094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

California Lutheran University

California Lutheran University เป็นมหาวิทยาลัยที่คัดสรรนักศึกษาและเปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางด้านศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสายวิชาชีพเฉพาะทางอื่นๆ เปิดทำการเรียนการสอนมาเกือบ 50 ปี และได้รับรางวัลทางด้าน MBA มาแล้วกว่า 30 ปี วิทยาเขตที่สวยงามขนาด 558 ไร่ ของ California Lutheran University ตั้งอยู่ห่างจากทะเลแปซิฟิคเพียง 30 นาที และสามารถขับรถไปยังเมือง Los Angeless ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยโอกาสต่างๆ มากมายทางด้านการทำงานและวัฒนธรรม โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง

CaliforniCalifCalifornia Lutheran University ได้รับการจัดอันดับโดย U.S. News & World Report ให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำทางภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาอย่างสม่ำเสมอ California Lutheran University มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับโอกาสด้านการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางที่มีความหลากหลาย ภายใต้คำแนะนำของเหล่าคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิเพียบพร้อมและมีชื่อเสียงโด่งดัง ขนาดของชั้นเรียนโดยเฉลี่ยคือ นักศึกษา 20 คน โดยที่อาจารย์เหล่านี้ยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำด้านการเรียนแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ California Lutheran University

California Lutheran University ชื่นชอบในความหลากหลาย ดังนั้น นักศึกษาต่างชาติจึงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี นักศึกษาของเป็นนักศึกษาจาก 43 รัฐ และ 47 ประเทศ ดังนั้นกลุ่มนักศึกษาของ CLU จึงเป็นตัวแทนของความหลากหลายทางด้านความคิดและวัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร MBA ที่ California Lutheran University

 • หลักสูตรใช้ระยะเวลาเรียน 12 เดือน (นักศึกษาสามารถเรียนได้นานกว่านี้ ขึ้นอยู่กับผู้เรียน)
 • เปิดรับสมัคร 4 ครั้งต่อปี (ปลายเดือนสิงหาคม, กลางเดือนพฤศจิกายน, ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และกลางเดือนพฤษภาคม) (ปลายเดือนสิงหาคม,กลางเดือนพฤศจิกายน,ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และกลางเดือนพฤษภาคม)
 • นักศึกษาชาวอเมริกันและนักศึกษาที่มาจากประเทศอื่นๆ เรียนร่วมกัน (ขนาดชั้นเรียน : ไม่เกิน 25 คน/ห้องเรียน)
 • เป็นคณะยอดนิยม ที่จะมอบประสบการณ์อันล้ำค่าทั้งในด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในต่างแดน
 • เป็นหนึ่งในหลักสูตร MBA ที่ใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
 • หลักสูตรประกอบด้วย 12 วิชาหลัก และ 3 วิชาเลือก  นักศึกษาสามารถเลือกเรียน MBA ทั่วไปหรือจะเรียน MBA ที่เน้นการเงิน,การตลาด,ผู้ประกอบการ,ธุรกิจระหว่างประเทศ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,พฤติกรรมองค์กร อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
 • อาจไม่จำเป็นต้องยื่นผล GMAT หากผู้สมัครมีผลการเรียนดีในด้านวิชาคณิตศาสตร์,สถิติ หรือวิชาในด้าน quantitative
 • สำหรับผู้สมัครที่เรียนภาษาอังกฤษและมีคะแนนอยู่ในระดับสูงสุด (Level 112) ของสถาบันภาษา ELS ไม่จำเป็นต้องยื่่นผลสอบ TOEFL
 • ผู้สมัครที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านธุรกิจจะต้องสมัคร Pre-MBA 1 เทอม (3เดือน) หรือที่เรียกว่า Business Foundations Program

อัตราค่าเรียนหลักสูตร MBA ที่ California Lutheran University

Academic Year 2017-2018 ราคาประมาณ $40,880 (US) ตลอดหลักสูตร ซึ่งรวมถึง

 • ค่าเรียนประมาณ $36,900
 • ค่าหนังสือและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(รวมทั้งค่าประกันสุขภาพ) ประมาณ $3,575
 • ค่าที่พัก 12 เดือนประมาณ $11,490 รวมทั้ง;
  • ห้องนอนเดี่ยวในอพาร์ทเมนต์หรือบ้านเช่าขนาดใหญ่กับนักศึกษาคนอื่น
  • ที่พักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก,โทรศัพท์,
  • สัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เนต และ เคเบิลทีวี

เอกสารในการสมัครเข้าศึกษา

รายงานผลการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (Transcript)
หนังสือรับรองทางการเงิน (financial statement)
Statement of Purpose
จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาจำนวน 2  ฉบับ

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.