094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Ohio Dominican University ( ELS Ohio, Columbus )

ELS Ohio, Columbus

ELS/Columbus ตั้งอยู่ที่ Ohio Dominican University (ODU) ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของย่านใจกลางเมือง Columbus และ Arena District ประมาณ 15 นาที และอยู่ห่างเพียง 10 นาทีจาก Easton Town Center ซึ่ง เป็นย่านความบันเทิง การจับจ่ายซื้อของและภัตตาคารที่น่าตื่นตาตื่นใจ วิทยาเขต ขนาด 188 ไร่ ของ Ohio Dominican University ที่เพียบพร้อมไปด้วยนานาพรรณไม้ ตั้งอยู่ในย่านพัก อาศัยที่มีความปลอดภัย และมีศูนย์นักศึกษาแห่งใหม่ขนาด 7,618 ตารางเมตร ที่เปิดให้บริการร้านหนังสือ ร้านอาหาร สถานที่เพื่อการสันทนาการ ศูนย์สุขภาพ และสถานที่ออกกำลังกาย เมือง Columbus ในรัฐ Ohio เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ โดยเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกของเมือง ขนาด เล็ก พร้อมมีพิพิธภัณฑ์และสถานที่แสดงงานศิลปะจำนวนมาก รวมถึงทีมกีฬาต่างๆ สวนสัตว์ที่ดีที่สุดในประเทศ Columbus Symphony Orchestra และชีวิตยามค่ำคืนที่น่าตื่นตาตื่นใจ

ข้อมูลทั่วไปของ Ohio Dominican University

Ohio Dominican University เป็นมหาวิทยาลัยแคทอลิคด้านศิลปะศาสตร์ที่ยึดมั่นในลัทธิโดมินิกัน โดยมีแนวทางของเป้าหมายด้านการศึกษาที่ยึดมั่นในคติของลัทธิโดมินิกัน นั่นคือ การพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างพินิจพิเคราะห์ และการแบ่งปันสิ่งที่ได้รับมาในครั้งนี้กับผู้อื่น Ohio Dominican University สามารถให้การแลกเปลี่ยนทางสติปัญญา การเจริญเติบโตและการพัฒนาคุณค่าอย่างยั่งยืน ที่นี่เป็นสถานที่ที่จะดูแลเอาใจใส่นักศึกษาที่มีความหมายหลากหลายเป็นอย่างดี และให้ความสำคัญกับความเป็นปัจเจกนิยม ประสบการณ์ที่ Ohio Dominican University ยังรวมถึงการพัฒนาความเป็นผู้นำ กิจกรรมสังสรรค์ การเล่นกีฬา ชมรมและสมาคมนักศึกษาต่างๆ

วิทยาเขตของ Ohio Dominican  มีพื้นที่ประมาณ 65 ไร่ โดยมีจุดศูนย์รวมของสิ่งที่ดีที่สุดของทั้ง 2 ด้านไว้ นั่นคือการเป็นวิทยาเขตในย่านพักอาศัยที่สวยงาม เพียบพร้อมไปด้วยพรรณไม้ต่างๆ ที่อยู่ห่างจากย่านใจกลางเมือง Columbus ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศเพียงไม่กี่นาที Ohio Dominican University มีนโยบายด้านการเรียนรู้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ คือการให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ซึ่งช่วยเอื้ออำนวยให้นักศึกษาแต่ละคนมีโอกาสในการแสดงความสามารถ นักศึกษาทุกคนสามารถเดินทางไปที่ Easton Town Center ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านจับจ่ายซื้อของที่ใหญ่ที่สุดของเมือง Columbus ได้โดยใช้บริการรถประจำทางนักศึกษาที่เปิดให้บริการ 6 วันต่อสัปดาห์

Ohio Dominican University เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ กว่า 50 สาขาวิชา รวมถึงหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีอีกจำนวนมาก

หลักสูตรปริญญาตรีที่มีชื่อเสียงของ Ohio Dominican University : Business (รวมถึง International Business, Sports Management and Financial Management), Computer Science, Economics, Public Relations, Biology

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่มีชื่อเสียงของ Ohio Dominican University : MBA, Master of Education, Master of Art in Teaching English to Speakers of Other Languages

หากต้องการศึกษาต่อที่ Ohio Dominican University แต่มีผลภาษาอังกฤษไปถึงเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเข้าเรียนที่ ELS ก่อนและเมื่อเรียนที่ ELS จนถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็สามารถเข้าเรียนต่อที่ Ohio Dominican University ได้เลยโดยไม่ต้องสอบ TOEFL อีก

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.