02-712 -7338, 02-712-7159, 02-712-7176 @york-institute

California Lutheran University

California Lutheran University เป็นมหาวิทยาลัยที่คัดสรรนักศึกษาและเปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางด้านศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสายวิชาชีพเฉพาะทางอื่นๆ เปิดทำการเรียนการสอนมาเกือบ 50 ปี และได้รับรางวัลทางด้าน MBA มาแล้วกว่า 30 ปี วิทยาเขตที่สวยงามขนาด 558 ไร่ ของ California Lutheran University ตั้งอยู่ห่างจากทะเลแปซิฟิคเพียง 30 นาที และสามารถขับรถไปยังเมือง Los Angeless ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยโอกาสต่างๆ มากมายทางด้านการทำงานและวัฒนธรรม โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง

CaliforniCalifCalifornia Lutheran University ได้รับการจัดอันดับโดย U.S. News & World Report ให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำทางภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาอย่างสม่ำเสมอ California Lutheran University มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับโอกาสด้านการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางที่มีความหลากหลาย ภายใต้คำแนะนำของเหล่าคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิเพียบพร้อมและมีชื่อเสียงโด่งดัง ขนาดของชั้นเรียนโดยเฉลี่ยคือ นักศึกษา 20 คน โดยที่อาจารย์เหล่านี้ยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำด้านการเรียนแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ California Lutheran University

California Lutheran University ชื่นชอบในความหลากหลาย ดังนั้น นักศึกษาต่างชาติจึงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี นักศึกษาของเป็นนักศึกษาจาก 43 รัฐ และ 47 ประเทศ ดังนั้นกลุ่มนักศึกษาของ CLU จึงเป็นตัวแทนของความหลากหลายทางด้านความคิดและวัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร MBA ที่ California Lutheran University

 • หลักสูตรใช้ระยะเวลาเรียน 12 เดือน (นักศึกษาสามารถเรียนได้นานกว่านี้ ขึ้นอยู่กับผู้เรียน)
 • เปิดรับสมัคร 4 ครั้งต่อปี (ปลายเดือนสิงหาคม, กลางเดือนพฤศจิกายน, ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และกลางเดือนพฤษภาคม) (ปลายเดือนสิงหาคม,กลางเดือนพฤศจิกายน,ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และกลางเดือนพฤษภาคม)
 • นักศึกษาชาวอเมริกันและนักศึกษาที่มาจากประเทศอื่นๆ เรียนร่วมกัน (ขนาดชั้นเรียน : ไม่เกิน 25 คน/ห้องเรียน)
 • เป็นคณะยอดนิยม ที่จะมอบประสบการณ์อันล้ำค่าทั้งในด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในต่างแดน
 • เป็นหนึ่งในหลักสูตร MBA ที่ใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
 • หลักสูตรประกอบด้วย 12 วิชาหลัก และ 3 วิชาเลือก  นักศึกษาสามารถเลือกเรียน MBA ทั่วไปหรือจะเรียน MBA ที่เน้นการเงิน,การตลาด,ผู้ประกอบการ,ธุรกิจระหว่างประเทศ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,พฤติกรรมองค์กร อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
 • อาจไม่จำเป็นต้องยื่นผล GMAT หากผู้สมัครมีผลการเรียนดีในด้านวิชาคณิตศาสตร์,สถิติ หรือวิชาในด้าน quantitative
 • สำหรับผู้สมัครที่เรียนภาษาอังกฤษและมีคะแนนอยู่ในระดับสูงสุด (Level 112) ของสถาบันภาษา ELS ไม่จำเป็นต้องยื่่นผลสอบ TOEFL
 • ผู้สมัครที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านธุรกิจจะต้องสมัคร Pre-MBA 1 เทอม (3เดือน) หรือที่เรียกว่า Business Foundations Program

อัตราค่าเรียนหลักสูตร MBA ที่ California Lutheran University

Academic Year 2017-2018 ราคาประมาณ $40,880 (US) ตลอดหลักสูตร ซึ่งรวมถึง

 • ค่าเรียนประมาณ $36,900
 • ค่าหนังสือและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(รวมทั้งค่าประกันสุขภาพ) ประมาณ $3,575
 • ค่าที่พัก 12 เดือนประมาณ $11,490 รวมทั้ง;
  • ห้องนอนเดี่ยวในอพาร์ทเมนต์หรือบ้านเช่าขนาดใหญ่กับนักศึกษาคนอื่น
  • ที่พักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก,โทรศัพท์,
  • สัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เนต และ เคเบิลทีวี

เอกสารในการสมัครเข้าศึกษา

รายงานผลการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (Transcript)
หนังสือรับรองทางการเงิน (financial statement)
Statement of Purpose
จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาจำนวน 2  ฉบับ

York Institute 283/43 Home Place Bldg (9th Fl) Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (662) 712-7159, 712-7176 712-7338 Fax: (662) 712-7339 Email: info@york-institue.com Copyright © 2011 All Rights Reserved.