094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

ILSC Australia

มอบโปรโมชั่นค่าเรียนเหลือเพียง AU$ 260 / week ทุกแคมปัส

 

ILSC Language School เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1991 ในปัจจุบันมีโรงเรียนในหลายๆ ประเทศทั้งแคนาดา อินเดีย และออสเตรเลียที่มีโรงเรียนภาษาตั้งอยู่ใน Sydney และ Brisbane

ILSC Language School, Sydney ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ ในย่านธุรกิจใกล้กับเส้นทางรถประจำทางที่สำคัญและสถานีรถไฟโดยอยู่ในอาคาร Woolworths ซึ่งอยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดของซิดนีย์ ห่างจากห้างสรรพสินค้า Pitt Street, Darling Harbour และสวนสาธารณะที่สวยงาม Hyde Park เพียงไม่กี่นาที ใกล้กับสถานีรถไฟ Town Hall และใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งในเมืองซิดนีย์

ILSC Language School ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์และมีคุณภาพจึงทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากครูที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนที่มีคุณภาพ

 

ค่าเรียนโปรโมชั่นของสถาบัน ILSC Sydney,  Brisbane, Melbourne & Adelaide

* 1 AUD = 24 บาท

Course Duration Regular price (AUD) Promotion price (AUD) Promotion price (THB)
 Full Time Morning  20 lessons   8 weeks 2,640 2,080 49,920
 12 weeks 3,960 3,120 74,880
 24 weeks 7,920 6,240 149,760
 36 weeks 11,880 9,360 224,640

 

ILSC-Sydney มีสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนดังนี้:

  • ห้องเรียน 33 ห้อง
  • Computer Lab 2 ห้อง
  • ห้องพักผ่อน 2 ห้อง
  • ห้องครัว
  • FREE Wi-Fi
  • ห้องละหมาด
  • โต๊ะปิงปอง และเครื่องเล่นเกมส์อื่น ๆ
  • ห้องสมุด
  • Test Center

 

หลักสูตรที่เปิดสอนใน ILSC (นอกเหนือจากหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป)

COMMUNICATION OVERVIEW
Programs
Nighttime English Study: Business, Communication & Test Preparation ILSC Australia’s nighttime schedule provides a flexible learning option for students who want to work during the day, and focus on key English skills in the evening.
Tutoring in English Customize your language learning with private or semi-private tutoring tailored to your specific language learning needs. Add tutoring to your regular ILSC schedule to target weak skills, or take focused private instruction for particular language interests like Business, or other specialized English
Packages

 

Customized Group Package

Communication: Share a study abroad language and cultural immersion experience together with your group of 10 or more. Package programs are available year round.
Courses

 

Assertiveness

Develop skills to confidently handle personal and business situations. A wide variety of speaking and action skills are presented and used in the classroom. You will focus on developing fluency rather than on grammar correction or pronunciation difficulties unless they greatly interfere with communication. Develop new ways of expressing yourself in order to communicate clearly, make good choices, create realistic goals, and stand up for yourself in a positive way.
Conversation Build confidence and improve your fluency through daily practice, dialogues, role- plays and guided conversation.
Debating Learn to form logical, coherent opinions then present, support, and defend these opinions in debates. Debaters must be able to read and synthesize information, and then summarize and support their ideas. You will develop your speaking, listening, note-taking, and writing skills, and will improve your fluency, confidence, and critical thinking skills.
English Communication In the intermediate levels you will improve English speaking and listening skills through small group activities and lively classroom discussion. You will learn to express ideas in diverse social situations and build vocabulary in a wide range of subjects. At the upper levels, you will progress through Speaking Dynamics, refining expressive language skills, debate and use of persuasive language. You will achieve Speaking Excellence by developing strategies for critical thought by delving into controversial issues. Improve use of complex language structure such as irony, problem solving and debate. You will work on becoming proficient in English by participating in Discussion Circles that aim to build native-like fluency using sophisticated vocabulary in dynamic discussions on topics such as art, sports, psychology, food, science and technology.
English Foundation The English Foundation course focuses on the core languages skills you need to build a solid English foundation. These levels focus on developing communicative ability in English, including core listening, speaking, reading and writing with integrated grammar and vocabulary.
Listening Build comprehension of spoken language by practising listening activities taken from daily social and academic situations.
Pronunciation Practice and refine all aspects of pronunciation: sound, intonation, stress and mechanics. At the upper level, develop fluent and comprehensible speech through identification and correction of specific pronunciation weaknesses through diagnostic testing, teacher feedback, peer evaluation and self-monitoring.
Public Speaking Master the secrets of effective public speaking. Learn speech organization, delivery techniques and listening skills – an excellent way to push English skills to a higher level.
Speaking Dynamics Refine your expressive language skills by discussing current events. Advance communicatively through scripting and performing, debating, and use of persuasive language.
Speaking Excellence Develop strategies for critical thought by delving into controversial issues. Improve use of complex language structure such as irony, problem solving and debate.
Vocabulary Use and practice new vocabulary for a wide range of interesting and useful topics. You will expand your knowledge of everyday vocabulary, expressions and idioms, and develop strategies for learning new vocabulary.
ACADEMIC AND TEST PREPARATION OVERVIEW
Cambridge Mastery Program Academic and Test Preparation
IELTS Evening Study Academic and Test Preparation
IELTS Mastery Program Academic and Test Preparation
Nighttime English Study: Business,Communication & Test Preparation ILSC Australia’s nighttime schedule provides a flexible learning option for students who want to work during the day, and focus on key English skills in the evening
Courses

 

Academic Speaking & Listening

Students develop the speaking skills to participate effectively in academic classes and discussions, as well as to develop effective presentation skills.
Business English Cambridge Improve your business English vocabulary and skills by focusing on aspects of the Cambridge BEC tests. Focus on business vocabulary, reading, writing, speaking and listening skills for business situations. Increase your professional chances in global job markets as well as opportunities to work abroad.
Cambridge CAE (Certificate of Advanced English) The Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) is the fourth level of the Cambridge exams in English for Speakers of Other Languages (ESOL). It is an advanced exam.
Cambridge FAC (First Certificate in English) The Cambridge First Certificate in English (FCE) is the third level of the Cambridge exams in English for Speakers of Other Languages (ESOL). It is an upper intermediate level exam. FCE is designed for learners, whose command of English is adequate for many practical everyday purposes, including business and study. Successful candidates will have a wide grasp of vocabulary, and should be able to construct an argument and use appropriate communication styles for a variety of situations.
English for Academic Purposes Designed to help you pursue further academic studies in English, this course will strengthen your reading and writing skills. You’ll improve your grammar usage and build your vocabulary by exploring academic topics.
Grammar Improve your usage of standard English grammar.
IELTS (International English Language Testing System) The IELTS Preparation Program is designed for non-native speakers who would like to take the IELTS Exam. Our program begins with an initial IELTS practice test to assess students’ abilities. The instructor then focuses on meeting each student’s individual needs throughout the course. Students will regularly practice the different components of the test, focus on specific modules of the exam in-depth (listening, speaking, reading and writing) and also learn test-taking strategies.
Reading Learn how to effectively skim and scan business and academic documents. You’ll develop an understanding of plot, theme and character.
TOEIC Preparation Companies use this test to measure your ability to understand English business-related conversation and literature.
Writing Challenge yourself by practising your writing daily, learning correct language structure and writing techniques for diverse genres and audiences. Learn the secrets of writing excellent essays.
BUSINESS LANGUAGE OVERVIEW
 Programs

 

Nighttime English Study: Business, Communication & Test Preparation

Communication
Tutoring in English Academic and Test Preparation
Business Language
Communication
Business Language
Masteries

 

Business English & Hospitality Mastery

Business Language
Business English Communication Mastery – Australia Business Language
Courses

 

Business English

Practice speaking, listening, reading and writing in a business context. Topics include marketing, resume writing, job interview techniques and effective telephone communication.
Business English Cambridge Improve your business English vocabulary and skills by focusing on aspects of the Cambridge BEC tests. Focus on business vocabulary, reading, writing, speaking and listening skills for business situations. Increase your professional chances in global job markets as well as opportunities to work abroad.
Business Interview Skills Improve your interview skills, in person, online and over the phone. At the beginning of the course, you will share your personal employment goals.  The course will help you develop profession-specific English vocabulary based on the professional interests of the students.  You will be videotaped and critiqued to improve your professional presentation, pronunciation and language skills.
Business Presentation Skills Master the essentials of effective presentations. Build confidence in your ability to organize and deliver a speech, in English, in front of a business audience.
Business Writing Gain skills in written English communications, business proposals and writing for the web. Develop your expertise in writing resumes, cover letters and reports.
Café Work Skills Learn practical skills to work in a café! Ace the interview, sharpen your telephone skills and master the hustle and bustle of customer service.
English for Marketing In this course, students will develop the English skills needed in the exciting world of marketing. This course focuses on fundamental theories, concepts and hands-on practical experience.
English for Travel and Hospitality The tourism industry is one of the world’s largest employers. This interactive course helps you master industry-related English language skills while providing an understanding of tourism marketing, hospitality management, entertainment and promotion.
Job Ready The Job Ready course is designed to give students the basic language and job-search skills to find a position in an Australian workplace. Job Ready is ideal for Working Holiday students who want to quickly increase their language skills for the workplace, and learn the necessary tips and tricks to help them to secure work in Australia. However, student visa students may also choose the course to help them find part time work during their studies.
CREATIVE AND CULTURAL LANGUAGE OVERVIEW
Courses
Creative English – Storytelling Explore the creative side of English through dramatic role-play, storytelling, music, poetry and drawing. Study all the skills and then apply them to a creative end, from grammar to writing, pronunciation to public speaking and beyond
English Through Film & Video Expand your knowledge of colloquial vocabulary and expressions by studying and discussing films. Learn about cinematic techniques, read and write movie reviews, and discuss culture and ideas presented in films.
English Through Global Social Issues This course is designed to develop students’ English language skills through the study of global issues. Improve fluency and build vocabulary by exploring and discussing contemporary social issues. Topics reflect global concerns such as women’s and children’s rights, health care, religion and environmental issues.
English Through Media Studies Take this course if you are interested in developing your English skills through exploring media, social media and their impact on society. You will analyze both the structure and context of newspapers, magazines, television, radio and the Internet.
English Through Social Media Develop your English writing, reading, listening and speaking skills while exploring the history of social media and its various applications for business, politics and personal use. You will learn how social media is changing our world through examining case-studies, and participating in class discussions and a group project.
English Through Sydney Explore Sydney’s diverse neighborhoods and popular landmarks while you enhance your knowledge of everyday colloquial English to communicate more easily with native speakers outside the classroom. Informal language, including idioms, phrasal verbs and slang, will be taught in context for practical, real life situations.
English Through Yoga In this course you will develop English listening skills as you learn to follow physical instructions accurately while mastering the vocabulary of anatomy and movement. You will also gain physical strength, flexibility and stress management skills.
Social Media Writing Learn how to write content for the web by exploring established copywriting principles and adapting them to various online platforms. You will learn how to create convincing, engaging copy that reaches your intended online audience quickly and effectively.
Thinking & Problem Solving This life skills course is designed for students who want to develop creative thinking, flexibility, and decision making skills. You will learn informative, creative, constructive, critical, emotional, and organizational thinking skills. Apply these thinking strategies to various problems to come up with new and effective solutions.
UNIVERSITY PATHWAY OVERVIEW
Service
University Admissions Service University Pathway
Get support applying for Certificate, Diploma, Bachelor’s, Master’s, and PhD degree programs at any college or university in your country of study
Programs
University Pathway Program University Pathway
Completion of ILSC’s University Pathway Program fulfils the language entry requirement for more than 70 Universities, Colleges and TAFEs in Canada, the USA, and Australia, with no TOEFL or IELTS Test required! Prepare for success in an English language post-secondary program with ILSC
VOLUNTEER AND STUDY OVERVIEW
Programs
Volunteer Internship Program (VIP) Put your language skills to work in a volunteer internship that will help you add valuable experience and Australian references to your resume.
Prepare for success by learning language skills geared for a workplace environment
Receive ongoing support from ILSC’s Internship Coordinators and student advisors
Improve your language skills in a local workplace and gain international experience
WORK AND STUDY OVERVIEW
Service
FREE Job Club Get tips that will help you secure and keep a job in Australia by taking our FREE Job Club.
Available on an ongoing basis, check your activities calendar for times
Learn about bank accounts, attaining your tax file number and more
Get resume, cover letter and job application writing tips
Prepare for interviews, and learn about business culture in Australia
OTHER OVERVIEW
Programs
TESL for Young Learners (TESL-YL) Learn teaching techniques and practical classroom methods for teaching English to Young learners while you improve your own language skills.
Learn methods for teaching English to young learners ages 2–16
Practise your skills with your classmates by using games, songs, and more
Provides a great introduction for students planning to take a TESOL certification in the future

 

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.