neuroscience MRes 12 months 14,320 787,600
Stem Cells and Regenerative Medicine MRes 12 months 14,320 787,600
Systems Biology MRes 12 months 14,320 787,600
Toxicology MRes 12 months 14,320 787,600
Translational Medicine and Therapeutics MRes 12 months 14,320 787,600
Transplantation MRes 12 months 14,320 787,600
Biosciences
New! Biosciences MRes 12 months 14,320 787,600
New! Medical and Molecular Biosciences MRes 12 months 14,320 787,600
Medical Sciences MSc 12 months 14,320 787,600
New! Medical Sciences MRes 12 months 14,320 787,600
Systems Biology MRes 12 months 14,320 787,600
Biotechnology
Biotechnology and Business Enterprise MRes 12 months 14,320 787,600
Industrial and Commercial Biotechnology MRes 12 months 14,320 787,600
Industrial and Commercial Biotechnology MSc 12 months 14,320 787,600
Medical Sciences MSc 12 months 14,320 787,600
Nanomedicine MRes 12 months 14,320 787,600
Business and Management
Advanced International Business and Management MA/MSc 17 months Please contact us
Advanced International Business Management and Marketing MSc/MSc 17 months Please contact us
Arts, Business and Creativity MA 12 months 15,165 834,075
E-Business MSc 12 months 15,165 834,075
E-Business (E-Marketing) MSc 12 months 15,165 834,075
E-Business (Information Systems) MSc 12 months 15,165 834,075
Human Resource Management MA 12 months 15,165 834,075
Innovation, Creativity and Entrepreneurship MSc 12 months 15,165 834,075
International Business Management MA 12 months 15,165 834,075
International Human Resource Management MA 12 months 15,165 834,075
International Marketing MSc 12 months 15,165 834,075
Master of Business Administration MBA 12 months 19,800 1,089,000
Operations and Supply Chain Management MSc 12 months 15,165 834,075
Operations Management, Logistics and Accounting MSc 12 months 15,165 834,075
Strategic Planning and Investment MSc 12 months 15,165 834,075
Chemical Engineering
Applied Process Control MSc; PGDip 12 months 14,320 787,600
Chemical and Process Engineering Graduate Diploma 12 months 14,320 787,600
Clean Technology MSc; PGDip 12 months 14,320 787,600
Environmental Science Integrated PhD 12 months 20,605 1,133,275
Industrial Quality Technology MSc; PGDip 12 months 14,320 787,600
Microsystems Engineering MSc 12 months 14,320 787,600
Sustainable Chemical Engineering MSc; PGDip 12 months 14,320 787,600
Civil Engineering
Applied Hydrogeology MSc; PGDip (Residential and Flexible Learning) 12 months 14,320 787,600
Engineering Geology MSc 12 months 14,320 787,600
Engineering Geology with Consultancy Skills MSc 12 months 14,320 787,600
Environmental Engineering MSc 12 months 14,320 787,600
Environmental Science Integrated PhD 12 months 20,605 1,133,275
Geotechnical Engineering MSc 12 months 14,320 787,600
Hydroinformatics MSc 12 months 14,320 787,600
Hydrology and Climate Change MSc 12 months 14,320 787,600
Structural Engineering MSc 12 months 14,320 787,600
Structural Engineering with Consultancy Skills MSc 12 months 14,320 787,600
Transport and Business Management MSc; PGDip 12 months 14,320 787,600
Transport and the Environment MSc; PGDip 12 months 14,320 787,600
Transport Engineering and Operations MSc; PGDip 12 months 14,320 787,600
Transportation Planning and Policy MSc; PGDip 12 months 14,320 787,600
Computer Science
Advanced Computer Science MSc 12 months 14,320 787,600
Bioinformatics and Computational Systems Biology MSc 12 months 14,320 787,600
Computer Game Engineering MSc 12 months 14,320 787,600
Computer Science Integrated PhD 12 months 14,320 787,600
Computer Security and Resilience MSc 12 months 14,320 787,600
Computing Science MSc 12 months 14,320 787,600
E-Business (Information Systems) MSc 12 months 15,165 834,075
Internet Technologies and Enterprise Computing MSc 12 months 14,320 787,600

ที่ตั้งของสถาบัน INTO Newcastle

INTO Newcastle University
Old Library Building (Level 4)
Newcastle University
Newcastle upon Tyne
NE1 7RU
United Kingdom

 

ยนปริญญาโทอังกฤษ

3,000      144,000
5,040      241,920
7,560      362,880

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.