094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

University of Southern California (USC International Academy)

University of Southern California หรือ USC ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1880 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นหนึ่งในกลุ่ม Top 10 มหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนของสหรัฐอเมริกา University of Southern California เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสวยงามของประเทศ University of Southern California ตั้งอยู่ในเมือง Los Angeles แหล่งศูนย์กลางเทคโนโลยีนวัตกรรม ศิลปะ การแสดง ภาพยนตร์ระดับโลก มหาวิทยาลัยมีบริเวณกว้างขวาง ร่มเย็น ส่งเสริมการเรียนรู้ และมีเครือข่ายศิษย์เก่าของ University of Southern California ทั่วโลกกว่า 350,000 คน

**University of Southern California อยู่ในอันดับท็อป 25 ของอเมริกาโดย US.News and World Report เสมอมา** และในระดับโลก เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศแห่งแรก (ในกลุ่ม Top 25) ที่เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยนักเรียนที่สมัครหลักสูตร Pre Master จะได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขจาก University of Southern California ในสาขาวิชาต่างๆ 12 สาขา จำนวนมากกว่า 100 หลักสูตร

สาขาเด่นของ University of Southern California

• Engineering : top 10 Graduate program in the U.S. Computer Science : Game Development – best in the U.S / Financial Engineering and more
• Business : MBA, Accounting, Supply Chain Management, Business Analytics, Marketing etc.
• Communication Management, Public Relations
• Public Policy
• Cinematic Arts : best in the world โดยมี George Lucas ผู้กำกับภาพยนต์เรื่อง Star Wars เคยเรียนที่คณะภาพยนต์ที่นี่

University of Southern California เป็นมหาวิทยาลัยผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Association of Pacific Rim Universities ในปีค.ศ.1997 ซึ่งมีจำนวนมหาวิทยาลัยสมาชิกทั้งหมด 45 สถาบันในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในสมาชิกแต่เพียงสถาบันเดียว เห็นได้จากโครงการวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ระหว่าง University of Southern California และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

USC International Academy เป็นหนึ่งในสถาบันที่ดำเนินการสอนภายใต้มหาวิทยาลัย University of Southern Californiarn California มีหลักสูตร สำหรับทั้งนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อใน University of Southern California เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน และสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมีหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. Pre-Master (PM) หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไปที่ University of Southern California

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อระดับ ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ University of Southern California แต่คะแนนภาษา TOEFL/IELTS, GMAT/GRE ยังไม่ถึงตามเกณฑ์

ทั้งนี้นักเรียนสามารถยื่นสมัครหลักสูตรปริญญาโทต่างๆ ที่ University of Southern California โดยจะได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขจาก University of Southern California กว่า 100 หลักสูตร โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL/IELTS และก่อนการสอบ GRE/GMAT อีกด้วย ใบตอบรับแบบมีเงื่อนไขนี้จะกำหนดให้เรียนหลักสูตร Pre Master 1-2 เทอม (ขึ้นอยู่กับผลภาษา) ก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท

นักเรียนจะได้เตรียมพร้อมก่อนการเรียนในมหาวิทยาลัย ทั้งทักษะการเรียน, ทักษะภาษาที่ต้องใช้ในการเรียนระดับปริญญาโท-เอก, การเขียนวิจัย, ทักษะการถ่ายทอดสื่อสารทางวิชาการ, การเสนองานหน้าชั้น รวมถึงชั้นเรียนการเตรียมตัวสอบ GMAT/GRE ระดับโลกเพื่อเอาผลคะแนนไปยื่นต่อ University of Southern California ก่อนเปิดเรียนในเทอมที่ระบุไว้ในเอกสารตอบรับแบบมีเงื่อนไขจาก University of Southern California ได้โดยไม่ต้องยื่นผลภาษา TOEFL/IELTS อีก

นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในรายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไข และได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการเรียนระดับปริญญาโทพร้อมทักษะการทำวิจัยเพื่อความสำเร็จในการเรียนที่ University of Southern California ต่อไป

ข้อกำหนดต่าง ๆ ในการรับเข้าเรียน

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. ได้เกรดเฉลี่ยนสะสมที่ 3.00 / 4.00
 3. ระดับภาษาอังกฤษ High-intermediate
  • มีผลภาษาเทียบเท่า TOEFL iBT61/ IELTS 5.5 หรือ TOFEL iBT 75/ IELTS 6 ขึ้นอยู่กับหลักสูตรแต่ละสาขา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านใน)
  • หากยังไม่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ท่านจะต้องทดสอบระดับ ความสามารถทางภาษาของ International Academy ก่อนเพื่อเป็นการพิจารณาว่าท่านได้ผ่านเกณฑ์ภาษาขั้นต่ำในการรับเข้าเรียน
  วันเปิดเรียน
  ในแต่ละเทอมการศึกษา มีระยะเวลาทำงาน 14 สัปดาห์ เปิดเรียน 3 ครั้งในกทม. Fall, Spring และ summer มีหอพักนักศึกษาในวิทยาเขตรองรับได้ตลอดทั้งปี
  • เทอม Spring 2017 : 11 มกราคม – 21 เมษายน
  • เทอม Summer 2017 : 27 เมษายน – 4 สิงหาคม
  • เทอม Fall 2017 : 5 กันยายน – 15 ธันวาคม

ค่าใช้จ่าย (ต่อเทอมการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประกอบด้วย : ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ และเอกสารประกอบการเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (ศูนย์การเแพทย์ โรงยิม ห้องคอมพิวเตอร์แลบ และอื่น ๆ) ค่าบริการรถรับสนามบิน ค่าปฐมนิเทศ และค่าจัดส่งเอกสารด่วนผ่านทาง FedEx.
• ค่าเล่าเรียน : $10,000
• ค่าธรรมเนียมการบริการของมหาวิทยาลัย : $950

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครทางออนไลน์ก่อนวันปิดรับสมัครที่ระบุ :
http://international.usc.edu/pre-masters-admissions.php
2. เตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการสมัครดังนี้

 • ใบแสดงผลการเรียนอย่างเป็นทางการ
 • เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน
 • พาสปอร์ต
 • ปริญญาบัตร / เอกสารใบจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
 • จดหมายแสดงเจตจำนงในการเรียน Statement of Purpose
 • ผลคะแนน TOEFL/ IELTS

3. ชำระค่าดำเนินการสมัครจำนวน $175

การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในเกรด “B”  ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าเกรด “B” ในวิชาหลัก (การอ่าน การเขียนและทักษาะการสื่อสาร) และเกรด “C” ในวิชาเฉพาะอื่น ๆ ในการเรียนหลักสูตร Pre Master’s และต้องมีคะแนน GRE/GMAT ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร

2. Master Preparation Program (MP) หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีคะแนนภาษา และผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 และต้องการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการเรียน, ทักษะภาษาก่อนการเรียนต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งการเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL/IELTS หรือ GMAT/GRE นักศึกษาสามารถใช้บริการสมัครมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับ University of Southern California หรือ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสหรัฐฯ ได้โดยไม่มีค่าบริการ

3. Intensive English Program(IEP) หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น

หลักสูตรเน้นคุณภาพการพัฒนาทักษะทั้งด้าน การพูด-การฟัง, การอ่าน-การเขียน พร้อมวิชาเลือกเฉพาะ สอนโดยคณาจารย์ของ USC ที่ชำนาญทักษะเฉพาะด้าน พร้อม Conversation club โอกาสในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับนักศึกษาเจ้าของภาษาของ USC

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.