02-009-1172, 094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

International House, Bristol

ค่าเรียนโปรโมชั่นของสถาบันภาษา International House, Bristol

*1 GBP = ฿41.00

Course Duration Regular price (GBP) Promotion price (GBP) Promotion price (THB)*
Intensive English 20 lessons  (15 hrs/week) Morning class 12 weeks (10 weeks free 2 weeks ) 2,880 2,400 98,400
16 weeks (13 weeks free 3 weeks) 3,680 2,990 122,590
24 weeks (20 weeks free 5 weeks ) 5,750 4,600 188,600
36 weeks (29 weeks free 7 weeks) 7,560 6,090 249,690
Super Incentive 30 lessons  ( 22.5 hrs/week) Morning class 12 weeks (10 weeks free 2 weeks ) 3,300 2,750 112,750
16 weeks ( 13 weeks free 3 weeks) 4,240 3,445 141,245
24 weeks (20 weeks free 4 weeks) 6,625 5,300 217,300
36 weeks ( 29 weeks free 7 weeks) 8,820 7,105 291,305

 

Why study at International House, Bristol University

  1. International House, Bristol มุ่งมั่นด้านการสอนภาษา  และให้ความสำคัญกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ดังนั้นเราจึงมีการสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ทุกคนเพื่อสอบถามความต้องการของนักเรียน เพื่อที่โรงเรียนจะได้รู้เกี่ยวกับนักเรียนมากขึ้น ซึ่งทำนักเรียนได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเอง  เรียนต่ออังกฤษ
  2. นอกจากนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมภาษาอังกฤษกับทางโรงเรียน  นักเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่ตัวเองสนใจได้ International House, Bristol อยากให้นักเรียนรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนตั้งแต่วันแรกที่เข้ามา เพราะถ้านักเรียนรู้สึกว่า International House, Bristol เหมือนบ้าน ก็จะผ่อนคลายและสามารถพัฒนาทักษะได้เร็วขึ้น เรียนต่ออังกฤษ
  3. คณาจารย์และรูปแบบการเรียนการสอน  อาจารย์ที่มีคุณภาพทุกคนมีวิธีพิเศษในการสอนให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ทันสมัย และผ่อนคลาย
  4. ความหลากหลายของหลักสูตร โรงเรียนมีหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปในตอนเช้า รวมถึงกิจกรรมในช่วงบ่ายที่รวมถึงสูตรเตรียมสอบหรือหลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง เช่น การทำวิดีโอหรือการทำละคร
  5. การพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษ  นักเรียนจะพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน  การพูดและการฟัง รวมถึงคำศัพท์และไวยากรณ์ใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เรียนต่ออังกฤษ
  6. International House, Bristol จะดูแลการเรียนรู้ของนักเรียนทุกๆ ด้าน ไม่ใช่แค่ขณะเรียนอยู่แต่หมายถึงก่อนและหลังเรียนด้วย
  7. อาจารย์ทุกท่านต้องผ่านการรับรองว่าจบด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และจะต้องผ่านหลักสูตรการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงว่าอาจารย์ทุกท่านจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสม่ำเสมอรวมการเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการสอนเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะประสบความสำเร็จในการเรียน เรียนต่ออังกฤษ
  8. International House, Bristol มีวิธีการพิเศษเพื่อช่วยให้นักเรียน สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยไม่เครียด ซึ่ง IH Bristol คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการช่วยให้นักเรียนรู้สึกมั่นใจการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่ง IH Bristol มีหลากหลายวิธีการNorthumbria University

ตั้งแต่วันแรกในบทเรียนบทแรก IH Bristol  มุ่งเน้นธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากภาษาที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน โรงเรียนจะสอนระดับการใช้สำนวน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่าพวกเขากำลังสื่อสารแบบเป็นธรรมชาติ เหมือนกับภาษาอังกฤษเป็นภาษาของตัวเอง IH Bristol  สนับสนุนให้นักเรียนใช้คำศัพท์มากมายผ่านกิจกรรมกว่า 100 กิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งมั่นใจได้ว่ามีความหลากหลายของสำนวนและเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรม เรียนต่ออังกฤษ

ในฐานะที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมครู IH Bristol ตระหนักได้ถึงวิธีการและทฤษฎีใหม่ๆ ในการเรียนการสอน จึงทำให้แน่ใจได้ว่านักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากสิ่งเหล่านี้  ครูฝึกสอนก็จะได้สอนในชั้นเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนที่คิดว่าจะใช้เวลาในประเทศอังกฤษให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนักเรียนบางคนจะได้รับการพิจารณาพิเศษโดยครูฝึกว่าจะได้รับอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนฟรีเป็นพิเศษสำหรับพวกเขาด้วย

U


zp8497586rq

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 90 Fifty Fifth Thonglor, Unit 4L4 (4th. Fl.), Sukhumvit 55 (Thonglor 2), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 2-009-1172, (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institue.com Copyright © 2019 All Rights Reserved.