094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Macquarie University

Macquarie University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่ซิดนีย์, รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1964 และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำทางด้านการเรียน การสอน และผลงานวิจัย ของออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 200 อันดับต้นของมหาวิทยาลัยระดับโลก

Macquarie University มีความสัมพันธ์ในระดับสากล และภาคอุตสาหกรรมอย่างเน้นแฟ้น และยังผลิตนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในจำนวนที่สูงอีกด้วย

Macquarie University มีนักศึกษาจากชุมชนที่หลากหลายอยู่ถึง 30,000 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษานานาชาติ 8,800 คน มาจากกว่า 71 ประเทศMacquarie University ตั้งอยู่ในอุทยานอันสวยงาม ขนาด 126 เฮกตาร์ ซึ่งห่างจาก Sydney Harbour ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพียง 30 นาทีเท่านั้น

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

North Ryde Campus

ตั้งอยู่ในชุมชน North Ryde อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ Sydney สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งรถไฟ และรถประจำทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งด้านบริการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยวิทยาเขตอีกแห่ง คือ International Campus, Manly สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนสาขาวิชา International Business และ Hospitality Management นอกจากนี้

Macquarie University ยังเป็นที่ตั้งของ Research Park ซึ่งได้รับการพัฒนาจากต้นแบบโครงการที่ประสบความสำเร็จ ในอเมริกา อังกฤษ และ สิงคโปร์
มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนปริญญาโทบางหลักสูตรในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาที่จบจากที่นี่จะมีความเป็นเลิศในด้านของงานการวิจัย และนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัล และจัดให้อยู่ในอันดับที่สูง มุ่งเน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นสากล

Macquarie University City Campus

คอร์สที่เป็นที่นิยมของนักศึกษาชาวต่างชาติคือ Bachelor of Art and Media, Bachelor of Art in Cultural Studies, Bachelor of Commerce – Professional Accounting, Bachelor of Business Administration, Master of International Business, Master of Accounting และ Master of Information Technology

นักศึกษาส่วนมากจะเลือกเรียนที่ City Campus เพราะ อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Wynyard และอยู่ไม่ไกลจากตลาดหุ้นของประเทศออสเตรเลีย Martin Place และเป็นศูนย์กลางของธุรกิจระหว่างประเทศ

ยิ่งไปกว่านั้นที่แคมปัสนี้จะใช้เวลาเดินเพียง 10 นาทีเท่านั้นเพื่อไป The Rocks, The Opera House และ the Sydney Harbour Bridge ในแต่ละปีจะมีทุนการศึกษาทางมหาวิทยาลัยมีทั้งทุนการศึกษา รางวัล และ เงินรางวัลสำหรับนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่า สำหรับสถานที่ที่รับปริญญาบัตรจะรับที่ North Ryde

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ General English, Academic English, Academic Writing, Derect Entry English Program, English for Business and Information Technology, Accounting Preparation Program, Translation and Interpreting Preparation Program, Business Preparation Program, Business Preparation Program for Finance
2. หลักสูตร  ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

คณะที่เปิดสอน

Macquarie University แบ่งการสอนเป็น 3 สาขาใหญ่ๆ คือ ธุรกิจ เทคโนโลยีและ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
•    Business, Commerce, Economics, Finance, Statistics โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Accounting, Applied Finance, Marketing, Economics, International Business
•   Management โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ MBA, Management
•    Computing, Engineering and Technology โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Information Technology
•    Education โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Early Childhood, Education and Work, Educational Leadership, Higher Education, Special Education
•    Humanities โดยมีสาขาวิชาเด่นๆ ดังนี้ Ancient History, Children’s Literature, Creative Writing, English Literature, International Relations
•    Law โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Commercial Law, International Environmental Law, International Trad and Commerce Law
•    Medical, Health and Chiropractic Studies โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Ageing and Health, Chiropractic, Social Health
•    Psychology and Linguistics โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Applied Linguistics, TESOL, Translation, Clinical Audiology, Clinical Neuropsychology, Clinical Psychology, Speech and Language Pathology, Translating and Interpreting
•    Science โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Biotechnology, Environmental Education, Environmental Management, Environmental Science, Sustainable Development, Wildlife Conservation, Museum Studies
•   Society, Culture, Media and Philosophy โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Applied Anthropology, International Communication

ที่พัก

Macquarie University มีหอพักสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น
– Residential Colleges เป็นหอพักที่อยู่ในมหาวิทยาลัยใกล้กับแหล่งช้อปปิ้ง ร้านค้า และโรงภาพยนตร์ เป็นหอพักที่มีเฟอร์นิเจอร์พร้อมและรวมอาหาร
– Macquarie Apartments เป็นหอพักที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยใช้เวลาเดินเพียง 5 – 10 นาที มีเฟอร์นิเจอร์พร้อม แต่ไม่รวมอาหาร
– Macquarie University Village เป็นหอพักที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยใช้เวลาเดินประมาณ 5 – 10 นาที เฟอร์นิเจอร์พร้อม แต่ไม่รวมอาหาร

เอกสารสมัครเรียน

  • ใบสมัคร
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • Transcript
  • ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
  • Personal Statement (สำหรับปริญญาเอก)
  • Research Proposal (สำหรับปริญญาเอก)
  • Acceptance letter from Supervisor (สำหรับปริญญาเอก)

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.