094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Adcote School for Girls

Adcote School for Girls ตั้งอยู่ที่  village of Little Ness, 5 ไมล์ (8 กิโลเมตร) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Shrewsbury, Shropshire ประเทศอังกฤษ ห่างจากเมือง Manchester และ Birmingham ประมาณ 1 ชั่วโมง และห่างจาก London ประมาณ 2-3 ชั่วโมง Adcote School for Girls ตั้งอยู่บนพื้นที่รายล้อมไปด้วยสวนสวยกว่า 30 Acre

Shrewsbury เป็นเมืองในเขต Shropshire ซึ่งมีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายจึงมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวชมความสวยงามของเมืองนี้ และยังได้รับรางวัลว่าเป็นเมืองที่มีดอกไม้สวยงาม รวมทั้งมีการจัดงานเทศกาลต่างๆ มากมาย เช่น Shrewsbury Flower Show , Annual Darwin Festival , Shrewsbury Folk Festival

อาคารของโรงเรียน Adcote School for Girls คงไว้ซึ่งศิลปะดั้งเดิมโดยตัวอาคารมีสีขาวดำและถนนเล็กโดยรอบ ซึ่งเป็นบรรยากาศของเมืองดั้งเดิมที่มีความสวยงาม และมีแม่น้ำไหลผ่าน

ด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 300 คน ทุกห้องเรียนของ Adcote School for Girls จึงมีจำนวนนักเรียนที่พอเหมาะ เพื่อให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง โรงเรียนเองยังมีกิจกรรมนอกห้องเรียนที่หลากหลายไว้รองรับความสนใจของนักเรียนทุกคนอีกด้วย

นักเรียนของ Adcote School for Girls มีผลคะแนนสอบ A Level อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากเมื่อเทียบกับโรงเรียนทั่วสหราชอาณาจักร โดยเป็นโรงเรียนที่มีผลงาน A Level ยอดเยี่ยมที่สุดใน Shropshire สำหรับปี 2014 มีคะแนนสูงเป็นอันดับ 32 ในประเทศ ยิ่งกว่านั้น นักเรียนที่จบจาก Adcote School for Girls ยังสามารถเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรเฉลี่ยถึง 50%

.

จากการปรับปรุงอาคารและพื้นที่ครั้งใหญ่ในปี 2014 Adcote School for Girls ได้เริ่มเฟ้นหาและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีศักยภาพได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของสถาบัน ในปี 2015 นี้ ทางโรงเรียนมีโครงการมอบทุนการศึกษาหลายทุนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นในหลากหลายสาขาเช่นวิชาการ ดนตรี ศิลปะ การแสดง และกีฬา บางทุนการศึกษานั้นครอบคลุมค่าเล่าเรียนสูงสุดถึง 100% เต็ม

ปิดสอนในระดับ : Year 4-13

จุดเด่น: โรงเรียนมัธยมดังในอังกฤษ โดดเด่นด้านวิชาการ Adcote School for Girls ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 12 ในระดับประเทศ สำหรับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ A-Level   นอกจากนั้นในปี 2011 – 2012 นักเรียนจากโรงเรียน Adcote School for Girls สามารถสอบผ่านในระดับ GCSE ได้ถึง 100% เต็ม และกว่า 60% ในระดับ A-Level สามารถสอบได้คะแนนเฉลี่ย A*-A

ค่าใช้จ่ายต่อเทอม ( 1 ปี มี 3 เทอม) :

ค่าเทอม มีรายละเอียดดังนี้

Year 4-6 ค่าเทอม 6,500 ปอนด์ ต่อเทอม หรือ ประมาณ 325,000 บาท

Year 7-9  ค่าเทอม 6,700 ปอนด์ ต่อเทอม หรือ ประมาณ 335,000 บาท

Year 10-13  ค่าเทอม 7,550  ปอนด์ ต่อเทอม หรือ ประมาณ 377,500 บาท

ค่าหอพักประจำ Boarding

Year 4-6 ค่าหอพัก  4,200 ปอนด์ ต่อเทอม หรือ ประมาณ 210,000 บาท

Year 7-9  ค่าเทอม 5,000 ปอนด์ ต่อเทอม หรือ ประมาณ 250,000 บาท

Year 10-13  ค่าเทอม 5,150  ปอนด์ ต่อเทอม หรือ ประมาณ 257,500 บาท

หมายเหตุ  อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 ปอนด์  เท่ากับ 50  บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียน และค่าหอพักเท่านั้น ไม่รวมค่าสมัครเรียน ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน ค่ารับสนามบิน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน

  1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
  2. นัดหมายการสัมภาษณ์โดยผ่านทาง Skype
  3. หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน พร้อมค่าลงทะเบียน 1,000 ปอนด์
  4. ส่งผลการเรียนและจดหมายรับรองจากโรงเรียนเดิม
  5. ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียน
  6. จ่ายค่าเทอมและค่าหอพัก
  7. ขอวีซ่าอังกฤษ
  8. เดินทาง

ระยะเวลาเปิด ปิด เทอม โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

Autumn Term เดือนกันยายน – กลางเดือนธันวาคม

Spring Term เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม

Summer Term เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.