094-916-1644, 094-661-9626 @york-institute

ELS Texas, Houston University of Houston-Clear Lake

ELS Texas, Houston – Clear Lake

ELS/Houston – Clear Lake ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของ University of Houston – Clear Lake (UHCL) ในย่าน Clear Lake ที่สวยงามและปลอดภัยของเมือง Houston มีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมต่างๆ มากมายเกิดขึ้นภายในชุมชนหรือในบริเวณใกล้เคียง รวมถึง Bay Area Houston Ballet and Theatre, Clear Lake Symphony และ งาน Gulf Coast Film Festival นักศึกษายังจะได้เพลิดเพลิน ไป กับ Kemah Boardwalk (สถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำที่เพียบพร้อมไปด้วยภัตตาคาร ร้านค้าและสถานบันเทิงต่างๆ มากมาย) และตลาดสด นักศึกษาจะมีโอกาสมากมายสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเล่นเรือ เจ๊ทสกี สกีน่ำ

ข้อมูลทั่วไปของ University of Houston-Clear Lake (UHCL)

University of Houston-Clear Lake (UHCL) ตั้งอยู่ถัดออกไปจาก National Aeronautics and Space Administration (NASA) Johnson Space Center โดยอยู่ระหว่างย่านใจกลางเมือง Houston และ Galveston Island ในใจกลาง Clear Lake ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี ด้วยการเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและ ปริญญาโทที่มีความหลากหลายแก่นักศึกษาทางตอนบนของ Gulf Coast of Texas UHCL จึงมีความมุ่งมั่นเพื่อการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น ทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ธุรกิจและการทำงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่ดี มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของอุตสาหรรมในภูมิภาค ดังนั้น UHCL จึงทุ่มเทให้กับการพัฒนาและการทำแผนงานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนแก่องค์กรธุรกิจ วิศวกรรม การบริการบุคคลและการค้าในรูปแบบต่างๆ ของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ การแพทย์ โตเคมี และด้านอวกาศ

Institute of International Education จัดให้ University of Houston-Clear Lake (UHCL) เป็นหนึ่งใน 40 สถาบันชั้นนำ ทางด้านจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียน ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทในสหรัฐฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงสามารถให้ประสบการณ์ด้านการศึกษาที่มีความหลากหลายแก่นัก ศึกษาทุกคนได้

Student Life Office จะให้บริการและให้ความรู้แก่นักศึกษาด้วยการสร้างบรรยากาศของการให้ความช่วย เหลือที่เปิดโอกาสให้กับการพัฒนาทางด้านบุคคล สังคมและสติปัญญา ผ่านการฝึกอบรมการให้บริการ การเขียนโปรแกรมและการฝึกความเป็นผู้นำ บริการที่มีรวมถึงสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การออกสู่ชุมชนกิจกรรมภายในวิทยาเขตมากมาย ศูนย์การออกกำลังกาย บริการรถประจำทาง และโอกาสในการเข้าร่วมหนึ่งในกว่า 63 องค์กรนักศึกษาภายในวิทยาเขต

zp8497586rq

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เรียน High school ที่อังกฤษ

เรียน Certificate ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ

เรียน Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียน High school ที่อเมริกา

เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแคนาดา

เรียนภาษาที่แคนาดา

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา

เรียนแฟชั่นที่ Marangoni

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

เรียนปริญญาโทที่อเมริกา

เรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu

York Institute 283/39, 41 Home Place Building, 8th Fl., Sukhumvit 55 (Thonglor 13), Bangkok 10110 THAILAND Tel: (66) 94-916-1644, (66) 94-661-9626 Email: info@york-institute.com Copyright © 2022 All Rights Reserved.