094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Guildford College

Guildford College ตั้งอยู่ ที่เมือง Guildford ซึ่งเป็นเมืองที่ยอมรับกันว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดใน Surreyอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนเพียง มี 2 Campus ดังนี้

1.Merrist Wood Campus

Merrist Wood Campus ตั้งอยู่ห่างจาก Guildford town เพียง 3 ไมล์ สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1918 ด้วย อาณาเขตกว่า 400 เอเคอร์ จึงเป็นแคมปัสที่ มีความกว้างและพื้นที่ไว้รองรับหลักสูตรต่าง ๆ ได้อย่างเพียบพร้อม เช่น สนามกอล์ฟ แปลงพืช ฯลฯ Merrist Wood Campus มีการเรียนการสอนสาขาต่าง ๆ ดังนี้
เกษตร, ภูมิศาสตร์, การออกแบบสวน, สัตวแพทย์, การจัดการ, ประชาสัมพันธ์ และ เทคนิคการกีฬา

2.Stoke Park Campus

Stoke Park Campus ตั้งอยู่ใน parkland ใกล้กับ Guildford town centre สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1939. ซึ่งเป็นที่เรียนหลักในสาขา บริการธุรกิจ, ศิลปะการออกแบบ, การก่อสร้าง, การโรงแรม, ศิลปะการสอน, การเรียน ระดับ A-Level รวมทั้ง การออกแบบทรงผม และ ความงาม Guildford College เป็น College เดียวใน Surrey ที่ได้รับเป็น Centres of Vocational Excellence  ในด้าน Travel and Tourism and in Business, Finance และ Accounting.

นอกจากนี้ยัง เปิดสอนในสาขา อื่น ๆ เช่น a new business suite, hair and beauty salons, art and design studios, photographic studios and darkrooms, construction craft and motor vehicle workshops, kitchens and restaurant open to the public, travel centre, state-of-the-art learning resource centre, dance and drama studios ใน Stoke Park Campus อีกด้วย

นอกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปแล้ว Guildford College ยังเปิดสอนหลักสูตรที่สำคัญอีกหลายหลักสูตรคือ

หลักสูตร International A Levels

นักเรียนไทยที่จบการศึกษาระดับ ม.6 แล้ว ยังไม่สามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในระบบของสหราชอาณาจักรได้ เนื่องจากการสมัครต้องใช้ผลการสอบ GCSE และ GCE “A” Level แต่ทางสหราชอาณาจักรเทียบวุฒิ ม.6 ของไทยเท่ากับ GCSE นักเรียนไทยมีโอกาสไปศึกษาต่อโดยใช้ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ไปศึกษา GCE “A” Level ในสถานศึกษาประเภท Tutorial College และสอบ GCE “A” Level ให้ได้ 2-3 วิชา ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี ทางเลือกวิธีนี้ทำให้นักเรียน เสียเวลาเรียนมาก แต่นักเรียนสามารถใช้วุฒิดังกล่าวสมัคร มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้ทุกแห่ง ทั้งนี้สถานศึกษาจะตอบรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับคะแนนผลการสอบ “A” level โดยที่ Guildford College ได้บรรจุสาขาดังนี้ลงไปในหลักสูตร A Level

•    Business Studies
•    Law
•    Media Studies
•    Psychology
•    English Literture
•    Language-Russian,Chinese,Spanish

โครงสร้างหลักสูตร International A Levels

•    22 hours tuition and directed study per week
•    Tutor groups of no more than 10
•    4 hours of personal and group tutorials per week
•    Free internet access
•    Assistance with university application and placement (any UK university)
•    Options for finding part-time work
•    In addition students can take extra English lessons for IELTS preparation and take the IELTS examination. IELTS is the standard test for English entry to UK academic courses.

ระยะเวลาการเรียนหลักสูตร 2 ปี และเทอมการเรียนการสอนเริ่มใน เดือน กันยายน ของทุก ๆ ปี
Year 1 September  – June (ปีถัดไป) : 3 terms
Year 2 September  – June (ปีถัดไป): 3 terms

หลักสูตร Access To University (International Foundation Year)

หลักสูตรของ Guildford College มีหลากหลาย นอกจาก A Level สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนปริญญาตรีในคณะที่เฉพาะเจาะจงแล้ว เรายังได้จัดเตรียมหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนปริญญาตรีในคณะทั่ว ๆ ไปโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลา ถึง 2 ปีในการเรียน A Level ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพิเศษเรียกว่า International Foundation year

เรียนหลักสูตร Foundation year หรือ Access หรือ Bridging Course ใช้เวลาศึกษาประมาณ 1 ปี หลักสูตรดังกล่าว จัดเป็นหลักสูตร พิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ที่มีระบบการศึกษาแตกต่าง จากระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร) เพื่อเตรียมความ พร้อมด้านภาษาอังกฤษและวิชาการให้แก่นักเรียนต่างชาติ ใน การที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโดยไม่ต้องสอบ GCE “A” Level หากสอบผ่านหลักสูตรนี้แล้วมหาวิทยาลัยและ College of Higher Education ซึงรับเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรีต่อไปได้

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนปริญญาตรีในสาขา Business Management และสาขาอื่น ใน University of Surrey มีคณะต่างๆ ดังนี้

•    BSc in Business Management
•    BSc in Management and Tourism
•    BSc in International Hospitality Management
•    BSc in International Hospitality and Tourism Management
•    BSc in Retail Management

ซึ่งในตอนท้ายของ Foundation Year นักเรียนจะได้เรียนในสาขา ต่าง ข้างล่างนี้ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเรียนระดับปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตร Access To University (International Foundation Year)

Studies subjects: Business Subject ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในหลักสูตร BTEC Business Higher National Diploma programme ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนในการเรียนระดับปริญญาตรีปีแรก ช่วยให้คุณพัฒนาความรู้ในด้านบริการ และช่วยเตรียมพร้อมก่อนที่จะเรียนในระดับปริญญาตรีต่อไป รวมทั้ง ภาษาอังกฤษในธุรกิจ English and Business English,การตลาด, การเงิน รวมทั้งความรู้ด้าน Tourism และ Hospitality

English Language: นักเรียนต้องเรียนอย่างน้อย 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรมุ่งเพื่อการสอบ IELTS เพื่อให้ได้สกอร์ 6.0

Study Skills: สอนให้นักเรียนเรียนรู้ หลักการเรียนและการทำรายงาน ช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่าอะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จในการเรียนในระดับปริญญาตรี เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ มหาวิทยาลัยใน UK ต้องการ เช่นการเรียนด้วยตนเอง การจดข้อความย่อ และ สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนด้วยตนเอง

นอกจาก University of Surrey(Guildford) หลักสูตรของ Guildford College ยังเป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้

•    Cardiff University
•    Kingston University
•    Manchester University
•    Nottingham Trent University
•    Oxford Brookes University
•    Portsmouth University
•    Royal Holloway University of London
•    Southampton University
•    The University of Westminster
•    University of Liverpool

ข้อกำหนดสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรนี้
•    อายุ มากกว่า 18 ปี
•    เรียนจบ มัธยมปลาย (การเรียน 12 ปีตามการศึกษาพื้นฐาน
•    ผล IELTS 5.0 (ในทุก หัวข้อ) หรือ TOEFL อย่างน้อย 500 คะแนน (213 in the computer based test)
•    ต้องมีผลการเรียนที่แสดงให้เห็นว่ามีความตั้งใจในการเรียนศึกษาต่อในระดับสูง
•    ในหลักสูตรนี้อาจจะยินยอมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่มีผล IELTS น้อยสามารถเข้าเรียนได้ด้วย

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.