094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Uncategorized

 • York Institute ศูนย์สมัครสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ

  h3>ในการลงทะเบียนสอบ IELTS ผู้สมัครต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

  1. ใบสมัคร IELTS
  2. คู่มือการลงทะเบียนปี 2555
  3. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา ที่ยังไม่หมดอายุจนกระทั่งวันสอบ
  4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว (วีซ่า สหรัฐอเมริกา) 2 ใบ ไม่สวมแว่นตา ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

  หมายเหตุ: ผู้พิการสามารถยื่นเรื่องขอจัดสอบเป็นกรณีพิเศษได้กับเจ้าหน้าที่จัดสอบโดยตรง

  ค่าทดสอบ

  • ค่าทดสอบ IELTS 6,300 บาท (นับจากการสอบรอบเดือนเมษายน 2554 เป็นต้นไป)
  • ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัครล่วงหน้าก่อนวันสอบและไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนหรือขอเปลี่ยนเป็นรูปแบบใดๆได้เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้สมัครไม่สามารถมาสอบในวันสอบด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนวันสอบเป็นวันสอบครั้งถัดไปหรือขอรับค่าธรรมเนียมสอบคืนได้ส่วนหนึ่งโดยผู้สมัครจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดย โรงพยาบาลรัฐบาล และต้องยื่นให้ศูนย์สอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
  • ศูนย์สอบจะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนวันสอบหรือเมื่อวันสอบในรอบนั้นเต็ม
  • ในกรณีที่สถาบันการศึกษาหรือกลุ่มผู้สนใจต้องการให้จัดสอบพิเศษสอบสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบโดยตรงได้

   

  วันสอบ IELTS ปี 2555

  เดือน กรุงเทพ
  กุมภาพันธ์ 25
  มีนาคม 8
  10*
  17
  31*
  เมษายน 12, 14, 21*, 28
  พฤษภาคม 10, 12*, 19, 26*
  มิถุนายน 9*, 14, 16, 30*
  กรกฎาคม 7, 21*, 28
  สิงหาคม 4*, 11, 25*
  กันยายน 1*, 15, 22*
  ตุลาคม 13*, 20, 27*
  พฤศจิกายน 3, 8, 17*, 24
  ธันวาคม 1*, 6, 8*, 15

   

  หมายเหตุ: วันสอบที่เป็นเครื่องหมายดอกจัน (*) จะสามารถสมัครสอบได้ทั้ง General Training และ Academic modules ตัวอักษรปกติจะสมัครสอบได้เฉพาะ Academic modules เท่านั้น

  > Read More
 • ELS, Santa Cruz

  ELS/Santa Cruz ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง Santa Cruz ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ ริมทะเลบนอ่าว Monterey อันเป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเลที่สวยงาม

  > Read More
 • ELS, Loyola Marymount University (LMU)

  Loyola Marymount University (LMU) เป็นมหาวิทยาลัยระบบแคทอลิคที่ใหญ่ที่สุดในย่านชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ โดยมีวิทยาเขตตั้งอยู่ที่เมือง Los Angeles

  > Read More
 • ELS, California State University Stanislaus

  California State University Stanislaus เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่ตั้งที่ดีเยี่ยม คือที่ Central Valley ซึ่งอยู่ที่ศูนย์กลางของรัฐ California ซึ่งอยู่ห่างจาก San Francisco Bay Area. Monterey และ Sacramento ไม่มากนัก

  > Read More
 • ELS California, Berkley

  ELS Berkeley ตั้งอยู่ในย่าน  San Francisco  Bay Area  ที่มีสภาพอากาศพอเหมาะกำลังดี  มีระบบการคมนาคมสาธารณะที่ดี  และสามารถเดินทางไปยังเมือง   San Francisco, San Jose  และ  Marin  County ได้อย่างสะดวกสบาย

  > Read More
 • ELS California, Santa Clarita :COLLEGE OF THE CANYONS

  ELS Santa Clarita ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตอันสวยงามขนาด 372 ไร่ของ College of the Canyons (COC) อยูห่างจากเมือง Los Angeles ไปทางตอนเหนือเพียง 55 กิโลเมตร

  > Read More
 • ELS Nevada, Las Vegas : COLLEGE OF SOUTHERN NEVADA

  ELS ตั้งอยู่ใน International Center ภายในวิทยาเขต West Charleston ของ The College of Southern Nevada (CSN) ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากย่านใจกลางเมือง Las Vegas ไปทางตะวันตกเพียง 9.6 กิโลเมตร The College of Southern Nevada (CSN) เป็นวิทยาลัยชุมชนที่เจริญเติบโตรวดเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา

  > Read More
 • ELS Idaho, Pocatello : IDAHO STATE UNIVERSITY

  ELS Idaho, Pocatello ตั้งอยู่ภายใน ldaho State University มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีขนาด 2.170 ไร่ ตั้งอยู่ในเมือง Pocatello ที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาในรัฐ Idaho , Forbesได้จัดอันดับให้เมืองนี้ติดหนึ่งในสิบของ เมืองเล็กที่ดีที่สุดในอเมริกา Pocatello มีสภาพอากาศสบายๆ ค่าครองชีพไม่สูงและอยู่ห่างจากเมือง Salt Lake City อุทยานแห่งชาติ Yellowstone อุทยานแห่งชาติ Grand Telon และ Sun Valley เพียง 2 ชั่วโมง

  > Read More
 • ELS California, San Francisco : GOLDEN GATE UNIVERSITY

  ELS/San Francisco ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต Golden Gate University (GGU) ซึ่งอยู่ในใจกลางเมือง San Francisco

  > Read More
 • ELS California, Berkeley

  ELS Berkeley ตั้งอยู่ที่ Hillside Hall ซึ่งเป็นอาคารหอพักและห้องเรียนทั้งสำหรับนักศึกษา ELS และนักศึกษา UC Berkeley , ELS ตั้งอยู่ในย่าน San Francisco Bay Area ที่มีสภาพอากาศพอเหมาะ มีระบบการคมนาคมสาธารณะที่ดี และสามารถเดินทางไปยังเมือง San Francisco, San Jose และ Marin County ได้อย่างสะดวกสบาย

  > Read More
 • ELS Oregon, Ashland : SOUTHERN OREGON UNIVERSITY

  ELS/Ashland ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของ Southern Oregon University ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของชายแดนรัฐ California, Ashland ตั้งอยู่ประมาณกึ่งกลางเมืองระหว่างเมือง Portland ในรัฐ Oregon และเมือง San Francisco นักศึกษาจึงสามารถใช้เวลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไปเที่ยวเมืองทั้งสองได้

  > Read More
 • INTO UK

  into-newcastleinto east anglia1into exeter copyinto-city-university into-glasgow

  > Read More
Pages : 123456

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.