094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

OKLAHOMA CITY UNIVERSITY ( ELS Oklahoma, Oklahoma City )

 

ข้อมูลทั่วไปของ Oklahoma City University

Oklahoma City University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ทั้งในสายศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาชีพเฉพาะด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานให้แกนักศึกษา U.S. News & World Report ได้จัดให้ OCU อยู่ใน 25 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในภูมิภาค Western ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ OCU ยังได้รับการจัดอันดับในวารสาร Money ให้เป็นหนึ่งใน “American’s 100 Best College Buys”

ทุกชั้นเรียนของ OCU สอนโดยอาจารย์ไม่ใช่ผู้ช่วยนักศึกษา นอกเหนือจากนี้มหาวิทยาลัยยังคงไว้ซึ่งอัตราส่วนต่อจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ 11 ต่อ 1 ขนาดของชั้นเรียนโดยเฉลี่ยในชั้นปีแรกคือ 17 คน และ 13 คนสำหรับในชั้นเรียนปีอื่นๆ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีกว่า 2,100 คน และหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีกว่า 1,700 คน กำลังศึกษาอยู่ที่ OCU จะได้พัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีมได้ จากการเข้าร่วมชมรมนักศึกษาในประเภทต่างๆของ  OCU ซึ่งมีอยู่กว่า 60 ชมรม ในการจัดการปกครองในกลุ่มนักศึกษากันเอง ชมรมวิชาการ และองค์กรให้บริการแก่ชุมชน

วิทยาเขตของ OCU เป็น ชุมชนที่มีความปลอดภัยและมีความเป็นมิตรที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ OCU มีวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Oklahoma City เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน ใกล้กับอาคาร State Capital ที่อยู่ใกล้กับย่านแห่งความบันเทิง ศิลปะ และการกีฬาของเมือง

ELS Oklahoma, Oklahoma City

ELS/Oklahoma City ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของ Oklahoma City University ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งเคยเป็นเมือหลวงของรัฐ เมือง Oklahoma City มีขนาดเล็กเพียงพอที่จะทำให้ผู้คนในเมือมีความเป็นมิตร แต่ก็มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะมีความหลากหลายของกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ความบันเทิงและกีฬา Oklahoma City เป็นหนึ่งในเมืองที่มีดัชนีค่าครองชีพต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองสำคัญอื่นๆของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นที่พักผ่อนแบบอพาร์ตเมนท์และแบบอยู่ร่วมกับครอบครัว จึงมีอัตราค่าใช้จ่ายที่ย่อมเยาและตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาเขต Oklahoma City เป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับชนชาวพื้นเมืองอเมริกัน และวัฒนธรรม ตะวันตก ผ่านทางงานรื่นเริงโรดิโอ และพิพิธภัณฑ์ต่างๆในท้องถิ่น

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน ELS Oklahoma, Oklahoma City

 • Aerobics & other fitness classes
 • Baseball field
 • Basketball court(s)
 • Cafeteria
 • Computer center
 • Gymnasium
 • Health center
 • Language Technology Center (LTC)
 • Library
 • Music practice room(s)
 • Ping pong
 • Snack bar
 • Soccer field
 • Tennis court(s)
 • Volleyball court(s)
 • Weight/fitness Room

ELS Oklahoma, Oklahoma City address:

1915 N.W. 24th Street – Harris Hall Oklahoma City, OK 73106

www.els.edu/oklahomacity

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.