094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

Northeastern University(Direct pathway to Northeastern University)

Northeastern University ตั้งอยู่ในเมือง Boston เมืองหลวงของรัฐ Massachusetts เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชน ที่ถูกจัดอันดับให้ติด Top 62 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 4,200 กว่ามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดย U.S. News & World Report ในปี 2012 และถือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1898 (พ.ศ. 2441) ในปัจจุบัน Northeastern University เปิดสอนในระดับปริญญาตรีกว่า 80 หลักสูตร และระดับสูงกว่าปริญญาตรีกว่า 125 หลักสูตร ประกอบไปด้วยนักศึกษาทั้งหมดกว่า 22,000 คนจาก 125 ประเทศทั่วโลก

เมือง Boston เป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นที่ตั้งของทั้ง Northeastern University และ MIT

Northeastern University  Reputation :

  • Top 40 :  Northeastern University  ได้รับการจัดให้อยู่ใน Top 40 national US university  (U.S. News Education Rankings 2017)
  • อันดับ 2 : Northeastern University  ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ของอเมริกาด้าน university career services ( Princeton Review 2017 )
  • Links to over 3,000 companies   through one of the USA’s largest work experience programs

Northeastern University ได้รับการจัดให้อยู่ใน 80 อันดับแรก ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯโดย US  News and World Report และอยู่ในอันดับที่ 2 ของรายชื่อมหาวิทยาลัยด้าน Up and Coming ในระดับประเทศ
–    เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีกว่า 80 หลักสูตรและกว่า 125 หลักสูตรในระดับสูงกว่าปริญญาตรี
–    มีหลักสูตรแบบ Co-op ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนการเรียนชั้นเรียน 1 ภาคการศึกษาเป็นการทำงานแบบได้รับค่าจ้างตอบแทนได้เป็นเวลาถึง 18 เดือน
–    นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร Global Pathways ในระดับที่กำหนด จะได้รับประกันการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ Northeastern University
–    หลักสูตร Bachelor’s Completion เป็นหนทางเพื่อการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่ Northeastern ให้สำเร็จอย่างรวดเร็ว โดยนักศึกษาสามารถสมัครทั้ง 2 หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันเพื่อความมั่นใจในการเข้าศึกษาต่อ

–  Northeastern University ตั้งอยู่ในเมือง Boston – เมืองแห่งนักเรียนอันดับ 1 ของอเมริกา ( QS Best Student Cities 2017)

Kaplan USA University pathways

นักเรียนของ Kaplan International College ได้รับความสะดวกมากกว่านักเรียนต่างชาติของสถาบันอื่นๆ ในเรื่องของการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา  เพราะเมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยของ Kaplan International College, Kaplan รับประกันว่าคุณจะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan International College ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาได้

Kaplan International College สามารถช่วยให้นักเรียนต่างชาติได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาได้ง่ายขึ้น เพียงแค่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อมหา วิทยาลัยของ Kaplan International College นักเรียนจะได้รับการรับประกันการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทใน มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรของ Kaplan International College

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตร Pathway ของ Kaplan International College ได้ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิเช่น
• นักเรียนจะได้รับการดูแลทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กทำให้ผู้สอนสามารถดูแลและให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เหมาะสม
• หลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของเรา เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น ธุรกิจ, ภาษา หรือ ทางด้านวิศวกรรม
• รับประกันการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan International College

  1. University of Utah
  2. Northeastern University

 

ทำไมจึงควรศึกษาหลักสูตร Pathways เพื่อเตรียมศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาของ Kaplan International College?

• หลักสูตร Pathways ทุกหลักสูตร ล้วนได้รับการออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ
• วิทยาลัยนานาชาติของ Kaplan ทุกแห่งล้วนตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตร ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติของ Kaplan ในลอนดอน ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางลอนดอน
• Kaplan International College มีประสบการณ์ในการปูพื้นฐานเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมานานกว่า 14 ปี
• นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการที่ดีเยี่ยม ,ได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนขนาดเล็ก, ครูสอนพิเศษที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนเป็นรายบุคคล และการให้การสนับสนุนแก่นักเรียนด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องวิชาการอย่างครบถ้วน
• หลักสูตรวิชา Foundation, Diploma, Graduate Diploma และ Pre Master ที่มีให้เลือกหลากหลายสาขาวิชา ตั้งแต่ด้านศิลปะ, ธุรกิจ ไปจนถึงวิศวกรรมศาสตร์
• รับประกันการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรที่เป็น พันธมิตรกับ Kaplan ภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Pathways ในระดับที่กำหนด
• เรียนรู้ทักษะทางวิชาการ ความรู้ในวิชาต่างๆ และทักษะภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
• นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและสันทนาการที่ดีเยี่ยม ของมหาวิทยาลัยพันธมิตรนั้นๆ ในระหว่างศึกษาหลักสูตร Pathways

 

หลักสูตร Global Pathways ที่ Northeastern University

หลักสูตร Global Pathways ระดับปริญญาตรี
–    สาขา Business and Social Science
–    สาขา  Engineering. Mathematics and Computer Science
–    สาขา Physical and Sciences

หลักสูตร Global Pathways ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
หลักสูตร 1-2 ภาคการศึกษา
มีหลักสูตรเตรียมสอบ GRE/GMAT ในกรณีต้องสอบก่อนการเข้าศึกษาต่อ
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทที่ Northeastern University
–    สาขา Business and Social Science
–    สาขา Engineering. Mathematics and Computer Science
–    สาขา Physical and Sciences

หลักสูตร Bachelor’s Completion
–    Bachelor of Science in Leadership (เพื่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทต่างๆ)

 

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.