02-009-1172, 094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Blogs

“อยากเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศเริ่มต้นยังไงดี” มาชมคลิปน้องจูน blogger สาวสวยจากเพจชื่อดัง JellyJune กันค่ะ

นอกจากแนะนำว่าจะเริ่มต้นไปเรียนต่อต่างประเทศยังไงแล้ว น้องจูนยังมาบอกเล่าความประทับใจในบริการของ York Institute ด้วยค่ะ

ไปติดตามฟังน้องจูนกันเลยค่าา

 

ขอบคุณน้องจูนมากค่ะที่ให้โอกาส York ได้ดูแลน้องจูนในการไปศึกษาต่อต่างประเทศครั้งนี้ วันนี้น้องจูนประสบความสำเร็จไปอีกก้าวแล้วทั้งในเรื่องชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงาน พี่ๆ ทุกคนภูมิใจและขอเป็นกำลังใจให้น้องจูนประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะ

ติดตามผลงานของน้องจูนได้ที่ Facebook    https://www.facebook.com/jellyfatfish/

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 90 Fifty Fifth Thonglor, Unit 4L4 (4th. Fl.), Sukhumvit 55 (Thonglor 2), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 2-009-1172, (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institue.com Copyright © 2019 All Rights Reserved.