094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

The University of Tennessee

The University of Tennessee, Knoxville เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1794 โดยใช้ชื่อว่า Blount College ได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในปีคศ. 1869 และเปลื่อนชื่อมาเป็น University of Tennessee ในปีคศ. 1879

ปัจจุบัน The University of Tennessee ติดอันดับ Top 50 ของมหาวิทยาลัยของรัฐในสหรัฐอเมริกา ซึ๋งถือเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ติดอันดับสูงที่สุดในรัฐ Tennessee โดยมีนักศึกษากว่า 28,000 คนจากทั่วประเทศ และมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 1,200 คนจาก 100 กว่าประเทศทั่วโลก เปิดสอนวิชาต่างๆ มากกว่า 300 หลักสูตร ถูกจัดอันดับโดย Carnegie Foundation ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านการวิจัย และยังมีห้องสมุดด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยติด Top 25 ของประเทศ

จุดเด่นที่สำคัญของ The University of Tennessee

Top Ranking : หลายคณะ และหลักสูตรของ University of Tennessee ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ เช่น

 • คณะวิศวกรรมศาตร์ (Engineering) – Top 40 ในระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ
 • คณะธุรกิจ (Business) – Top 30 ในระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ
 • คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ (Veterinary Medicine) – Top 25 ในระดับประเทศ
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ (Library and Information Science) – Top 20 ในระดับประเทศ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาตร์นิวเคลียร์ และการจัดการสายโซ่อุปทาน (Nuclear Engineering and Supply Chain Management Programs) – Top 5 ในระดับประเทศ

Value for Money : ค่าเล่าเรียนที่ไม่สูง เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ที่อันดับใกล้เคียงกัน คุ้มค่ากับการศึกษา

Great Facilities :  University of Tennessee มีห้องสมุด สนามกีฬา ยิม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เพียบพร้อมแก่ความต้องการของนักศึกษา

Flexible Admission : เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย ไม่ได้ยากจนเกินไป สำหรับผู้ที่มีผลภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ สามารถที่จะสมัครและรับใบตอบรับแบบมีเงื่อนไข (conditional offer) ทาง University of Tennessee มีศูนย์ภาษาภายในสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

Great Location : ตั้งอยูที่เมือง Knoxville รัฐ Tennessee ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสะอาด ปลอดภัย และค่ากินอยู่ที่ไม่สูง ติดอันดับ Top 100 ของเมืองที่ดีที่สุดสำหรับการอยู่อาศัย

Exciting Destinations : บริเวณรอบเมือง Knoxville และเมืองใกล้เคียง มีสถานท่องเที่ยวทั้งด้าน ธรรมชาติ อยู่มากมาย ในขณะเดียวกัน เมืองอื่นๆ ในรัฐ Tennessee อย่าง Nashville และ Memphis ก็เป็นที่ยอมรับในระดับโลกว่าเป็นสถานที่สำคัญของเพลงคันทรี และร็อค แอนด์ โรล

มีผู้มีชื่อเสียงหลายท่านที่จบจาก University of Tennessee เช่น James M. Buchanan ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลในทางด้าน เศรษฐศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1986

สำหรับในเมืองไทย มีผู้มีชื่อเสียงที่สำเร็จการศึกษาจาก University of Tennessee หลายท่าน อาทิเช่น:
1) รัฐมนตรีอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2) คุณอานุภาพ จามิกรณ์ ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
3) คุณภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
4) คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย
5) คุณหริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6) คุณประสงค์ เอาฬาร นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

University of Tennessee ลงทุนกว่า 200 ล้านเหรียญต่อปี ในด้านการวิจัย และยังร่วมบริหาร Oak Ridge Laboratory (ORNL) ที่ก่อตั้งเมื่อปีคศ. 1943 ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และพลังงาน ที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา และมีงบประมาณอยู่ที่ 1.4 พันล้านเหรียญ

ข้อมูลเบื้องต้นที่น่าสนใจของ Knoxville

 • ประชากรประมาณ 179,000 คน
 • อุณหภูมิตลองทั้งปี เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 14 องศาเซลเซียส
 • สนามกีฬา Neyland Stadium ของมหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
 • สวนสัตว์ Knoxville มีชื่อเสียงระดับโลก และยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ แพนด้าแดง (red panda) อันดับหนึ่งของโลก
 • อุทยานแห่งชาติ Great Smokey Mountains อยู่ห่างออกไปเพียง 45 นาที ทางรถยนต์
 • เป็นศูนย์รวมทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม มีทั้งศูนย์แสดงศิลปะ พิพิธภัณฑ์ การแสดง และนิทรรศการ
 • มีห้างสรรพสินค้า และ outlet มากมาย กว่า 182 แห่ง

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.