094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Kingsway Institute

Kingsway Institute สถาบันสอนภาษาคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ English Australia ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ในย่าน Town Hall เดินทางสะดวกเพราะอยู่ใกล้สถานีรถไฟ Town Hall และใกล้สาธารณูปโภคและศูนย์การค้ามากมาย Kingsway Institute ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ๆ มีชื่อเสียงมากมายอาทิ  Darling Harbor, China Town, Hyde Park, และศูนย์การค้า QVB
Kingsway Institute ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์เจ้าของภาษาที่มากด้วยประสบการณ์และเป็นกันเองกับ นักเรียนต่างชาติทุกคน สถาบันจัดห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ครบครันและทันสมัย จึงทำให้นักเรียนที่เดินทางมาเรียนต่อออสเตรเลียของ Kingsway Institute ทุกคนได้รับความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากทางอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ทุกคน

Why study at Kingsway Institute

  • Improving your future career prospects
  • Intensive study
  • Flexible, easy enrolment ทุกหลักสูตรเปิดสอนทุกวันจันทร์
  • Mixing with students of other nationalities มีนักเรียนจากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก
  • Premium teaching staff

อาจารย์ ที่สอนเต็มเวลาของ Kingsway Institute จะได้รับคุณวุฒิไม่จาก  TESOL ก็จาก CELTA. Kingsway Institute จะเลือกอาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่ตรงกับหลักสูตรที่สอนเท่านั้น และสำหรับหลักสูตร IELTS Kingsway ใช้ผู้สอนที่เชี่ยวชาญการสอบ IELTS เท่านั้นมาเป็นผู้สอนหลักสูตรนี้

  • Premium services

Kingsway Institute มีบริการเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตใน Sydney ของนักเรียน โดยนักเรียนอาจเลือกรับบริการทาง online หรือ  Admin/Student Service Department ที่ชั้น 1 ก็ได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. General English สำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำ วัน เช่นเพื่อการศึกษาหรือเพื่อทำงาน เน้นฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
  2. English for Academic Purposes เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่เตรียมตัวเข้าไปศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเน้นไปในทางภาษาอังกฤษวิชาการ หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ โดยเฉพาะ
  3. IELTS Preparation เป็นหลักูตรที่เตรียมความพร้อมทักษะทางด้านการสอบ IELTS เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเทคนิคในการสอบ พร้อมกับแนวข้อสอบของ IELTS เพื่อให้นักเรียนได้ทำคะแนนได้ในระดับที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่ตั้งของสถาบัน

Kingsway Institute: Level 1, 110 Bathurst Street. Sydney. NSW 2000

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.