094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

TAFE NSW (New South Wales)

TAFE (Technical And Further Education) เรียนต่อออสเครเลีย
TAFE สถาบันการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย ที่มีเครือข่ายมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย
เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและ วิชาชีพในทุกสาขาวิชา  บริหารและดำเนินการโดยรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรทุกหลักสูตรมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

TAFE เปิดสอนหลักสูตรสอนและจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้แก่ชาวออสเตรเลียและนักศึกษา ทั่วไปรวมไปถึงนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย TAFE เป็นสถาบันที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศออสเตรเลียเพื่อฝึกนักศึกษาให้มีความพร้อมในภาคปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน TAFE มีนักศึกษาสมัครเรียนปีละกว่า 500,000 คนที่สมัครเข้ามาเรียนในรัฐ New South Wales

หลักสูตรทุกหลักสูตรเปิดสอนตั้งแต่ในระดับประกาศนียบัตร(Certificate) จนถึงระดับอนุปริญญาขั้นสูง(Advance Diploma) โดยมีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6เดือน จนถึง 2ปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรนั้นๆ หลังจากนักเรียนที่จบในระดับ Diplama จาก TAFE แล้วก็สามารถไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องใช้ผลสอบใดๆ ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย และวุฒิการศึกษาที่ได้มา จะสามารถนำมาประยุกต์ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TAFE Ultimo เรียนต่อออสเตรเลีย

TAFE มีวิทยาเขตอยู่หลายที่ในซิดนีย์ วิทยาเขตที่นักเรียนต่างชาติให้ความสนใจมากที่สุดคือ TAFE วิทยาเขต Ultimo ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และสะดวกสบายต่อการเดินทาง เพราะจาก TAFE  Ultimo ใช้เวลาเดินเพียงแค่ 5 นาทีก็ถึงสถานีรถไฟ Central Station ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ New South Wales นอกจากนี้ TAFE  Ultimo ยังใกล้กับศูนย์การค้า, ตลาดสด China Town และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ภายในบริเวณโรงเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษามากมาย อาทิ Wi-Fi, แผนกช่วยเหลือนักเรียนหางานพิเศษ, ฟิตเนส, ร้านอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย TAFE มีคณาจารย์ชาวออสเตรเลียที่สูงด้วยคุณวุฒิ และมากด้วยประสบการณ์การสอนให้แก่นักเรียนต่างชาติ ซึ่งนักเรียนของ TAFE มีทั้งนักศึกษาชาวออสเตรเลียและมีนักศึกษาต่างชาติมาจาก 80 ประเทศทั่วโลก จึงทำให้นักเรียนทุกคนที่เรียนอยู่ที่ TAFE จะสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราเชื่อว่าภาษาอังกฤษที่ดีจะเป็นพื้นฐานอันแข็งแรงสำหรับอนาคตและการ ทำงานในวันข้างหน้า

Why study english at TAFE เรียนต่อออสเตรเลีย

  • เรียนอย่างมีความสุขและสนุกไปกับบรรยากาศการเรียนนานาชาติ ล้ำหน้าด้วยความทันสมัยใจกลางเมืองซิดนีย์
  • สนุก ไปกับการเรียนในวิทยาเขตขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนชาวออสเตรเลียและนักเรียนจาก นานาชาติ 80 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้เราได้พัฒนาการประสบการณ์อยู่ร่วมกับชาวต่างชาติมากขึ้น
  • ทำความฝันให้เป็นความจริงด้วยการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแบบ Pathways โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ IELTS และผลสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ
  • สร้าง ความสำเร็จที่ดีที่สุดด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ มีอุปกรณ์การสอนที่ดีเยี่ยม ประกอบกับห้องสมุดที่เป็นแหล่งความรู้ชั้นเลิศ และอาจารย์ผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์
  • เพิ่มความมั่นใจในการเรียนที่มีคุณภาพเพื่อโอกาสในการฝึกงานและโอกาสในการได้รับการจ้างงานในอนาคต
  • หลักสูตรการเรียนและการฝึกฝนแบบมืออาชีพ ครอบคลุมถึงการโต้วาที การนำเสนองาน การค้นคว้าวิจัย การติดต่อสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  • เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน Resume และฝึกฝนประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งาน
  • อาจารย์ของ TAFE จะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในอนาคต

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนใน TAFE เรียนต่อออสเตรเลีย

– General English  ภาษาอังกฤษทั่วไป
– English for Academic Purposes ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
– High School Preparation ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
– IELTS Preparation ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมการสอบ IELTS

ค่าเรียนของสถาบัน TAFE NSW เรียนต่อออสเตรเลีย

*1 AUD = ฿26.00 เรียนต่อออสเตรเลีย

Course Weeks ค่าเรียน (AUD) ค่าเรียน (บาท)
General English 12 weeks  3,300 85,800
24 weeks 6,600  171,600
36 weeks 9,900  257,400
English for Academic Purpose (EAP) 12  weeks 4,320 112,320
24 weeks 8,640 224,640
36 weeks 12,960  336,960

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.