094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

ELS Colorado, Denver : FRONT RANGE COMMUNITY COLLEGE

ELS Colorado, Denver

ELS/Denver ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของ Front Range Community College (FRCC)ที่ Westminster ซึ่งเป็นย่านชานเมืองของ Denver เมือง Denver เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยผู้คนหลายชาติหลายภาษาและมีประชากรกว่า 2 ล้านคน พร้อมมีทิวทัศน์ของ Lucky Mountains ที่งดงามอยู่ด้านหลัง เมืองนี้เป็นสถานที่เพื่อการเล่นสกีชั้นนำระดับโลกและกิจกรรมกลางแจ้งในแต่ละช่วงฤดู ทั้งยังมีภัตตาคาร แหล่งจับจ่ายซื้อของ กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม และแหล่งบันเทิงต่างๆอีกมากมาย

ข้อมูลทั่วไปของ Front Range Community College

Front Range Community College (FRCC) ตั้งอยู่ที่ Westminster ซึ่งเป็นย่านชุมชนชานเมือง Denver ที่มีความปลอดภัยสะอาด และมีอาณาบริเวณกว้างขวาง เมือง Denver เป็นเมืองแห่งความหลากหลายของผู้คนจำนวนกว่า 2 ล้านคนและมีความคึกคัก พร้อมมีทิวทัศน์อันงดงามที่มี Rocky Mountains เป็นฉากหลัง นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกสำหรับการเล่นสกีและกิจกรรมกลางแจ้งตามฤดูกาลต่างๆมากมาย รวมถึงภัตตาคารร้านค้า งานแสดงวัฒนธรรมและงานบันเทิงต่างๆอีกด้วย

Front Range Community College เป็นสถาบันการศึกษาหลักสูตร 2 ปี ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐ Colorado ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาเข้ามาเรียนมากกว่า 25,000 คน ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรของ ELS ระดับ 109 สามารถที่จะเข้าศึกษาต่อที่ FRCC ได้ ในทุกๆปี จะมีนักศึกษามากกว่า 1,000  คน ที่โอนเพื่อเข้าไปศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยหลักสูตร 4ปีที่มีชื่อเสียง ในหลักสูตรเทียบโอน “60+60” สำหรับหลักสูตรเทียบโอนนี้ จะมีวิชาเรียนที่เปิดสอนที่  FECC เหมือนกับวิชาเรียนที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิเช่น University of Colorado หรือ University of Denver แต่การเรียนที่ FRCC จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ามาก และขนาดของห้องเรียนก็เล็กกว่ามาก ซึ่งทำให้อาจารย์สามารถให้การดูแลเอาใจใส่ต่อนักศึกษารายบุคคลได้มากกว่า นักศึกษาสามารถเรียนที่นี่เพื่อเก็บหน่วยกิตได้ถึง 60 หน่วยกิต ซึ่งเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดในหลักสูตรปริญญาตรี และยังได้รับวุฒิอนุปริญญา ก่อนที่จะโอนหน่วยกิตทั้งหมด 60 หน่วยกิต เพื่อเข้าไปเรียนต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สถาบันอื่น

ข้อมูลทางสถิติชี้ให้เห็นว่านักศึกษาที่เข้าเริ่มต้นการเรียนระดับวิทยาลัยที่ FRCC ก่อนจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉลี่ยรวมที่สูงกว่านักศึกษาที่ใช้เวลาเรียนตลอด 4 ปี ที่สถาบันเพียงแห่งเดียว จึงกล่าวได้ว่าการดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคลและชั้นเรียนขนาดเล็ก เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างนี้

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน ELS Colorado, Denver

 • Aerobics & other fitness classes
 • Baseball field
 • Basketball court(s)
 • Billiards (pool)
 • Cafeteria
 • Climbing wall
 • Computer center
 • Golf course nearby
 • Gymnasium
 • Health center
 • Language Technology Center (LTC)
 • Library
 • Music practice room(s)
 • Ping pong
 • Running track
 • Snack bar
 • Soccer field
 • Volleyball court(s)
 • Weight/fitness Room
 • Wheelchair accessible

ELS Colorado, Denver address:

3645 West 112th Ave Westminster, CO 80031

www.els.edu/denver

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.