02-712 -7338, 02-712-7159, 02-712-7176 @york-institute

Stafford House International

Stafford House International  มอบโปรโมชั่นส่วนลด 30% (Boston & San Diego and Chicago campuses)เรียนต่ออเมริกา

*1 USD = ฿36.00เรียนต่ออเมริกา

Course Duration ค่าเรียนปกติ(USD) ค่าเรียนโปรโมชั่น(USD) ค่าเรียนโปรโมชั่น(บาท)
Standard English 20 lessons (16 hrs. per week) 12 weeks 3,960 2,772 99,792
24 weeks 6,960 4,872 175,392
36 weeks 9,900 6,930 249,480
Intensive English 25 lessons (22 hrs. per week) 12 weeks 4,320 3,042 109,512
24 weeks 7,680 5,376 193,536
36 weeks 11,160 7,812 281,232
Super Intensive English 30 lessons (25 hrs. per week) 12 weeks 4,680 3,276 119,936
24 weeks 8,400 5,880 211,680
36 weeks 12,240 8,568 308,448

 

Stafford House International  มอบโปรโมชั่นส่วนลด 30%
(
San Francisco campuses)

*1 USD = ฿36.00

Course Duration ค่าเรียนปกติ(USD) ค่าเรียนโปรโมชั่น(USD) ค่าเรียนโปรโมชั่น(บาท)
Standard English 20 lessons (16 hrs. per week) 12 weeks 3,960 2,772 99,792
24 weeks 6,960 4,872 175,392
36 weeks 9,900 6,930 249,480
Intensive English 25 lessons (22 hrs. per week) 12 weeks 4,320 3,024 108,864
24 weeks 7,680 5,376 193,536
36 weeks 11,160 7,812 281,232
Super Intensive English 30 lessons (25 hrs. per week) 12 weeks 4,680 3,276 117,936
24 weeks 8,400 5,880 185,640
36 weeks 12,240 8,568 308,448

 

สถาบัน Stafford House International เป็นสถาบันภาษาที่ก่อตั้งขึ้นในปีคศ. 1993 Stafford House International เปิดสอนนักเรียนกว่า 8,000 คนในแต่ละปีในศูนย์ภาษาที่ตั้งอยู่ในเมือง Boston, San Francisco, San Diego และ Chicago  โดยStafford House International จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนจากนานาชาติโดยใช้หลักสูตรที่มีคุณภาพ รวมถึงหลักสูตรต่อไปนี้ ESL classes, TOEFL & TOEIC preparation, Business English, Internships and Youth Program

** วิสัยทัศน์ของ Stafford House International คือการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของเราประสบความสำเร็จผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่นักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดเรียนต่ออเมริกา

 

กิจกรรมและการบริการนักเรียนของสถาบัน Stafford House International

ทุกแคมปัสของ Stafford House International ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรับผิดชอบในการบริการนักเรียนด้านต่างๆเช่นที่พัก กิจกรรม การฝึกงาน การเดินทาง ข้อมูลทั่วไป การแนะนำในการเรียนต่อ การทำประกันสุขภาพและบริการด้านอื่นๆ อีกมากมาย

ทีมบริการนักเรียนของสถาบัน Stafford House International

จุดมุ่งหมายของการให้บริการนักเรียนของ Stafford House International คือการที่นักเรียนจะได้รับความพึงพอใจในการมาศึกษายัง Stafford House Internationalสำหรับทีมงานในการบริการนักเรียนจะประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ผู้ซึ่งจะให้คำแนะนำนักเรียนในทุกๆเรื่องในการใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาและแคนาดา บริการเหล่านี้รวมถึงเรียนต่ออเมริกา

บริการด้านที่พัก

ไม่ว่านักเรียนจะต้องการสัมผัสประสบการณ์การ การอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันหรือชาวแคนาดา หรือชอบที่จะอยู่แบบอิสระด้วยตนเองก็ตาม Stafford House International จะช่วยนักเรียนหาที่พักที่ดีที่สุดเรียนต่ออเมริกา

ตารางกิจกรรมในแต่ละแคมปัสจะถูกพัฒนาขึ้น และมีความแตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะได้รับการออกแบบโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออก และสนุกได้แม้ต้องอยู่ไกลบ้าน นักเรียนสามารถเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนของ Stafford House International ที่จะทำให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย สนุกสนาน และได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆผ่านการมีส่วนร่วมในโปรแกรมกิจกรรมเหล่านี้เรียนต่ออเมริกา

English Programs for Adults

Stafford House International ให้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าสถาบันอื่นด้วยการการันตรี 4 ประการดังนี้

1. เน้นการเรียนไปที่ทักษะด้านการพูดถึง 75 %
2. ทุกหลักสูตรนักเรียนจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนอเมริกันในสาขาวิชาชีพต่างๆ
3. สามารถไปฝึกงานในสถานที่จริงที่มีชาวอเมริกันทำงานอยู่จริง เพื่อให้ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยตรง (แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง)
4. คุณสามารถนำผลงานของคุณ upload ขึ้นบนอินเตอร์เน็ตให้เป็น Online Portfolio เพื่อแสดงถึงประสบการณ์ต่างๆ จากการเรียน หรือการทำงาน เพื่อใช้ในการสมัครงานหรือทำงานต่อไปในอนาคตเรียนต่ออเมริกา

Learn English or Improve your existing English Language skills

ไม่ว่านักเรียนจะพูดภาษาอังกฤษได้น้อยหรือว่าไม่ได้เลย โปรแกรมการเรียนการสอนของ Stafford House International สามารถช่วยเพิ่มระดับความสามารถในการใช้ภาษาผ่านทางวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะกับนักเรียน โดยทางสถาบันรับประกันจำนวนนักเรียนสูงสุดไม่เกิน 12 คนต่ออาจารย์ 1 ท่าน และในทุกๆ ชั้นเรียนจะให้ความเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดีเพื่อที่จะนำนักเรียนไปสู่ความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้

The right level for you

Stafford House International กำหนดระดับภาษาทั้งหมด 10 ระดับ ในวันแรกที่นักเรียนมาที่สถาบัน จะได้รับการสอบวัดระดับเพื่อดูระดับทักษะการใช้ภาษา และจะได้จัดให้นักเรียนอยู่ในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ

The right schedule for you Stafford House International มีหลักสูตรการเรียนการสอนให้เลือกหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

 • Standard Schedule (20 lessons per week, Monday through Thursday) เรียนต่ออเมริกา
 • Intensive Schedule (28 lessons per week, Monday through Thursday)
 • Super Intensive Schedule (35 lessons per week, Monday through Friday) เรียนต่ออเมริกา

Professional Teachers

อาจารย์ผู้สอนทุกท่านของStafford House International ทั้งหมด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและผ่านการเรียนหลักสูตร TESOL/TEFL certification หรือ MA TESOL อาจารย์ทุกคนมีความุ่งมั่นที่จะช่วยนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายทางด้านภาษา โดยใช้วิธีการสอนที่เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้อุปกรณ์การเรียนการสอนภายในชั้นเรียนยังมีการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอน Stafford House International จะเลือกเฉพาะอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ เป็นมิตร มีการให้กำลังใจนักเรียนและเป็นผู้มีความอดทน เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเรียนต่ออเมริกา

English Success Programเรียนต่ออเมริกา Subjects              Materials/Tools
Reading:             Textbooks, newspapers, magazines, informational websites
Writing:               Personal & academic essays, dictation, letter & email writing
Listening:           Documentaries, TV shows, native speakers engaged in
conversation
Speaking:            Oral presentations, pronunciation exercises, class discussions
Grammar:           Integrated & structured grammar Vocabulary:  Common
Idioms, slang, business languageเรียนต่ออเมริกา ถ้านักเรียนเรียนหลักสูตร Intensive schedule หรือ Super Intensive schedule สำเร็จ นักเรียนก็จะสามารถลงเรียนหลักสูตร Afternoon Focus Classes หรือ Friday Focus Classes ที่จะทำให้พัฒนาการด้านภาษาดีขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเรียนต่ออเมริกา

Stafford House International, San Francisco

ข้อมูลทั่วไปของ Stafford House International, San Francisco

 • Stafford House International, San Francisco ตั้งอยู่ในย่านโรงภาพยนตร์ใจกลางเมืองซานฟรานซิสโก  และอยู่ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง  Union Square
 • ใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีก็จะถึงท่าเรือ Embarcadero, Chinatown, Nob Hill แหล่งพิพิธภัณฑ์และ art galleries ที่มีชื่อเสียงของโลก นอกจากนี้ยังมีศูนย์การค้า  และร้านอาหารมากมาย หลากหลายเชื้อชาติเรียนต่ออเมริกา
 • ง่ายต่อการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง, Muni, BART และ Cable Car
 • Stafford House International, San Francisco ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจาก ETS ให้เป็นผู้จัดสอบทั้ง TOEFL and TOEICเรียนต่ออเมริกา

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของ Stafford House International, San Franciscoเรียนต่ออเมริกา

 • ห้องเรียนที่ตกแต่งใหม่จำนวน 23 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ห้อง
 • บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • ห้องนั่งเล่นสำหรับนักเรียนที่มีเครื่องขายขนมและเครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญ
 • ห้องสมุดเรียนต่ออเมริกา

หลักสูตรที่เปิดสอนใน Stafford House International, San Franciscoเรียนต่ออเมริกา

 • English Language
 • TOEFL/TOEIC Test Preparation
 • Business English
 • Internships
 • Private Lessons

บริการที่จัดเตรียมสำหรับนักเรียน Stafford House International, San Franciscoเรียนต่ออเมริกา

การปฐมนิเทศ การปฐมนิเทศในวันแรกแก่นักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเรียนให้ประสบความสำเร็จในระหว่างที่ พักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและศึกษากับทางสถาบัน ซึ่งในวันปฐมนิเทศนี้ทางสถาบันจะแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับเจ้าหน้าที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของทางStafford House International, San Franciscoเรียนต่ออเมริกา

บริการแนะแนวการศึกษาฟรี ในระหว่างการศึกษาอยู่ที่ Stafford House International, San Francisco เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะช่วยเหลือโดยการตอบทุกคำถามของนักเรียน และแก้ปัญหาด้านการเรียนโดยให้คำแนะนำว่านักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างไร นักเรียนจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่แนะแนว อาจารย์ ตัวแทนนักเรียน และผู้บริหารของ Stafford House International, San Francisco

Activities การเดินทางมาเรียนที่ Stafford House International, San Francisco นั้นมีมากกว่าการมานั่งเรียนในชั้นเรียน และนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีประสบการณ์ได้พบปะผู้คนและเรียนรู้วัฒนธรรมของเมืองที่นักเรียนสามารถเรียนรู้และตักตวงประสบการณ์ Stafford House International, San Francisco มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นซึ่งจะเน้นให้นักเรียนออกมาทำกิจกรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงเพื่อการฝึกฝนภาษา และนอกจากกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้แล้ว ยังมีการทัศนศึกษา, การท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงวันหยุด ซึ่งนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่แนะแนวนักเรียน

Stafford House International, San Francisco มีที่พักให้นักเรียนเลือกทั้งแบบโฮมสเตย์และแบบหอพัก ถ้านักเรียนเลือกที่พักแบบโฮมสเตย์ ทางIntrax International Institute, San Francisco จะจัดหาครอบครัวที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนโดยครอบครัวเหล่านี้จะมีการจัดเตรียมห้องนอน อาหาร ตลอดจนการดูแลนักเรียนด้วยความเป็นมิตรเพื่อให้นักเรียนมีความสุขตลอกช่วงระยะเวลาที่อาศัยอยู่กับครอบครัว สถาบันได้คัดเลือกครอบครัวด้วยความตั้งใจดังนั้นนักเรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้อาศัยในสถานที่ที่สะอาด สะดวกสบาย เป็นมิตร มีความปลอดภัยและอยู่ไม่ไกลจากเพื่อนบ้านอีกด้วย Learn more about San Francisco’s homestay accommodation option.

ในส่วนของที่พักประเภทอื่นๆนั้น Stafford House International, San Francisco มีที่พักให้เลือกมากมายหลายแบบที่อยู่ในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์หรือโรงแรมสำหรับนักเรียนนานาชาติที่ทั้งสะดวกสบาย สะอาดและมีราคาสมเหตุสมผล Learn more about San Francisco’s Residence Club options.เรียนต่ออเมริกา

บริการรถรับ-ส่งที่สนามบิน Stafford House International, San Francisco มีบริการไปรับนักเรียนที่สนามบินและพาไปส่งยังบ้านของโฮมสเตย์หรือหอพัก เช่นเดียวกับในเวลาที่นักเรียนต้องเดินทางกลับก็มีบริการไปรับนักเรียนจากที่พักและไปส่งยังสนามบิน ซึ่งนักเรียนที่ต้องการรับบริการพิเศษนี้จะต้องจัดเตรียมไฟลท์การเดินทางให้กับทางโรงเรียนไม่น้อยกว่าสองอาทิตย์ก่อนวันเดินทางเรียนต่ออเมริกา

College & University Placement สำหรับนักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา Stafford House International, San Francisco สามารถช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้ หลายปีที่ผ่านมานักเรียนของสถาบันหลายร้อยคนสามารถเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ต้งใจไว้ได้โดยผ่านบริการพิเศษนี้ ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยดังกล่าวได้แก่

 • San Francisco State University University of California Berkeley Extension California State University East Bay Chabot Community Collegeเรียนต่ออเมริกา

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมือง San Francisco

 • Golden Gate Bridge
 • Fisherman’s Wharf
 • Alcatraz Island
 • Asian Art Museum
 • Chinatown
 • Ghirardelli Square
 • Aquarium of the Bay
 • Exploratorium
 • Ocean Beach
 • AT&T Baseball Park
 • Lombard Street
 • Sony Metreonเรียนต่ออเมริกา

Stafford House International, San Diego

ข้อมูลทั่วไปของ Stafford House International, San Diego

 • Stafford House International, San Diego ตั้งอยู่ในตึก John Hancock building ในเขต Little Italy San Diego ใกล้กับแหล่งศูนย์กลางการค้า
 • ใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีก็จะถึงย่านร้านค้า และแหล่งพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลกต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์แสดงศิลปะ  แหล่งช้อปปิ้ง  และร้านอาหารมากมาย
 • ง่ายต่อการเดินทางโดยรถเมล์หรือ รถราง
 • Stafford House International, San Diego ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจาก ETS ให้เป็นผู้จัดการสอบทั้ง TOEFL and TOEICexamsเรียนต่ออเมริกา

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของ Stafford House International, San Diegoเรียนต่ออเมริกา

 • ห้องเรียนที่ทันสมัย 16 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ห้อง
 • บริการฟรี wireless Internet
 • ห้องนั่งเล่น และมีเครื่องขายสินค้าชนิดหยอดเหรียญ
 • ร้านสะดวกซื้อสำหรับนักเรียนเรียนต่ออเมริกา

หลักสูตรที่เปิดสอนใน Stafford House International, San Diego

 • English Language English Success, Afternoon Focus Classes ,Friday Focus Classes
 • TOEFL/TOEIC Test Preparation TOEFL Success
 • Business English Professional Certificate In Business & Management (PCBM)
 • Internships Professional Internship Program
 • Private Lessons Private Instruction Programเรียนต่ออเมริกา

บริการที่จัดเตรียมสำหรับนักเรียน Stafford House International, San Diegoเรียนต่ออเมริกา

การปฐมนิเทศ การปฐมนิเทศในวันแรกแก่นักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเรียนให้ประสบความสำเร็จในระหว่างที่พักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและศึกษากับทาง Stafford House International, San Diego ซึ่งในวันปฐมนิเทศนี้ทางสถาบันจะแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับเจ้าหน้าที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ Stafford House International, San Diegoเรียนต่ออเมริกา

บริการแนะแนวการศึกษาฟรี ในระหว่างการศึกษาอยู่ที่ Stafford House International, San Diego เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะช่วยเหลือโดยการตอบทุกคำถามของนักเรียน และแก้ปัญหาด้านการเรียนโดยให้คำแนะนำว่านักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างไร นักเรียนจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่แนะแนว อาจารย์ ตัวแทนนักเรียน และผู้บริหารของ Stafford House International, San Diegoเรียนต่ออเมริกา

Activities การเดินทางมาเรียนที่ Stafford House International, San Diego นั้นมีมากกว่าการมานั่งเรียนในชั้นเรียน และนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีประสบการณ์ได้พบปะผู้คนและเรียนรู้วัฒนธรรมของเมืองที่นักเรียนสามารถเรียนรู้และตักตวงประสบการณ์ สถาบันมีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นซึ่งจะเน้นให้นักเรียนออกมาทำกิจกรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงเพื่อการฝึกฝนภาษา และนอกจากกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้แล้ว ยังมีการทัศนศึกษา, การท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงวันหยุด ซึ่งนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่แนะแนวนักเรียนเรียนต่ออเมริกา

Stafford House International, San Diego มีที่พักให้นักเรียนเลือกทั้งแบบโฮมสเตย์และแบบหอพัก ถ้านักเรียนเลือกที่พักแบบโฮมสเตย์ ทาง Stafford House International, San Diego จะจัดหาครอบครัวที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนโดยครอบครัวเหล่านี้จะมีการจัดเตรียมห้องนอน อาหาร ตลอดจนการดูแลนักเรียนด้วยความเป็นมิตรเพื่อให้นักเรียนมีความสุขตลอกช่วงระยะเวลาที่อาศัยอยู่กับครอบครัวStafford House International, San Diego ได้คัดเลือกครอบครัวด้วยความตั้งใจดังนั้นนักเรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้อาศัยในสถานที่ที่สะอาด สะดวกสบาย เป็นมิตร มีความปลอดภัยและอยู่ไม่ไกลจากเพื่อนบ้านอีกด้วย Learn more about San Diego’s homestay accommodation option.

ในส่วนของที่พักประเภทอื่นๆนั้น Stafford House International, San Diego มีที่พักให้เลือกมากมายหลายแบบที่อยู่ในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์หรือโรงแรมสำหรับนักเรียนนานาชาติที่ทั้งสะดวกสบาย สะอาดและมีราคาสมเหตุสมผล. Learn more about San Diego’s Residence Club options.

บริการรถรับ-ส่งที่สนามบิน Stafford House International, San Diego มีบริการไปรับนักเรียนที่สนามบินและพาไปส่งยังบ้านของโฮมสเตย์หรือหอพัก เช่นเดียวกับในเวลาที่นักเรียนต้องเดินทางกลับก็มีบริการไปรับนักเรียนจากที่พักและไปส่งยังสนามบิน ซึ่งนักเรียนที่ต้องการรับบริการพิเศษนี้จะต้องจัดเตรียมไฟลท์การเดินทางให้กับทางโรงเรียนไม่น้อยกว่าสองอาทิตย์ก่อนวันเดินทางเรียนต่ออเมริกา

College & University Placement สำหรับนักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา Stafford House International, San Diego สามารถช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้ หลายปีที่ผ่านมานักเรียนของสถาบันหลายร้อยคนสามารถเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ต้งใจไว้ได้โดยผ่านบริการพิเศษนี้ ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยดังกล่าวได้แก่

 • University of California San Diego, Extension
 • Grossmont Community College
 • Mesa Community College
 • City Community College
 • San Diego City Collegeเรียนต่ออเมริกา

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมือง San Diegoเรียนต่ออเมริกา

 • Coronado Island
 • La Jolla Tijuana/Mexico
 • Sea World and San Diego Zoo
 • Balboa Park
 • Gaslamp Quarter
 • Horton Plaza
 • Lego Land
 • San Diego Marina
 • Qualcomm Stadiumเรียนต่ออเมริกา

Stafford House International, Chicago

ข้อมูลทั่วไปของ Stafford House International, Chicago

 • Stafford House International, Chicago ตั้งอยู่บนถนน Michigan Avenue หรือที่รู้จักกันในนาม Magnificent Mile ในย่านศูนย์การค้ากลางเมือง Chicagoซึ่งอยู่ตรงข้าม Millennium Parkเรียนต่ออเมริกา
 • ใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีก็จะถึงชายหาด Lake Michigan , พิพิธภัณฑ์ระดับโลก , สวนสาธารณะ,ย่านร้านค้า , แหล่งช้อปปิ้ง และร้านอาหารมากมาย
 • ง่ายต่อการเดินทางโดยรถเมล์หรือ METRA และ “el” train lines
 • Stafford House International, Chicagoได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจาก ETS ให้เป็นผู้จัดการสอบทั้ง TOEFL and TOEIC examsเรียนต่ออเมริกา

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของ Stafford House International, Chicagoเรียนต่ออเมริกา

 • ห้องเรียนที่ทันสมัย 19 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง
 • บริการฟรี wireless Internet
 • ห้องนั่งเล่นสำหรับนักเรียนและห้องครัวเรียนต่ออเมริกา

หลักสูตรที่เปิดสอนใน Stafford House International, Chicago

 • English Language English Success, Afternoon Focus Classes ,Friday Focus Classesเรียนต่ออเมริกา
 • TOEFL/TOEIC Test Preparation TOEFL Success
 • Business English Professional Certificate In Business & Management (PCBM)
 • Internships Professional Internship Program
 • Private Lessons Private Instruction Programเรียนต่ออเมริกา

บริการที่จัดเตรียมสำหรับนักเรียน Stafford House International, Chicagoเรียนต่ออเมริกา

การปฐมนิเทศ การปฐมนิเทศในวันแรกแก่นักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเรียนให้ประสบความสำเร็จในระหว่างที่พักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและศึกษากับทาง Stafford House International, Chicago ซึ่งในวันปฐมนิเทศนี้ทางสถาบันจะแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับเจ้าหน้าที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของทาง Stafford House International, Chicagoเรียนต่ออเมริกา

บริการแนะแนวการศึกษาฟรี ในระหว่างการศึกษาอยู่ที่ Stafford House International, Chicago เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะช่วยเหลือโดยการตอบทุกคำถามของนักเรียน และแก้ปัญหาด้านการเรียนโดยให้คำแนะนำว่านักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างไร นักเรียนจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่แนะแนว อาจารย์ ตัวแทนนักเรียน และผู้บริหารของ Stafford House International, Chicago

Activities การเดินทางมาเรียนที่ Stafford House International, Chicago นั้นมีมากกว่าการมานั่งเรียนในชั้นเรียน และนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีประสบการณ์ได้พบปะผู้คนและเรียนรู้วัฒนธรรมของเมืองที่นักเรียนสามารถเรียนรู้และตักตวงประสบการณ์ สถาบันมีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นซึ่งจะเน้นให้นักเรียนออกมาทำกิจกรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงเพื่อการฝึกฝนภาษา และนอกจากกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้แล้ว ยังมีการทัศนศึกษา, การท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงวันหยุด ซึ่งนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่แนะแนวนักเรียนเรียนต่ออเมริกา

Stafford House International, Chicago มีที่พักให้นักเรียนเลือกทั้งแบบโฮมสเตย์และแบบหอพัก ถ้านักเรียนเลือกที่พักแบบโฮมสเตย์ ทางสถาบันจะจัดหาครอบครัวที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนโดยครอบครัวเหล่านี้จะมีการจัดเตรียมห้องนอน อาหาร ตลอดจนการดูแลนักเรียนด้วยความเป็นมิตรเพื่อให้นักเรียนมีความสุขตลอกช่วงระยะเวลาที่อาศัยอยู่กับครอบครัว Stafford House International, Chicago ได้คัดเลือกครอบครัวด้วยความตั้งใจดังนั้นนักเรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้อาศัยในสถานที่ที่สะอาด สะดวกสบาย เป็นมิตร มีความปลอดภัยและอยู่ไม่ไกลจากเพื่อนบ้านอีกด้วย Learn more about Chicago’s homestay accommodation option.เรียนต่ออเมริกา

ในส่วนของที่พักประเภทอื่นๆนั้น Stafford House International, Chicago มีที่พักให้เลือกมากมายหลายแบบที่อยู่ในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์หรือโรงแรมสำหรับนักเรียนนานาชาติที่ทั้งสะดวกสบาย สะอาดและมีราคาสมเหตุสมผล Learn more about Chicago’s residence clubsเรียนต่ออเมริกา

บริการรถรับ-ส่งที่สนามบิน Stafford House International, Chicago มีบริการไปรับนักเรียนที่สนามบินและพาไปส่งยังบ้านของโฮมสเตย์หรือหอพัก เช่นเดียวกับในเวลาที่นักเรียนต้องเดินทางกลับก็มีบริการไปรับนักเรียนจากที่พักและไปส่งยังสนามบิน ซึ่งนักเรียนที่ต้องการรับบริการพิเศษนี้จะต้องจัดเตรียมไฟล์ทการเดินทางให้กับทางโรงเรียนไม่น้อยกว่าสองอาทิตย์ก่อนวันเดินทางเรียนต่ออเมริกา

College & University Placement สำหรับนักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา Stafford House International, Chicago สามารถช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้ หลายปีที่ผ่านมานักเรียนของสถาบันหลายร้อยคนสามารถเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ต้งใจไว้ได้โดยผ่านบริการพิเศษนี้ ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยดังกล่าวได้แก่

 • Illinois Institute of Technology
 • Columbia College
 • De Paul University
 • Roosevelt University

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมือง Chicagoเรียนต่ออเมริกา

 • Sears Tower
 • John Hancock Building
 • The Art Institute of Chicago
 • Shedd Aquarium
 • Lincoln Park Zoo & Conservatory
 • Field Museumเรียนต่ออเมริกา
 • Navy Pier
 • Wrigley Field Baseball Stadium
 • ESPN Zone
 • Great America Theme Park

เรียนต่ออเมริกา

 

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/43 Home Place Bldg (9th Fl) Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (662) 712-7159, 712-7176 712-7338 Fax: (662) 712-7339 Email: info@york-institue.com Copyright © 2017 All Rights Reserved.