094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

ABLITY English

ค่าเรียนโปรโมชั่นของสถาบัน Ability English

*1 AUD = ฿26.00

Course Weeks ค่าเรียนปกติ (AUD) ค่าเรียนโปรโมชั่น (AUD) ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
English Day (20 hours per week) 12 weeks 4,320 2,760 71,760
24 weeks 8,640 5,520 143,520
36 weeks 12,960 8,280 215,280
English Evening (20 hours per week) 12  weeks 3,840 2,640 68,640
24 weeks 7,680 5,280 137,280
36 weeks 11,520 7,920 205,920

Why study at Ability English

1.Ability’s Awards

2011 Award for Innovation in ELICOS
ในปี 2011 Ability English ได้รับรางวัล English Australia ETS TOEFL Award ในหลักสูตร General English Plus ซึ่งมีความพิเศษไม่เหมือนสถาบันสอนภาษาอื่น เพราะ

 • เข้าถึงความต้องการของนักเรียนแบบเฉพาะเจาะจงได้อย่างชัดเจน
 • Ability English มีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสนับสนุนการสอนให้เข้าถึงความต้องการของนักเรียน
 • Ability English ได้รับ feedback ที่ดีอย่างชัดเจนจากนักเรียน

2.Leading Innovations

Ability English มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษในแบบใหม่และมีประสิทธิภาพ

2.1 การออกเสียง

เพื่อพัฒนาให้นักเรียนพูดเร็วขึ้น ในการออกเสียงที่ดีนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ Ability English เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย  ใน เรื่องการฝึกการออกเสียง

Ability English จะสอนการออกเสียง และทักษะในการพูดที่คล่องแคล่วด้วยวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของ Ability English
การฝึกให้นักเรียนออกเสียงให้ดีนั้นจะพัฒนาการฟังและเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้คล่องขึ้นและดีขึ้น  วิธีการสอนออกเสียงของ Ability English นั้นจะทำให้นักเรียนพูดด้วยความมั่นใจขึ้นในภาษาอังกฤษ

ในหลักสูตร Pronunciation & Fluency นักเรียนจะได้รับ

•    การฝึกปากและหูในการพูดและการฟังเพื่อให้เข้าใจภาษาอังกฤษ
•    การฝึกที่ช่วยให้สมองทำงานเป็นภาษาอังกฤษโดยการจดจำเสียงและความหมายของคำเหล่านั้น
•    การพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง
•    การเรียนรู้ว่าการพูดภาษาอังกฤษอย่างไรให้มีสำเนียงเหมือนเจ้าของภาษา
•    การเรียนรู้ว่าจะลดอิทธิพลของภาษาพื้นเมืองเดิมของผู้เรียนได้อย่างไร
•    การพัฒนาความคล่องแคล่วของภาษาอังกฤษ
•    การสร้างคำศัพท์ให้มากขึ้น

The PRON method เป็นวิธีการที่ Ability English ใช้ในการสอนอ่านออกเสียงใน 3 ทักษะที่แตกต่างกัน
•    การสอนแบบ ESL  (English as a second language)
•    มีโค้ชในการสอนปฏิบัติ
•    การแก้ไขการพูด

The PRON method จะมีหลักในการสอนดังนี้
•    การออกเสียง :  Ability English สอนการออกเสียงให้เป็นเหมือนการร้อยเรียงของเสียงที่สามารถสื่อสารในทางสังคม, ทางจิตใจ หรือทางอารมณ์
•    การพูดซ้ำ  :  นักเรียนจะได้ฟังการพูดภาษาอังกฤษที่ดูธรรมชาติซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วพูดซ้ำหลายๆ ครั้งจนกระทั่งพูดได้ถูกต้อง
•    การออกเสียงให้ถูกต้อง :  Ability English จะมีการแก้ไขการอ่านออกเสียงของนักเรียน โดยให้มีการฝึกฝนบ่อยๆ
•    Oral Correction: Ability English จะวิเคราะห์ปัญหาใน การพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียน    และฝึกรูปแบบการพูดของนักเรียนใหม่อย่างเข้มข้น
•    เครือข่ายเส้นประสาท : Ability English จะฝึกให้นักเรียนสร้างกล้ามเนี้อความจำใหม่ระหว่างภาษาอังกฤษ, สมองของนักเรียน, ร่างกายและอารมณ์ของนักเรียน

2.2 Intercultural Communication

Invest in your future global career

ในโลกปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และการติดต่อสื่อสารในที่ทำงานเป็นการสื่อสารระหว่างประเทศอาจารย์ของ Ability English ที่มีความเชี่ยวชาญจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างประสบความสำเร็จ  Ability English จะฝึกให้นักเรียนได้พูดคุยกับผู้คนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม, ฝึกให้มีความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายเหล่านั้น และรู้วิธีปรับเปลี่ยนการสื่อสารของตัวเอง เพื่อให้นักเรียนเป็นเพื่อนกับนักเรียนต่างชาติเหล่านั้น และสามารถได้งานตามที่นักเรียนฝันไว้

2.3 Speaking & Listening

The more you talk in English, the more you master English
หลักสูตรของ Ability English จะพยายามให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การฝึกฝนเป็นหนทางเดียวที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน ดังนั้นหลักสูตรของ Ability English  จึงได้เน้นให้มีการพูดคุยหรือมีบทสนทนาให้มากที่สุด เช่นเดียวกับเน้นเรื่องของการแก้ไขข้อผิดพลาดในการสื่อสารของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในความผิดพลาดของตัวเอง ทำให้นักเรียนสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้  เมื่อนักเรียนฟังมากเท่าไหร่ ก็จะพูดได้ดีขึ้นเท่านั้น นักเรียนจะได้พัฒนาการการพูดของตัวเองในขณะที่ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่มาจากทั่วโลก!

3.Modern facilities

Ability English มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยดังนี้

 • มีห้องเรียนมากขึ้น และถูกตกแต่งใหม่ ด้วยอุปกรณ์การสอนอย่างพร้อมเพรียง
 • เครื่องฉาย projectors และลำโพงที่ทันสมัย
 • บริเวณพักผ่อนของนักเรียนที่ตกแต่งใหม่
 • ห้องครัว 2 ห้องสำหรับนักเรียน ซึ่งทั้งสองห้องมีอุปกรณ์ทำครัวครบครันเช่น microwave, ตู้เย็น หรือเครื่องกดน้ำดื่ม เครื่องชงกาแฟ และมีบริการชา กาแฟเตรียมพร้อมไว้ในห้อง เพื่อที่นักเรียนสามารถมาพักผ่อนหรือเสริมพลังการเรียนในห้องนี้
 • ห้องพักผ่อนใหม่ที่มีคอมพิวเตอร์พร้อม free Wi-Fi , เก้าอี้โซฟา และโต๊ะที่นักเรียนสามารถมาพักผ่อน พูดคุย หรือสังสรรค์ หรืออ่านหนังสือได้ในห้องนี้
 • โต๊ะเล่นปิงปอง และ large screen projector สำหรับฉายภาพยนตร์
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องสวดมนต์

4.Our brilliant teachers อาจารย์ที่เยี่ยมยอดของเรา

Academic Preparation Specialists
ที่ Ability English มีแต่คณาจารย์ที่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญเท่านั้น ซึ่งท่านเหล่านั้นมีคุณสมบัติประกอบด้วย
–    มีคุณวุฒิระดับสูง
–    มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจข้อสอบ IELTS
–    มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจข้อสอบ Cambridge
–    มีประสบการณ์สอนนักเรียนนานาชาติจากในหลายๆ ประเทศ
–    เป็นอาจารย์ที่เคยติพิมพ์เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
–    เป็นอาจารย์ที่เคยพูดอภิปรายในงานประชุมด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ

อาจารย์เชี่ยวชาญด้านการออกเสียงของ Ability English , Dafne Araya Campos และ Lee Harrison ได้บรรยายเทคนิคใหม่ของการสอนการพัฒนาการอ่านออกเสียงให้กับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษท่านอื่นๆ ไว้ใน Teaching Pronunciation / Communities of Practice Professional Development Festival” ใน Sydney

ทั้งสองท่านได้ประสบความสำเร็จในการทำ workshop  เรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษในเดือน มีนาคม และ เมษายน คศ. 2014

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.